Проблема забруднення грунтів презентация

Слайд 2

Грунт - це особливе природне утворення, що має ряд властивостей

Грунт - це особливе природне утворення, що має ряд властивостей .

Він сформувався в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих організмів. Найважливіша його властивість – родючість. Це властивість грунту грає першорядну роль в житті людини.
Слайд 3

Особливий вплив людини на родючий шар землі зріс в час

Особливий вплив людини на родючий шар землі зріс в час науково

- технічної революції. При цьому не тільки посилилась взаємодія людини із землею, але і змінилися основні риси взаємодії. Проблема «грунт - людина» ускладнилась урбанізацією, все більшим використанням земель, зростанням потреб продуктів харчування.
Слайд 4

Хижацька діяльність жахливо впливає на грунт: прогресуючим скороченням біологічно активних

Хижацька діяльність жахливо впливає на грунт: прогресуючим скороченням біологічно активних площ

грунту,його ерозією, засоленням і забрудненням. Порушення грунтового покриву в результаті його неправильної експлуатації приводить до посиленого руйнування.
Слайд 5

Є декілька типів руйнування грунтового покриву. Серед них найпоширеніша і

Є декілька типів руйнування грунтового покриву. Серед них найпоширеніша і небезпечніша

- ерозія. Вона виражається в розмиві грунту, змиві її талими, зливовими і дощовими водами. За останнє сторіччя, прискорена ерозія грунтів спричинила за собою втрату 2 мільйонів гектарів родючих земель.
Слайд 6

багаторазовий обробіток його за допомогою потужних і важких колісних тракторів і комбайнів;

багаторазовий обробіток його за допомогою потужних і важких колісних тракторів і

комбайнів;
Слайд 7

Перехід на індустріальні та інтенсивні технології, тобто застосування високих доз

Перехід на індустріальні та інтенсивні технології, тобто застосування високих доз мінеральних

добрив і хімічних засобів захис­ту рослин, яке супроводжується забрудненням грунту баластними речовинами (хлоридами, сульфатами), накопиченням отрутохіміка­тів у грунтах і підгрунтовних водах.
Имя файла: Проблема-забруднення-грунтів.pptx
Количество просмотров: 96
Количество скачиваний: 0