Презентация на тему Асқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш

Асқорыту мүшелері.  Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш. Асқорыту жүйесі  Systema digestorium АсқазанЖіңішке ішек Тоқ ішекБауырҰйқы безіӨт қабыАуыз қуысыТіс ТілАуыз қусының бездеріЖұтқыншақӨңеш Асқорыту жүйесінің мүшелеріЖұтқыншақӨңеш АсқазанЖіңішке ішекТоқ ішекӨт қабыБауырҰйқы безі Ауыз қусының бездеріТілТіс Ауыз қуысы – cavitas orisАуыз кіреберісі (vestibulum oris)Меншікті ауыз қуысы (cavitas oris propria)Ауыз көкеті (diaphragm oris)Қатты Ұрт - buccaeҰрт бұлшықеті (m.buccinators)Ұртмай (corpus adiposum buccae) Қатты таңдай – palatum durumЖоғарғы жақсүйектің таңдайлық өсіндісі (processus palatinus maxillae) Таңдай сүйегінің горизонтальді табақшасы (lamina Жұмсақ таңдай – palatum molleТаңдай пердесі (velum palatinum)Таңдай тілшігі (uvula palatina )Тілшік бұлшықеті (m.uvulae)Таңдай-тіл доғасы (arcus Жұмсақ таңдай – palatum molleТаңдай пердесін керетін бұлшықет (m.tensor veli palatini)Қанаттәрізді ілмек (hamulus pterygoideus)Таңдай пердесін көтеретін Тістер – dentes Тіс сауыты (corona dentis)Тіс түбірі (radix dentis)Тіс мойыны (cervix dentis)Тіс пульпасы (pulpa dentis) Тістер – dentes Дентин (dentinum)Эмаль (enamelum)Цемент (cementum) Сүт тістер Орталық күрек     8-12 ай Тіл - linguaТіл ұшы (apex linguae)Тіл денесі (corpus linguae)Тіл түбірі (radix linguae)Тіл жиегі (margo linguae) Тіл - linguaОрталық тіл жүлгесі (sulcus medianus linguae)Соқыр тесік (foramen caecum)Таяздау шекаралық жүлге (sulcus terminalis)Тіл бадамшасы Тілдің бүртіктеріЖіптәрізді бүртіктер (papillae filiformis)Конустәрізді бүртіктер (papillae conicae)Саңылауқұлақтәрізді бүртіктер (papillae fungiformis)Науашықтәрізді бүртіктер (papillae vallatae)Жапырақтәрізді бүртіктер (papillae Тілдің бүртіктеріТәттіТұздыҚышқылАщы Тілдің төменгі бетіШашақтәрізді қатпар (plica fimbriata)Тіл жүгіншігі (frenulum linguae)Тіласты бүрлігі (caruncula sublingualis)Тіласты қатпары (plica sublingualis) Тілдің меншікті бұлшықеттеріТілдің жоғарғы бойлық бұлшықеті (m.longitudinalis superior)Тілдің төменгі бойлық бұлшықеті (m.longitudinalis inferior)Тілдің көлденең бұлшықеті (m.transversus Тілдің бұлшықеттеріИек-тіласты бұлшықеті (m.genioglossus)Тіласты-тіл бұлшықеті (m.hyoglossus)Біз-тіласты бұлшықеті (m.styloglossus) Ауыз қуысының бездері Үлкен сілекей бездеріШықшыт (glandula poratidea)Төменгі жақсүйек асты (glandula submandibularis)Тіласты (glandula sublingualis) Кіші сілекей Ауыз қуысының үлкен сілекей бездері glandulae salivariae majoresШықшыт безі (glandula poratidea)Төменгі жақсүйек асты безі (glandula submandibularis)Тіласты Жұтқыншақ - pharynxМұрындық бөлім (pars nasalis)Ауыздық бөлім (pars oralis)Көмейлік бөлім (pars langyngea) Жұтқыншақ - pharynxТүтік бадамшасыЖұмсақ таңдай Жұтқыншақ бұлшықеттеріЖұтқыншақтың жоғарғы қысқыш бұлшықеті (m.constrictor pharyngis superior)Жұтқыншақтың ортаңғы қысқыш бұлшықеті (m.constrictor pharyngis medius)Жұтқыншақтың төменгі қысқыш Өңеш - esophagusМойындық бөлік (pars cervialis)Кеуделік бөлік (pars thoracica)Құрсақтық бөлік (pars abdominalis)

Презентацию Асқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш, из раздела: Биология,  в формате PowerPoint (pptx) можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам материалов: Политика защиты авторских прав

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Асқорыту мүшелері. Ауыз қуысы,тіс,тіл,таңдай,ауыз қуыс бездері,жұтқыншақ,өңеш.


Слайд 2

қуысыТіс ТілАуыз қусының бездеріЖұтқыншақӨңеш

Асқорыту жүйесі Systema digestorium

Асқазан
Жіңішке ішек
Тоқ ішек
Бауыр
Ұйқы безі
Өт қабы

Ауыз қуысы
Тіс
Тіл
Ауыз қусының бездері
Жұтқыншақ
Өңеш


Слайд 3

Асқорыту жүйесінің мүшелері

Жұтқыншақ
Өңеш
Асқазан
Жіңішке ішек
Тоқ ішек
Өт қабы

Бауыр
Ұйқы безі
Ауыз қусының бездері

Тіл
Тіс


Слайд 4

oris propria)Ауыз көкеті (diaphragm oris)Қатты таңдай (palatum durum)Жұмсақ таңдай (palatum molle)Жоғарғы және төменгі еріндер (labium

Ауыз қуысы – cavitas oris

Ауыз кіреберісі (vestibulum oris)
Меншікті ауыз қуысы (cavitas oris propria)
Ауыз көкеті (diaphragm oris)
Қатты таңдай (palatum durum)
Жұмсақ таңдай (palatum molle)
Жоғарғы және төменгі еріндер (labium superius et labium inferius)
Аран (fauces)Слайд 5

Ұрт - buccae

Ұрт бұлшықеті (m.buccinators)
Ұртмай (corpus adiposum buccae)


Слайд 6

Таңдай сүйегінің горизонтальді табақшасы (lamina horizantalis palatine )Таңдайдың көлденең қатпарлары (plicae palatinae tranversae)

Қатты таңдай – palatum durum

Жоғарғы жақсүйектің таңдайлық өсіндісі (processus palatinus maxillae)
Таңдай сүйегінің горизонтальді табақшасы (lamina horizantalis palatine )
Таңдайдың көлденең қатпарлары (plicae palatinae tranversae)


Слайд 7

)Тілшік бұлшықеті (m.uvulae)Таңдай-тіл доғасы (arcus palatoglossus)Таңдай-тіл бұлшықеті (m.palatoglossus)Таңдай-жұтқыншақ доғасы (arcus palatopharyngeus)Таңдай-жұтқыншақ бұлшықеті (m.palatopharyngeus)

Жұмсақ таңдай – palatum molle

Таңдай пердесі (velum palatinum)
Таңдай тілшігі (uvula palatina )
Тілшік бұлшықеті (m.uvulae)
Таңдай-тіл доғасы (arcus palatoglossus)
Таңдай-тіл бұлшықеті (m.palatoglossus)
Таңдай-жұтқыншақ доғасы (arcus palatopharyngeus)
Таңдай-жұтқыншақ бұлшықеті (m.palatopharyngeus)Слайд 8

ілмек (hamulus pterygoideus)Таңдай пердесін көтеретін бұлшықет (m.levator veli palatini)

Жұмсақ таңдай – palatum molle


Таңдай пердесін керетін бұлшықет (m.tensor veli palatini)
Қанаттәрізді ілмек (hamulus pterygoideus)
Таңдай пердесін көтеретін бұлшықет (m.levator veli palatini)


Слайд 9

(cervix dentis)Тіс пульпасы (pulpa dentis)

Тістер – dentes

Тіс сауыты (corona dentis)
Тіс түбірі (radix dentis)
Тіс мойыны (cervix dentis)
Тіс пульпасы (pulpa dentis)


Слайд 10

Тістер – dentes

Дентин (dentinum)
Эмаль (enamelum)
Цемент (cementum)


Слайд 11

ТістерКүрек тістер Ит тістерКіші азу тістер Үлкен

Тістер

Күрек тістер

Ит тістер

Кіші азу тістер

Үлкен азу тістер

dentes
incisivi

dentes
canini

dentes premolares

dentes
molares


Слайд 12

6-7 жылБүйір күрек

Сүт тістер

Орталық күрек 8-12 ай 6-7 жыл

Бүйір күрек 9-13 ай 7-8 жыл

Иттіс 16-22 ай 10-12 жыл

Бірінші азу 13-19 ай 9-11 жыл

Екінше азу 25-33 ай 10-12 жыл

Тіс атауы

Жоғарғы тістер

Шығу
уақыты

Түсу
уақыты

Көрінісі

Екінші азу 23-31 ай 10-12 жыл

Бірінші азу 14-18 ай 9-11 жыл

Иттіс 17-23 ай 9-12 жыл

Бүйір күрек 10-16 ай 7-8 жыл

Орталық күрек 6-10 ай 6-7 жыл

Төменгі тістер


Слайд 14

linguae)Тіл жиегі (margo linguae)

Тіл - lingua

Тіл ұшы (apex linguae)
Тіл денесі (corpus linguae)
Тіл түбірі (radix linguae)
Тіл жиегі (margo linguae)


Слайд 15

шекаралық жүлге (sulcus terminalis)Тіл бадамшасы (tonsilla lingualis)

Тіл - lingua

Орталық тіл жүлгесі (sulcus medianus linguae)
Соқыр тесік (foramen caecum)
Таяздау шекаралық жүлге (sulcus terminalis)
Тіл бадамшасы (tonsilla lingualis)
Слайд 16

бүртіктер (papillae vallatae)Жапырақтәрізді бүртіктер (papillae foliatae)

Тілдің бүртіктері

Жіптәрізді бүртіктер (papillae filiformis)
Конустәрізді бүртіктер (papillae conicae)
Саңылауқұлақтәрізді бүртіктер (papillae fungiformis)
Науашықтәрізді бүртіктер (papillae vallatae)
Жапырақтәрізді бүртіктер (papillae foliatae)
Слайд 17

Тілдің бүртіктері

Тәтті
Тұзды
Қышқыл
Ащы
Слайд 18

sublingualis)Тіласты қатпары (plica sublingualis)

Тілдің төменгі беті

Шашақтәрізді қатпар (plica fimbriata)
Тіл жүгіншігі (frenulum linguae)
Тіласты бүрлігі (caruncula sublingualis)
Тіласты қатпары (plica sublingualis)


Слайд 19

(m.longitudinalis inferior)Тілдің көлденең бұлшықеті (m.transversus linguae)Тілдің вертикалді бұлшықеті (m.vertialis linguae)

Тілдің меншікті бұлшықеттері

Тілдің жоғарғы бойлық бұлшықеті (m.longitudinalis superior)
Тілдің төменгі бойлық бұлшықеті (m.longitudinalis inferior)
Тілдің көлденең бұлшықеті (m.transversus linguae)
Тілдің вертикалді бұлшықеті (m.vertialis linguae)Слайд 20

Тілдің бұлшықеттері

Иек-тіласты бұлшықеті (m.genioglossus)
Тіласты-тіл бұлшықеті (m.hyoglossus)
Біз-тіласты бұлшықеті (m.styloglossus)


Слайд 21

(glandula submandibularis)Тіласты (glandula sublingualis) Кіші сілекей бездеріЕрін (glanduae labialae)Ұрт (glandulae buccales)Үлкен азулық (glandulae molares)Таңдай (glandulae

Ауыз қуысының бездері

Үлкен сілекей бездері

Шықшыт (glandula poratidea)
Төменгі жақсүйек асты (glandula submandibularis)
Тіласты (glandula sublingualis)

Кіші сілекей бездері

Ерін (glanduae labialae)
Ұрт (glandulae buccales)
Үлкен азулық (glandulae molares)
Таңдай (glandulae palatinae)
Тіл (glandulae linguales)


Слайд 22

жақсүйек асты безі (glandula submandibularis)Тіласты безі (glandula sublingualis)

Ауыз қуысының үлкен сілекей бездері glandulae salivariae majores

Шықшыт безі (glandula poratidea)
Төменгі жақсүйек асты безі (glandula submandibularis)
Тіласты безі (glandula sublingualis)


Слайд 23

langyngea)

Жұтқыншақ - pharynx

Мұрындық бөлім (pars nasalis)
Ауыздық бөлім (pars oralis)
Көмейлік бөлім (pars langyngea)Слайд 24

Жұтқыншақ - pharynx

Түтік бадамшасы
Жұмсақ таңдайСлайд 25

(m.constrictor pharyngis medius)Жұтқыншақтың төменгі қысқыш бұлшықеті (m.constrictor pharyngis inferior)Жұтқыншақ жікі (raphe pharyngis)Бізжұтқыншақ бұлшықеті (m.stylopharyngeus)Түтікше-жұтқыншақ бұлшықеті

Жұтқыншақ бұлшықеттері

Жұтқыншақтың жоғарғы қысқыш бұлшықеті (m.constrictor pharyngis superior)
Жұтқыншақтың ортаңғы қысқыш бұлшықеті (m.constrictor pharyngis medius)
Жұтқыншақтың төменгі қысқыш бұлшықеті (m.constrictor pharyngis inferior)
Жұтқыншақ жікі (raphe pharyngis)
Бізжұтқыншақ бұлшықеті (m.stylopharyngeus)
Түтікше-жұтқыншақ бұлшықеті (m.salpingopharyngeus)
Слайд 26

abdominalis)

Өңеш - esophagus

Мойындық бөлік (pars cervialis)
Кеуделік бөлік (pars thoracica)
Құрсақтық бөлік (pars abdominalis)


  • Имя файла: asқorytu-mүshelerі-auyz-қuysytіstіltaңdayauyz-қuys-bezderіzhұtқynshaқөңesh.pptx
  • Количество просмотров: 15
  • Количество скачиваний: 0