Разделы презентаций


Презентация на тему ТРЕНАЖЁР №6 СЛОВАРНЫЕ СЛОВА (3 класс)

Результат теста Верно: 20 Ошибки: 0 Отметка: 5 Время: 0 мин. 36 сек. ещё
Начать тест Использован шаблон создания тестов в шаблон создания тестов в PowerPoint ТРЕНАЖЁР №6 Результат теста Верно: 20 Ошибки: 0 Отметка: 5 Время: 0 мин. 36 сек. ещё …ккуратно А О И Е Я …безьяна А Е Я О И …льбом Е О А И Я инт…ресный А О И Я Е п…сок А И О Е Я к…ртофель И О Е Я А к…ллектив А Е И Я О г…рой А И О Е Я п…мидор А Е И Я О п…года О И Е Я А бер…г А И О Е Я ст…лица Я А О Е А ок…ло И А Е Я О з…втрак И О Е Я А …нварь И А Е О Я п…недельник Я А О Е А г…рох И А Е Я О к…ллекция Е И А О Я к…мпьютер И А Е Я О ж…вотное Я А Е О И
Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 Результат теста
Верно: 20
Ошибки: 0
Отметка: 5
Время: 0 мин. 36

Результат тестаВерно: 20Ошибки: 0Отметка: 5Время: 0 мин. 36 сек.ещё

сек.
ещё


Слайд 3
…ккуратно
А
О
И
Е
Я

…ккуратно А О И Е Я

Слайд 4
…безьяна
А
Е
Я
О
И

…безьяна А Е Я О И

Слайд 5 …льбом
Е
О
А
И
Я

…льбомЕОАИЯ

Слайд 6
инт…ресный
А
О
И
Я
Е

инт…ресный А О И ЯЕ

Слайд 7
п…сок
А
И
О
Е
Я

п…сок А И О Е Я

Слайд 8
к…ртофель
И
О
Е
Я
А

к…ртофель И О Е ЯА

Слайд 9
к…ллектив
А
Е
И
Я
О

к…ллектив А Е И Я О

Слайд 10
г…рой
А
И
О
Е
Я

г…рой А И О Е Я

Слайд 11
п…мидор
А
Е
И
Я
О

п…мидор А Е И Я О

Слайд 12
п…года
О
И
Е
Я
А

п…года О И Е Я А

Слайд 13
бер…г
А
И
О
Е
Я

бер…г А И О Е Я

Слайд 14
ст…лица
Я
А
О
Е
А

ст…лица Я А О Е А

Слайд 15
ок…ло
И
А
Е
Я
О

ок…ло И А Е ЯО

Слайд 16
з…втрак
И
О
Е
Я
А

з…втрак И О Е ЯА

Слайд 17
…нварь
И
А
Е
О
Я

…нварь И А Е ОЯ

Слайд 18
п…недельник
Я
А
О
Е

п…недельник Я А О Е А

Слайд 19
г…рох
И
А
Е
Я
О

г…рох И А Е ЯО

Слайд 20
к…ллекция
Е
И
А
О
Я

к…ллекция Е И АО Я

Слайд 21
к…мпьютер
И
А
Е
Я
О

к…мпьютер И А Е ЯО

 • Имя файла: trenazhyor-n6-slovarnye-slova-3-klass.pptx
 • Количество просмотров: 197
 • Количество скачиваний: 0