Презентация на тему Korporacje międzynarodowe Wykład I Podstawowe pojęcia

Содержание

Plan wykładów 1) Podstawowe pojęcia 2) Historia korporacji międzynarodowych 3) Wpływ korporacji międzynarodowych na gospodarkę światową i gospodarki narodowe 4) Rozwój działalności firm zagranicznych w Polsce i na świecie 5) Rola korporacji międzynarodowych w rozwoju gospodarczym Polski i świata
Korporacje międzynarodowe 
 
 
 Wykład I
 Podstawowe pojęcia Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Katedra Gospodarki Plan wykładów 1) Podstawowe pojęcia 2) Historia korporacji międzynarodowych 3) Wpływ korporacji międzynarodowych na Plan wykładu I 1) Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej 2) Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej Przez przepływ kapitału w szerokim znaczeniu rozumie się Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej Przepływ kapitału w wąskim znaczeniu to transakcje odnotowane w Formy transferu kapitału Przyjmując wreszcie za kryterium podziału formę wywożonego kapitału, możemy wyróżnić: lokaty na Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Zagraniczne inwestycje bezpośrednie to podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności gospodarczej za granicą Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Kierowanie działalnością gospodarczą za granicą jest cechą odróżniającą inwestycje bezpośrednie od inwestycji Zagraniczne inwestycje bezpośrednie Inwestycje bezpośrednie są najczęściej podejmowane, szczególnie w ostatnich latach, jako element strategii Motywy podejmowania ZIB Motywy podejmowania ZIB możemy wyjaśnić eklektyczną teorią produkcji międzynarodowej, sformułowaną przez J. Czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji p-stwa Czynniki rozwoju ZIB Powstawanie i rozwój korporacji międzynarodowych Internacjonalizacja gospodarki światowej Postęp techniczny 	- nowoczesne Czynniki rozwoju ZIB Podobieństwa kulturowe Gwarancje bezpieczeństwa prawnego (w tym prawa własności), jakie może zapewnić Czynniki rozwoju ZIB Dostępność i cena czynników produkcji, a także ich produktywność - cena/koszt siły Czynniki rozwoju ZIB Możliwość obniżenia kosztów produkcji Wysokość podatków Poziom i struktura cen Czynniki rozwoju ZIB Poziom rozwoju infrastruktury w danym kraju Zagraniczna polityka ekonomiczna (handlowa) Sposoby ekspansji na rynki międzynarodowe Możemy wyróżnić cztery podstawowe sposoby ekspansji przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe: Inwestycje wertykalne Inwestycje wertykalne prowadzą do wzrostu rozmiarów handlu międzynarodowego poprzez rozwój wymiany między krajem Inwestycje wertykalne Produkcja pracochłonna lokowana jest w charakteryzujących się tanią siłą roboczą krajach rozwijających się, Inwestycje wertykalne Sposoby ekspansji na rynki międzynarodowe 3) poprzez horyzontalne zagraniczne inwestycje bezpośrednie będące substytutem eksportu z Inwestycje horyzontalne Inwestycje horyzontalne prowadzą zazwyczaj do zmniejszenia rozmiarów handlu kraju macierzystego. Zastępują one Inwestycje horyzontalne Sposoby ekspansji na rynki międzynarodowe 4) poprzez tworzenie platformy eksportowej, w której produkcja z filii Platforma eksportowa Szczególnym rodzajem inwestycji horyzontalnych jest tworzenie platformy eksportowej. Produkcja z firmy macierzystej Platforma eksportowa Ten rodzaj inwestycji w sposób bezpośredni wpływa na wzrost rozmiarów kraju goszczącego kapitał. Platforma eksportowa Definicje korporacji międzynarodowych J.H. Dunning definiuje korporację międzynarodową (lub transnarodową), jako przedsiębiorstwo, które angażuje Definicje korporacji międzynarodowych R. Caves określaja korporację międzynarodową, jako przedsiębiorstwo, które kontroluje i zarządza Definicje korporacji międzynarodowych J. Markusen w swojej definicji akcent kładzie na działalność inwestycyjną. Korporację

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Korporacje międzynarodowe Wykład I Podstawowe pojęcia
Tomasz Białowąs
bialowas@hektor.umcs.lublin.pl
Katedra Gospodarki Światowej i Integracji

Korporacje międzynarodowe 
 
 
 Wykład I
 Podstawowe pojęciaTomasz Białowąsbialowas@hektor.umcs.lublin.plKatedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiejhttp://msg.umcs.lublin.pl/
Europejskiej
http://msg.umcs.lublin.pl/

Слайд 2 Plan wykładów
1) Podstawowe pojęcia
2) Historia korporacji międzynarodowych
3) Wpływ korporacji międzynarodowych

Plan wykładów1) Podstawowe pojęcia 2) Historia korporacji międzynarodowych3) Wpływ korporacji międzynarodowych na gospodarkę światową i
na gospodarkę światową i gospodarki narodowe
4) Rozwój działalności firm zagranicznych w Polsce i na świecie
5) Rola korporacji międzynarodowych w rozwoju gospodarczym Polski i świata

Слайд 3 Plan wykładu I
1) Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej
2) Zagraniczne inwestycje

Plan wykładu I1) Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej2) Zagraniczne inwestycje bezpośrednie jako podstawowa forma
bezpośrednie jako podstawowa forma ekspansji korporacji międzynarodowych
3) Definicje korporacji międzynarodowych

Слайд 4 Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej
Przez przepływ kapitału w szerokim

Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej Przez przepływ kapitału w szerokim znaczeniu rozumie się wszelki
znaczeniu rozumie się wszelki odnotowywany w bilansie płatniczym ruch kapitału przez granicę. Podmiotami uczestniczącymi w tak rozumianym obrocie kapitałowym mogą być przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, banki komercyjne, budżety różnych szczebli oraz bank centralny.


Слайд 5 Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowej
Przepływ kapitału w wąskim znaczeniu to

Formy przepływu kapitału w skali międzynarodowejPrzepływ kapitału w wąskim znaczeniu to transakcje odnotowane w bilansie
transakcje odnotowane w bilansie płatniczym, podejmowane przez podmioty gospodarcze inne niż bank centralny, kierujące się motywem zysku.


Слайд 6 Formy transferu kapitału
Przyjmując wreszcie za kryterium podziału formę wywożonego kapitału, możemy

Formy transferu kapitałuPrzyjmując wreszcie za kryterium podziału formę wywożonego kapitału, możemy wyróżnić:lokaty na rynku walutowym,
wyróżnić:
lokaty na rynku walutowym,
kredyty zagraniczne (w tym finansowe i handlowe),
inwestycje portfelowe i
inwestycje bezpośrednie.


Слайд 7 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie to podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności

Zagraniczne inwestycje bezpośrednieZagraniczne inwestycje bezpośrednie to podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności gospodarczej za granicą lub
gospodarczej za granicą lub też przejmowanie kierownictwa już istniejącego przedsiębiorstwa.


Слайд 8 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Kierowanie działalnością gospodarczą za granicą jest cechą odróżniającą inwestycje

Zagraniczne inwestycje bezpośrednieKierowanie działalnością gospodarczą za granicą jest cechą odróżniającą inwestycje bezpośrednie od inwestycji portfelowych.
bezpośrednie od inwestycji portfelowych.
W tych drugich podmiot wywożący kapitał co prawda także inwestuje w działalność gospodarczą, ale nie obejmuje pakietu akcji wystarczającego do jej kontrolowania.


Слайд 9 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
Inwestycje bezpośrednie są najczęściej podejmowane, szczególnie w ostatnich latach,

Zagraniczne inwestycje bezpośrednieInwestycje bezpośrednie są najczęściej podejmowane, szczególnie w ostatnich latach, jako element strategii przedsiębiorstw
jako element strategii przedsiębiorstw upatrujących szans rozwoju w ekspansji na rynek światowy.
Chodzi o korporacje transnarodowe, które posiadają udziały w firmach zlokalizowanych więcej niż w jednym kraju i kontrolują te udziały.


Слайд 10 Motywy podejmowania ZIB
Motywy podejmowania ZIB możemy wyjaśnić eklektyczną teorią produkcji międzynarodowej,

Motywy podejmowania ZIBMotywy podejmowania ZIB możemy wyjaśnić eklektyczną teorią produkcji międzynarodowej, sformułowaną przez J. Dunninga.
sformułowaną przez J. Dunninga.
Jest ona podsumowaniem większości korzyści odnoszonych przez przedsiębiorstwo dążące do umiędzynarodowienia swej produkcji przez wywóz kapitału.

Слайд 11 Czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji p-stwa

Czynniki wpływające na decyzję o internacjonalizacji produkcji p-stwa

Слайд 12 Czynniki rozwoju ZIB
Powstawanie i rozwój korporacji międzynarodowych
Internacjonalizacja gospodarki światowej
Postęp techniczny
- nowoczesne

Czynniki rozwoju ZIBPowstawanie i rozwój korporacji międzynarodowychInternacjonalizacja gospodarki światowejPostęp techniczny	- nowoczesne technologie, rozwój komunikacji ułatwiają
technologie, rozwój komunikacji ułatwiają inwestowanie w innych krajach, ale mogą też działać w innym kierunku – nowe usługi finansowe ułatwiają przepływ kapitału także w innych formach: operacje walutowe (np. swapy)


Слайд 13 Czynniki rozwoju ZIB
Podobieństwa kulturowe
Gwarancje bezpieczeństwa prawnego (w tym prawa własności), jakie

Czynniki rozwoju ZIBPodobieństwa kulturoweGwarancje bezpieczeństwa prawnego (w tym prawa własności), jakie może zapewnić dany krajWielkość
może zapewnić dany kraj
Wielkość i potencjał rynku
Perspektywy wzrostu gospodarczego w danym kraju


Слайд 14 Czynniki rozwoju ZIB
Dostępność i cena czynników produkcji, a także ich produktywność
-

Czynniki rozwoju ZIBDostępność i cena czynników produkcji, a także ich produktywność- cena/koszt siły roboczej, podaż
cena/koszt siły roboczej, podaż siły roboczej
- cena kapitału (stopa %) – dwojakie oddziaływanie, niższa % przyciąga kapitał w formie ZIB, ale może oznaczać jego niższą produktywność (np. przy reinwestowaniu zysków)


Слайд 15 Czynniki rozwoju ZIB
Możliwość obniżenia kosztów produkcji
Wysokość podatków
Poziom i struktura

Czynniki rozwoju ZIBMożliwość obniżenia kosztów produkcji Wysokość podatków Poziom i struktura cen w danym kraju
cen w danym kraju (im wyższe ceny sprzedawanych przez nas produktów tym lepiej)
Możliwość transferu zysków zagranicę, przede wszystkim do kraju macierzystego

Слайд 16 Czynniki rozwoju ZIB
Poziom rozwoju infrastruktury w danym kraju
Zagraniczna polityka

Czynniki rozwoju ZIB Poziom rozwoju infrastruktury w danym kraju Zagraniczna polityka ekonomiczna (handlowa) danego kraju
ekonomiczna (handlowa) danego kraju
Relacje kursów walutowych (deprecjacja waluty krajowej względem waluty inwestora powoduje, że można taniej nabyć majątek trwały)


Слайд 17 Sposoby ekspansji na rynki międzynarodowe
Możemy wyróżnić cztery podstawowe sposoby ekspansji przedsiębiorstw

Sposoby ekspansji na rynki międzynarodoweMożemy wyróżnić cztery podstawowe sposoby ekspansji przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe: 1)
na rynki międzynarodowe:
1) produkcja odbywa się wyłącznie w kraju i przeznaczona jest w całości lub częściowo na eksport;
2) poprzez wertykalne zagraniczne inwestycje bezpośrednie, w których proces produkcji jest podzielony na części w celu uzyskania korzyści wynikających z różnic w cenie czynników produkcji między krajami;

Слайд 18 Inwestycje wertykalne
Inwestycje wertykalne prowadzą do wzrostu rozmiarów handlu międzynarodowego poprzez rozwój

Inwestycje wertykalneInwestycje wertykalne prowadzą do wzrostu rozmiarów handlu międzynarodowego poprzez rozwój wymiany między krajem macierzystym
wymiany między krajem macierzystym korporacji a krajem lokaty kapitału
Produkcja odbywająca się równolegle w kilku krajach wymaga przesłania podzespołów i dóbr pośrednich między oddziałami firmy wpływając na wzrost rozmiarów handlu międzynarodowego.

Слайд 19 Inwestycje wertykalne
Produkcja pracochłonna lokowana jest w charakteryzujących się tanią siłą roboczą

Inwestycje wertykalneProdukcja pracochłonna lokowana jest w charakteryzujących się tanią siłą roboczą krajach rozwijających się, kapitałochłonna
krajach rozwijających się, kapitałochłonna w krajach wysoko uprzemysłowionych, a działalność badawczo rozwojowa w gospodarkach zasobnych w kapitał ludzki.

Слайд 20 Inwestycje wertykalne

Inwestycje wertykalne

Слайд 21 Sposoby ekspansji na rynki międzynarodowe
3) poprzez horyzontalne zagraniczne inwestycje bezpośrednie będące

Sposoby ekspansji na rynki międzynarodowe3) poprzez horyzontalne zagraniczne inwestycje bezpośrednie będące substytutem eksportu z kraju
substytutem eksportu z kraju macierzystego;


Слайд 22 Inwestycje horyzontalne
Inwestycje horyzontalne prowadzą zazwyczaj do zmniejszenia rozmiarów handlu kraju macierzystego.

Inwestycje horyzontalneInwestycje horyzontalne prowadzą zazwyczaj do zmniejszenia rozmiarów handlu kraju macierzystego. Zastępują one eksport i

Zastępują one eksport i zazwyczaj zmniejszają wartość wymiany między krajem inwestującym a przyjmującym kapitał.
Odgrywają jednak dużą rolę w podniesieniu potencjału eksportowego krajów przyjmujących inwestycje

Слайд 23 Inwestycje horyzontalne

Inwestycje horyzontalne

Слайд 24 Sposoby ekspansji na rynki międzynarodowe
4) poprzez tworzenie platformy eksportowej, w której

Sposoby ekspansji na rynki międzynarodowe4) poprzez tworzenie platformy eksportowej, w której produkcja z filii zagranicznych
produkcja z filii zagranicznych przeznaczana jest na eksport do krajów trzecich.


Слайд 25 Platforma eksportowa
Szczególnym rodzajem inwestycji horyzontalnych jest tworzenie platformy eksportowej.
Produkcja z

Platforma eksportowaSzczególnym rodzajem inwestycji horyzontalnych jest tworzenie platformy eksportowej. Produkcja z firmy macierzystej przenoszona jest
firmy macierzystej przenoszona jest do filii zagranicznych, z których eksportowana jest do innych krajów.
Korporacja odnosi korzyści wynikające z obniżki kosztów produkcji i niższych kosztów transportu.


Слайд 26 Platforma eksportowa
Ten rodzaj inwestycji w sposób bezpośredni wpływa na wzrost rozmiarów

Platforma eksportowaTen rodzaj inwestycji w sposób bezpośredni wpływa na wzrost rozmiarów kraju goszczącego kapitał. Generuje
kraju goszczącego kapitał.
Generuje również transfery wewnątrzkorporacyjne w postaci podzespołów, części, maszyn i urządzeń, technologii, usług marketingowych, biznesowych i badawczo-rozwojowych.

Слайд 27 Platforma eksportowa

Platforma eksportowa

Слайд 28 Definicje korporacji międzynarodowych
J.H. Dunning definiuje korporację międzynarodową (lub transnarodową), jako

Definicje korporacji międzynarodowych J.H. Dunning definiuje korporację międzynarodową (lub transnarodową), jako przedsiębiorstwo, które angażuje się
przedsiębiorstwo, które angażuje się w zagraniczne inwestycje bezpośrednie (ZIB) i posiada, lub w jakiś sposób, kontroluje przedsiębiorstwa w więcej niż jednym kraju.

Слайд 29 Definicje korporacji międzynarodowych
R. Caves określaja korporację międzynarodową, jako przedsiębiorstwo, które

Definicje korporacji międzynarodowych R. Caves określaja korporację międzynarodową, jako przedsiębiorstwo, które kontroluje i zarządza firmami
kontroluje i zarządza firmami produkcyjnymi – zakładami – zlokalizowanymi co najmniej w dwóch krajach

Слайд 30 Definicje korporacji międzynarodowych
J. Markusen w swojej definicji akcent kładzie na

Definicje korporacji międzynarodowych J. Markusen w swojej definicji akcent kładzie na działalność inwestycyjną. Korporację międzynarodową
działalność inwestycyjną. Korporację międzynarodową określa, jako firmę która angażuje się w zagraniczne inwestycje bezpośrednie rozumiane jako inwestycje, w których firma przejmuje kontrolę nad inną firmą zagraniczną lub tworzy oddział obcym kraju

 • Имя файла: korporacje-międzynarodowe-wykład-i-podstawowe-pojęcia.pptx
 • Количество просмотров: 19
 • Количество скачиваний: 0