Разделы презентаций


Презентация на тему Природні комплекси Материків і океанів. Широтна Зональність і вертикальна поясність

Содержание

Найбільший природний комплекс Землі — географічна оболонка, яка поділяється на менші за розмірами природні комплекси.
Природні комплекси Материків і океанів. Широтна Зональність і вертикальна поясність Найбільший природний комплекс Землі — географічна оболонка, яка поділяється на менші за розмірами природні комплекси. Внаслідок тривалої взаємодії на материках та в океанах сформувалися різні за розмірами ділянки з певною Природно-територіальний комплекс — закономірне поєднання природних компонентів на певній території, які перебувають у взаємодії та Синонімом ПТК є поняття ландшафт (від нім. — загальний вигляд місцевості) як порівняно однорідної ділянки Природна зональність Широтна (горизонтальна) зональність — це закономірна зміна природних компонентів та природних комплексів від екватора до Вона зумовлена нерівномірним розподілом енергії Сонця по широті через кулястість Землі.  Найбільше широтна зональність Географічні пояси — найбільші широтні зональні підрозділи географічної оболонки. Географічні пояси збігаються з кліматичними поясами Природні зони — великі частини географічних поясів, які закономірно змінюються від екватора до полюсів і Формування природних зон на суходолі обумовлено насамперед типом клімату, а назва — характером рослинності. Вертикальна поясність — закономірна зміна природних комплексів, пов’язана зі зміною висоти над рівнем моря, характерна Вона зумовлена насамперед зміною кліматичних умов із висотою: зниженням температури й тиску, збільшенням (до певної Завдання. Простежте зміну природних зон уздовж меридіану 20° сх. д. з півночі на південь. Завдання. Простежте зміну природних зон з висотою. Поясніть причини формування вертикальної поясності в горах. Зміна природних зон на рівнинах пояснюється зміною кліматичних умов з географічною широтою. Висновок 1 Формування вертикальних поясів у горах обумовлено зміною кліматичних умов з висотою.  Кількість висотних поясів ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 
  2. Повторити параграфи …, підготуватися до підсумкової письмової роботи.
Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Природні комплекси Материків і океанів. Широтна Зональність і

Природні комплекси Материків і океанів. Широтна Зональність і вертикальна поясність

вертикальна поясність


Слайд 2 Найбільший природний комплекс Землі — географічна оболонка, яка

Найбільший природний комплекс Землі — географічна оболонка, яка поділяється на менші за розмірами природні комплекси.

поділяється на менші за розмірами природні комплекси.


Слайд 3 Внаслідок тривалої взаємодії на материках та в океанах

Внаслідок тривалої взаємодії на материках та в океанах сформувалися різні за розмірами ділянки з певною

сформувалися різні за розмірами ділянки з певною однорідністю рельєфу,

клімату, рослинного і тваринного світу, ґрунтів. Ці ділянки називають природно-територіальними

комплксами (ПТК).

Слайд 4 Природно-територіальний комплекс — закономірне поєднання природних компонентів на

Природно-територіальний комплекс — закономірне поєднання природних компонентів на певній території, які перебувають у взаємодії та

певній території, які перебувають у взаємодії та утворюють нерозривну

систему.


Слайд 5 Синонімом ПТК є поняття ландшафт (від нім. —

Синонімом ПТК є поняття ландшафт (від нім. — загальний вигляд місцевості) як порівняно однорідної ділянки

загальний вигляд місцевості) як порівняно однорідної ділянки географічної оболонки.
У

минулі геологічні епохи, коли іншими були кліматичні умови материків, співвідношення

суходолу та океану, іншими були й ландшафти материків.
У наші часи активним чинником, що змінює ландшафти, є господарська діяльність людей, що спричиняє перетворення природних ландшафтів на природно-антропогенні.


Слайд 6 Природна зональність

Природна зональність

Слайд 7 Широтна (горизонтальна) зональність — це закономірна зміна природних

Широтна (горизонтальна) зональність — це закономірна зміна природних компонентів та природних комплексів від екватора до полюсів.

компонентів та природних комплексів від екватора до полюсів.


Слайд 8 Вона зумовлена нерівномірним розподілом енергії Сонця по широті

Вона зумовлена нерівномірним розподілом енергії Сонця по широті через кулястість Землі. Найбільше широтна зональність проявляється

через кулястість Землі.
Найбільше широтна зональність проявляється в межах

великих рівнин. Там чітко простежуються зональні природні комплекси — географічні

пояси та природні зони.

Слайд 9 Географічні пояси — найбільші широтні зональні підрозділи географічної

Географічні пояси — найбільші широтні зональні підрозділи географічної оболонки. Географічні пояси збігаються з кліматичними поясами

оболонки. Географічні пояси збігаються з кліматичними поясами і мають

одні й ті самі назви.


Слайд 10 Природні зони — великі частини географічних поясів, які

Природні зони — великі частини географічних поясів, які закономірно змінюються від екватора до полюсів і

закономірно змінюються від екватора до полюсів і від океанів

углиб материків.


Слайд 11 Формування природних зон на суходолі обумовлено насамперед типом

Формування природних зон на суходолі обумовлено насамперед типом клімату, а назва — характером рослинності. У

клімату, а назва — характером рослинності.
У Світовому океані

також існують природні зони, але таких яскраво виражених розбіжностей, як

на материках, у них немає.


Слайд 12 Вертикальна поясність — закономірна зміна природних комплексів, пов’язана

Вертикальна поясність — закономірна зміна природних комплексів, пов’язана зі зміною висоти над рівнем моря, характерна

зі зміною висоти над рівнем моря, характерна для гірської

місцевості.


Слайд 13 Вона зумовлена насамперед зміною кліматичних умов із висотою:

Вона зумовлена насамперед зміною кліматичних умов із висотою: зниженням температури й тиску, збільшенням (до певної

зниженням температури й тиску, збільшенням (до певної висоти) кількості

опадів. У Світовому океані також є своєрідна вертикальна поясність —

зміна властивостей водних мас із глибиною та, відповідно, й органічного світу.

Слайд 14 Завдання. Простежте зміну природних зон уздовж меридіану 20°

Завдання. Простежте зміну природних зон уздовж меридіану 20° сх. д. з півночі на південь.

сх. д. з півночі на південь.


Слайд 15 Завдання. Простежте зміну природних зон з висотою. Поясніть

Завдання. Простежте зміну природних зон з висотою. Поясніть причини формування вертикальної поясності в горах.

причини формування вертикальної поясності в горах.


Слайд 16 Зміна природних зон на рівнинах пояснюється зміною кліматичних

Зміна природних зон на рівнинах пояснюється зміною кліматичних умов з географічною широтою.Висновок 1

умов з географічною широтою.
Висновок 1


Слайд 17 Формування вертикальних поясів у горах обумовлено зміною кліматичних

Формування вертикальних поясів у горах обумовлено зміною кліматичних умов з висотою. Кількість висотних поясів залежить

умов з висотою.
Кількість висотних поясів залежить від висоти

гір і їхнього місця розташування.
Висновок 2


Слайд 18 ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 2. Повторити параграфи …, підготуватися до

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
 
 2. Повторити параграфи …, підготуватися до підсумкової письмової роботи.

підсумкової письмової роботи.


  • Имя файла: prirodnі-kompleksi-materikіv-і-okeanіv-shirotna-zonalnіst-і-vertikalna-poyasnіst.pptx
  • Количество просмотров: 73
  • Количество скачиваний: 0