Презентация на тему Функціональні блоки мозку

Функціональні блоки мозкуструктурно-функціональна модель мозкової організаціївищих психічних функцій людини БЛОКИ МОЗКУ — структурно-функціональна модель мозкової організації вищих психічних функцій людини, розроблена в нейропсихології О. Р. Блоки мозку 1-ий блок – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ; 2-ий блок – ПРИЙОМУ, ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ЕКСТЕРОЦЕПТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ; 3-ій блок Енергетичний блок мозку Ретикулярна формація - сукупність нервових структур, розташованих у центральних відділах стовбурової частини мозку (довгастому і середньому I блок регулює 2 типи процесів активації:Загальні зміни рівня неспання. Тривалі, тонічні. Забезпечуються ретикулярною формацією і Функції неспецифічні:створення загального тонусу ЦНС, забезпечення фазичної та тонічної активації, забезпечення орієнтувального рефлексу,забезпечення необхідного рівня психічної Функции специфічні:Регуляція уваги (загальної і селективної), а також свідомості в цілому;Регуляція модально-неспецифічної пам’яті;Регуляція емоцій (у т. Фактори, забезпечувані блоком:Енергетичне забезпечення активності (ступеня, тривалості, вибірковості)Регуляція нейродинамічних параметрів активності (баланс збудження та гальмування) Регуляція емоційних і мотиваційних станівШвидкість і легкість виконання моторних завдань, реципрокна координаціяЗабезпечення діяльності (уваги, пам’яті)Забезпечення Підтримання постійного тонусу кори має 3 джерела:постійний приплив подразнень з периферії, найважливішу роль в якому відіграють II блок – прийому, переробки і зберігання екстероцептивної (зовнішньої) інформації Включає зорову, слухову і шкірно-кінестетичну аналізаторні Операційний блок Кіркові проекційні зониПервинні – забезпечують тонкий аналіз і переробку відповідної за модальністю інформації. Принцип роботи соматотопічний Архітектонічні поля кори  (за Бродманом)- зовнішня поверхняКІРКОВІ ПРОЕКЦІЙНІ ЗОНИПервинні: зорові – 17 проекційне поле; слухові Кіркова проекція чутливості і рухової системи (за Пенфілдом)Сенсорна кора 			Моторна кора Фактори, що забезпечуються II блоком:Модально-специфічний аналіз і синтез.Просторовий аналіз і синтез (в тому числі, «квазіпросторовий»).Основні порушення ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОКОрганізація діяльностіСенсомоторні інтеграціїЗдатність прийняти інструкціюЗорово-моторні інтеграціїІнтегративні вмінняМовленнєвий розвитокЗапас відомостей і знаньФонетико-фонематичне сприйняттяАртикуляціяСпритність виконанняРеципрокна координаціяРозвиток моторикиКонстантність Закони побудови кори (в складі II блоку мозку, а також і ІІІ-го)Закон ієрархічної побудови кіркових зон Блок програмування і контролю Регуляторні функції (довільна регуляція психічної діяльностіЗабезпечення цілеспрямованості поведінкових актів;Побудова програми дії;Аутокорекція по ходу побудови програми;Довільне переключення;Фільтрація Основні порушення при ураженні структур третього блокуРегуляторна і кінетична апраксія;Динамічна і еферентно-моторна афазія;Стереотипії в різних сферах БЛОК ПРОГРАМУВАННЯ І КОНТРОЛЮЗабезпечення рухових програмЗдатність прийняти інструкцію і формувати наміри, програмиВміння плануватиРегуляція і контроль найбільш

Презентацию Функціональні блоки мозку, из раздела: Биология,  в формате PowerPoint (pptx) можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам материалов: Политика защиты авторских прав

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

Функціональні блоки мозку

структурно-функціональна
модель мозкової організації
вищих психічних функцій
людини


Слайд 2

розроблена в нейропсихології О. Р. Лурія для пояснення інтегративної діяльності мозку як цілісної системи.

БЛОКИ МОЗКУ — структурно-функціональна модель мозкової організації вищих психічних функцій людини, розроблена в нейропсихології
О. Р. Лурія для пояснення інтегративної діяльності мозку як цілісної системи.


Слайд 3

ЗБЕРІГАННЯ ЕКСТЕРОЦЕПТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ; 3-ій блок – ПРОГРАМУВАННЯ, РЕГУЛЯЦІЇ І КОНТРОЛЮ.

Блоки мозку

1-ий блок – ЕНЕРГЕТИЧНИЙ;
2-ий блок – ПРИЙОМУ, ПЕРЕРОБКИ, ЗБЕРІГАННЯ ЕКСТЕРОЦЕПТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ;
3-ій блок – ПРОГРАМУВАННЯ, РЕГУЛЯЦІЇ І КОНТРОЛЮ.


Слайд 4

Енергетичний блок мозкуСлайд 5

частини мозку (довгастому і середньому мозку, зорових буграх).

Ретикулярна формація - сукупність нервових структур, розташованих у центральних відділах стовбурової частини мозку (довгастому і середньому мозку, зорових буграх).


Слайд 6

тонічні. Забезпечуються ретикулярною формацією і структурами середнього мозку.Локальні вибіркові зміни активації. Короткочасні. Забезпечуються діенцефальними, лімбічними

I блок регулює 2 типи процесів активації:

Загальні зміни рівня неспання. Тривалі, тонічні. Забезпечуються ретикулярною формацією і структурами середнього мозку.

Локальні вибіркові зміни активації. Короткочасні. Забезпечуються діенцефальними, лімбічними і кірковими відділами.


Слайд 7

орієнтувального рефлексу,забезпечення необхідного рівня психічної активності, забезпечення вибірковості психічних процесів

Функції неспецифічні:

створення загального тонусу ЦНС,
забезпечення фазичної та тонічної активації,
забезпечення орієнтувального рефлексу,
забезпечення необхідного рівня психічної активності,
забезпечення вибірковості психічних процесів


Слайд 8

модально-неспецифічної пам’яті;Регуляція емоцій (у т. ч. страху, задоволення, гніву…), мотиваційно-потребових процесів організму;Сприйняття і переробка інтероцептивної

Функции специфічні:

Регуляція уваги (загальної і селективної), а також свідомості в цілому;
Регуляція модально-неспецифічної пам’яті;
Регуляція емоцій (у т. ч. страху, задоволення, гніву…), мотиваційно-потребових процесів організму;
Сприйняття і переробка інтероцептивної інформації про стан внутрішнього середовища організму, регуляція цього стану (нейрогуморальні та біохімічні механізми).


Слайд 9

(баланс збудження та гальмування)

Фактори, забезпечувані блоком:

Енергетичне забезпечення активності (ступеня, тривалості, вибірковості)

Регуляція нейродинамічних параметрів активності (баланс збудження та гальмування)


Слайд 10

реципрокна координаціяЗабезпечення діяльності (уваги, пам’яті)Забезпечення загального тонусу кори (рівня неспання)ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЛОК МОЗКУ

Регуляція емоційних і мотиваційних станів

Швидкість і легкість виконання моторних завдань, реципрокна координація

Забезпечення діяльності (уваги, пам’яті)

Забезпечення загального тонусу кори (рівня неспання)

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БЛОК МОЗКУ


Слайд 11

найважливішу роль в якому відіграють апарати верхнього стовбура висхідної ретикулярної формації (виконує функцію фільтра, який

Підтримання постійного тонусу кори має 3 джерела:
постійний приплив подразнень з периферії, найважливішу роль в якому відіграють апарати верхнього стовбура висхідної ретикулярної формації (виконує функцію фільтра, який дозволяє важливим для організму сенсорним сигналам активувати кору, але не пропускає звичні для нього або повторювані сигнали);
імпульси від внутрішніх обмінних процесів організму;
волокна активуючої ретикулярної формації.Слайд 12

зорову, слухову і шкірно-кінестетичну аналізаторні системи.Структури: середні і задні конвекситальні (зовнішні) відділи (потиличні, тім’яні, скроневі).Структури

II блок – прийому, переробки і зберігання екстероцептивної (зовнішньої) інформації

Включає зорову, слухову і шкірно-кінестетичну аналізаторні системи.
Структури: середні і задні конвекситальні (зовнішні) відділи (потиличні, тім’яні, скроневі).
Структури мають ієрархічну будову і складаються із зон трьох типів: первинних (проекційних), вторинних (проекційно-асоціативних) і третинних (зони перекриття).


Слайд 13

Операційний блок


Слайд 14

модальністю інформації. Принцип роботи соматотопічний (точка в точку).Вторинні – забезпечують аналіз і синтез різномодальних подразників,

Кіркові проекційні зони

Первинні – забезпечують тонкий аналіз і переробку відповідної за модальністю інформації. Принцип роботи соматотопічний (точка в точку).
Вторинні – забезпечують аналіз і синтез різномодальних подразників, гностичні види психічної діяльності.
Третинні – забезпечують складні надмодальні види психічної діяльності – символічної, мовленнєвої, інтелектуальної.


Слайд 15

– 17 проекційне поле; слухові – 41; шкірно-кінестетичні – 3 поле.Вторинні: гностичні поля зорового аналізатора

Архітектонічні поля кори (за Бродманом)- зовнішня поверхня

КІРКОВІ ПРОЕКЦІЙНІ ЗОНИ
Первинні: зорові – 17 проекційне поле; слухові – 41; шкірно-кінестетичні – 3 поле.
Вторинні: гностичні поля зорового аналізатора – 18,19; слухового – 22; шкірно-кінестетичного – 1,2,5,7. Забезпечують гнозис.


Третинні: зони перекриття – задній асоціативний центр 21, 37, 39, 40. Забезпечує цілісне сприйняття оточуючого світу, перехід від безпосереднього наочного синтезу до рівня символічних процесів: оперування зі складними граматичними і логічними структурами, із системами чисел і т. д.


Слайд 16

Кіркова проекція чутливості і рухової системи (за Пенфілдом)Сенсорна кора Моторна кора


Слайд 17

(в тому числі, «квазіпросторовий»).Основні порушення при ураженні структур II блоку: різні типи агнозій, апраксій і

Фактори, що забезпечуються II блоком:

Модально-специфічний аналіз і синтез.
Просторовий аналіз і синтез (в тому числі, «квазіпросторовий»).
Основні порушення при ураженні структур II блоку: різні типи агнозій, апраксій і афазій.


Слайд 18

знаньФонетико-фонематичне сприйняттяАртикуляціяСпритність виконанняРеципрокна координаціяРозвиток моторикиКонстантність сприйняттяПросторове сприйняттяЗорове сприйняттяОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК

Організація діяльності

Сенсомоторні інтеграції

Здатність прийняти інструкцію

Зорово-моторні інтеграції

Інтегративні вміння

Мовленнєвий розвиток

Запас відомостей
і знань

Фонетико-фонематичне сприйняття

Артикуляція

Спритність виконання

Реципрокна координація

Розвиток моторики

Константність сприйняття

Просторове сприйняття

Зорове сприйняття
Слайд 19

ІІІ-го)Закон ієрархічної побудови кіркових зон (поділ на первинні, вторинні, третинні).Закон спадаючої специфічності ієрархічно побудованих зон.

Закони побудови кори (в складі II блоку мозку, а також і ІІІ-го)

Закон ієрархічної побудови кіркових зон (поділ на первинні, вторинні, третинні).
Закон спадаючої специфічності ієрархічно побудованих зон. Максимально специфічними є первинні поля. Третинні поля мають надмодальний характер.
Закон прогресивної латералізації функцій. Первинні зони обох півкуль рівноцінні. На рівні вторинних і третинних зон психічні процеси в більшому ступеню забезпечуються однією з півкуль мозку.


Слайд 20

Блок програмування і контролю


Слайд 21

по ходу побудови програми;Довільне переключення;Фільтрація інформації, що надходить;Забезпечення регулючої функції мовлення;Контроль і зіставлення отриманого результату

Регуляторні функції (довільна регуляція психічної діяльності

Забезпечення цілеспрямованості поведінкових актів;
Побудова програми дії;
Аутокорекція по ходу побудови програми;
Довільне переключення;
Фільтрація інформації, що надходить;
Забезпечення регулючої функції мовлення;
Контроль і зіставлення отриманого результату з потрібним;
Інтеграція соматичних, психічних і соціальних процесів, що проявляється у біо-психо-соціальному функціонуванні особистості.


Слайд 22

еферентно-моторна афазія;Стереотипії в різних сферах діяльності;Персеверації;Зниження регулюючої функції мовлення;Зниження критичності.

Основні порушення при ураженні структур третього блоку

Регуляторна і кінетична апраксія;
Динамічна і еферентно-моторна афазія;
Стереотипії в різних сферах діяльності;
Персеверації;
Зниження регулюючої функції мовлення;
Зниження критичності.


Слайд 23

програмиВміння плануватиРегуляція і контроль найбільш складних форм поведінкиКонтроль і зіставлення результату, фільтрація інформації, що надходитьЗабезпечення

БЛОК ПРОГРАМУВАННЯ І КОНТРОЛЮ

Забезпечення рухових програм

Здатність прийняти інструкцію і формувати наміри, програми

Вміння планувати

Регуляція і контроль найбільш складних форм поведінки

Контроль і зіставлення результату, фільтрація інформації, що надходить

Забезпечення регулюючої функції мовлення


  • Имя файла: funktsіonalnі-bloki-mozku.pptx
  • Количество просмотров: 12
  • Количество скачиваний: 0