Թումանյան презентация

Содержание

Слайд 2

Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ի՜նչ կա որ. Ես եղել եմ, կա՜մ,

կլինեմ հար ու հավետ, ի՜նչ կա որ, Հազար էսպէս ձևեր փոխեմ, ձևը խաղ է անցավոր, Ես միշտ հոգի, տիեզերքի մեծ հոգու հետ, ի՜նչ կա որ։ 1921, Մայիսի 3

Հազար տարով, հազար դարով առաջ թե ետ, ի՜նչ կա որ. Ես եղել եմ,

Слайд 3

Իմ կնունքին երկինքը` ժամ, արևը` ջահ սրբազան, Ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սերն` ավազան. Սարը եղավ

կնքահայրս, ցողը` մյուռոն կենսավետ, Ու կնքողը Նա ինքն եղավ, որ սահմանեց ինձ պոետ։ 1921, Հոկտեմբեր

Իմ կնունքին երկինքը` ժամ, արևը` ջահ սրբազան, Ծիածանը նարոտ եղավ, ամենքի սերն` ավազան.

Слайд 4

Ծ Ն Ն Դ Ա Վ Ա Յ Ր Ը՝
ԴՍԵՂ - ԴՍԳԵՂ –

ԴՐՍԻ ԳԵՂ՝
ՁՈՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳՏՆՎԵԼՈՒ
ՊԱՏՃԱՌՈՎ

Ծ Ն Ն Դ Ա Վ Ա Յ Ր Ը՝ ԴՍԵՂ - ԴՍԳԵՂ

Слайд 5

Դ Ս Ե Ղ

Դ Ս Ե Ղ

Слайд 6

Մեր գյուղն էն է, որ հըպարտ,

Մեր գյուղն էն է, որ հըպարտ,

Слайд 7

Լեռների մեջ միգապատ,

Լեռների մեջ միգապատ,

Слайд 8

Խոր ձորերի քարափին՝

Խոր ձորերի քարափին՝

Слайд 9

Ձեռը տըված ճակատին՝

Ձեռը տըված ճակատին՝

Слайд 10

Միտք է անում տըխրադեմ․

Միտք է անում տըխրադեմ․

Слайд 11

Ի՞նչ է ուզում՝ չըգիտեմ․․․

Ի՞նչ է ուզում՝ չըգիտեմ․․․

Слайд 12

Լ Ո Ռ ՈՒ Ձ Ո Ր Ը

Լ Ո Ռ ՈՒ Ձ Ո Ր Ը

Слайд 13

ԼՈՌՈՒ ՁՈՐԸ

Էն Լոռու ձորն է, ուր հանդիպակաց Ժայռերը՝ խորունկ նոթերը կիտած՝ Դեմ ու դեմ կանգնած,

համառ ու անթարթ Հայացքով իրար նայում են հանդարտ։ Նըրանց ոտքերում՝ գազազած գալի՝ Գալարվում է գիժ Դև-Բեդը մոլի, Խելագար թըռչում քարերի գըլխով, Փըրփուր է թըքում անզուսպ երախով, Թըքում ու զարկում ժեռուտ ափերին,
Փընտրում է ծաղկած ափերը հին-հին, Ու գոռում գիժ-գիժ. ― Վա՜շ-վի՜շշ, վա՜շ-վի՜՜շշ․․․

ԼՈՌՈՒ ՁՈՐԸ Էն Լոռու ձորն է, ուր հանդիպակաց Ժայռերը՝ խորունկ նոթերը կիտած՝ Դեմ

Слайд 14

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ծ Ն Ո Ղ

Ն Ե Ր Ը

Հայրը՝ Տեր-Թադևոսը
(Ասլան ) 1839-1898

Մայրը՝ Սոնան
1842-1936

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ծ Ն Ո Ղ

Слайд 15

Ս Ո Ն Ա Ք Ո Չ Ա Ր Յ Ա Ն

Ինչ որ

սարի բան կա իմ մեջ` դա իմ մորից է` Նանից:
Թռչող կին էր իմ մայրը.
արծվի թռիչք ուներ:
Ամենաբարձր սարերում, ծաղկոտ դաշտերում է պահել ինձ: Շատ բան է տվել ինձ մայրս - շա՜տ:

Ս Ո Ն Ա Ք Ո Չ Ա Ր Յ Ա Ն Ինչ

Слайд 16

Տ Ե Ր- Թ Ա Դ Ե Վ Ո Ս

Ամենալավ և ամենամեծ բանը, որը

ես ունեցել եմ իմ կյանքում,  այդ եղել է իմ հայրը: Նա ազնիվ մարդ էր և ազնվական՝ բառի բովանդակ մտքով: Չափազանց մարդասեր ու առատաձեռն, առակախոս ու զվարճաբան, սակայն միշտ ուներ մի խոր լրջություն:
Թեև քահանա, բայց նշանավոր հրացանաձիգ էր և ձի նստող:

Տ Ե Ր- Թ Ա Դ Ե Վ Ո Ս Ամենալավ և ամենամեծ

Слайд 17

ԴՍԵՂԻ Ս.ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

ԴՍԵՂԻ Ս.ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

Слайд 18

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏՈՒՆԸ ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏՈՒՆԸ ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿ

Слайд 19

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ Տ ՈՒ Ն Ը

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ Տ ՈՒ Ն Ը

Слайд 20

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏՈՒՆԸ ՄԵՐ ՕՐԵՐՈՒՄ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏՈՒՆԸ ՄԵՐ ՕՐԵՐՈՒՄ

Слайд 21

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ Տ ՈՒ Ն Ը՝ ՆԵՐՍԻՑ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ Տ ՈՒ Ն Ը՝ ՆԵՐՍԻՑ

Слайд 22

ԽՆՈՑԻ  Հարի՛, հարի՛, խնոցի՛, Մեջդ բարի, խնոցի՛, Ունկըդ բարակ, խնոցի՛, Մեջըդ կարագ, խնոցի՛։   1907

ԽՆՈՑԻ Հարի՛, հարի՛, խնոցի՛, Մեջդ բարի, խնոցի՛, Ունկըդ բարակ, խնոցի՛, Մեջըդ կարագ, խնոցի՛։ 1907

Слайд 23

ԽՆՈՑԻՆ ԵՎ ԱՄԲԱՐՆԵՐԸ

ԽՆՈՑԻՆ ԵՎ ԱՄԲԱՐՆԵՐԸ

Слайд 24

ՓՈՒՌԸ ԵՎ ՀԱՑԻ ԿԱԽՈՑԸ

ՓՈՒՌԸ ԵՎ ՀԱՑԻ ԿԱԽՈՑԸ

Слайд 25

ՍՈՆԱՅԻ ՍՊԱՍՔԸ

ՍՈՆԱՅԻ ՍՊԱՍՔԸ

Слайд 26

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի ՕՐՈՐՈՑԸ

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի ՕՐՈՐՈՑԸ

Слайд 27

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏԱՆ Ս Ր Ա Հ Ը

ՍՈՆԱՅԻ ԳՈՐԾԱԾ ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԿԱՐՊԵՏՆԵՐԸ

ՍՈՆԱՅԻ ՍԱՆԴԵՐՔԸ ԵՎ
Ճ Ա

Խ Ա Ր Ա Կ Ը

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏԱՆ Ս Ր Ա Հ Ը ՍՈՆԱՅԻ ԳՈՐԾԱԾ ԳԵՂԱԶԱՐԴ ԿԱՐՊԵՏՆԵՐԸ ՍՈՆԱՅԻ

Слайд 28

ՏԵՐ-ԹԱԴԵՎՈՍԻ ՄԱՀՃԱԿԱԼԸ

ՏԵՐ-ԹԱԴԵՎՈՍԻ ՄԱՀՃԱԿԱԼԸ

Слайд 29

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏԱՆ ՍՐԱՀԻ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀԱՅՐԱԿԱՆ ՏԱՆ ՍՐԱՀԻ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄԸ

Слайд 30

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՄԱՌԱՆՈՑԸ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՄԱՌԱՆՈՑԸ

Слайд 31

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՄԱՌԱՆՈՑԸ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՄԱՌԱՆՈՑԸ

Слайд 32

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՄԱՌԱՆՈՑԸ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՄԱՌԱՆՈՑԸ

Слайд 33

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ Պ Ա Հ Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր Ը

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ Պ Ա Հ Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր Ը

Слайд 34

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՀԱՅՏՆԻ Գ Ր Ա Ռ ՈՒ Մ Ը

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՄԵՆԱՀԱՅՏՆԻ Գ Ր Ա Ռ ՈՒ Մ Ը

Слайд 35

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐՆ ՈՒ ԳՐԱԿԱՆ Ե

Ր Ա Խ Ա Յ Ր Ի Ք Ը

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի ԱՌԱՋԻՆ ՍԵՐՆ ՈՒ ԳՐԱԿԱՆ

Слайд 36

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ Բ Ա Ն Ա Ս Տ Ե Ղ Ծ ՈՒ Թ Յ

ՈՒ Ն Ը

Հոգուս հատոր
Սըրտիս կըտոր,
Դասիս համար
Դու մի՛ հոգար,
Թե կան դասեր
Կա նաև սեր,
Եվ ի՜նչ զարմանք,
Իմ աղավնյակ,
Որ կենդանի
Մի պատանի
Սերը սըրտում
Դաս է սերտում։
1881

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ Բ Ա Ն Ա Ս Տ Ե Ղ Ծ ՈՒ Թ

Слайд 37

ՊԱՏԱՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԸ՝ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆ

ՊԱՏԱՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԸ՝ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆ

Слайд 38

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԱՇԽԱՏԱՍԵՆՅԱԿՈՒՄ

Слайд 39

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ը Ն Տ Ա

Ն Ի Ք Ը

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ը Ն Տ Ա

Слайд 40

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ը Ն Տ Ա

Ն Ի Ք Ը

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ը Ն Տ Ա

Слайд 41

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Վ Ի Շ Տ

Ը

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Վ Ի Շ Տ Ը

Слайд 42

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀՈՐ ԵՎ ՊԱՊԻ ՇԻՐԻՄՆԵՐԸ ԴՍԵՂԻ Ս.ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԲԱԿՈՒՄ
Երկու շիրիմ իրար կից, Հավերժական

լուռ դըրկից, Թախծում են պաղ ու խորհում Թե` ի՜նչ տարան աշխարհքից։ Փետրվարի 4 1918

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՀՈՐ ԵՎ ՊԱՊԻ ՇԻՐԻՄՆԵՐԸ ԴՍԵՂԻ Ս.ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՎՈՐԻՉ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԲԱԿՈՒՄ Երկու շիրիմ իրար

Слайд 43

ՄԱՐԴՈՒ ՍԻՐՏՆ ԱՍՏԾՈ ԿԱՑԱՐԱՆՆ Է…

ՄԱՐԴՈՒ ՍԻՐՏՆ ԱՍՏԾՈ ԿԱՑԱՐԱՆՆ Է…

Слайд 44

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ս Ի Ր Տ

Ը

ՏՈՒՓԸ,
ՈՐՈՒՄ ՊԱՀՎԵԼ Է
ԳՐՈՂԻ ՍԻՐՏԸ

ԿՈԹՈՂԸ,
ՈՐԸ ԿԱՌՈՒՑՎԵԼ Է ՍՐՏԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՏԵՂՈՒՄ

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ս Ի Ր Տ

Слайд 45

Ղ Ո Չ Ա Ղ Կ Ա Ց Ե Ք …

Ղ Ո Չ Ա Ղ Կ Ա Ց Ե Ք …

Слайд 46

ԽՈՋԻՎԱՆՔԸ ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԸ

ԽՈՋԻՎԱՆՔԸ ԵՎ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԸ

Слайд 47

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆԸ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՆԳՐՎԱՆԸ

Слайд 48

Լինե՜ր հեռու մի անկյուն, Լինե՜ր մանկան արդար քուն, Երազի մեջ երջանիկ, Հաշտ ու խաղաղ մարդկություն։

Լինե՜ր հեռու մի անկյուն, Լինե՜ր մանկան արդար քուն, Երազի մեջ երջանիկ, Հաշտ ու խաղաղ մարդկություն։

Слайд 49

Բ Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ե Ր Գ Ի Չ Ը

Բ Ն ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ե Ր Գ Ի Չ Ը

Слайд 50

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ Զ ՈՒ Գ Ա Հ Ե Ռ Ն Ե Ր

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԱԿԱՆ Զ ՈՒ Գ Ա Հ Ե Ռ Ն Ե Ր

Слайд 51

Վ Ե Ր Ն Ա Տ ՈՒ Ն

Վ Ե Ր Ն Ա Տ ՈՒ Ն

Слайд 52

«Վ Ե Ր Ն Ա Տ ՈՒ Ն» (1976) հեղ.՝ Դ.Նալբանդյան

«Վ Ե Ր Ն Ա Տ ՈՒ Ն» (1976) հեղ.՝ Դ.Նալբանդյան

Слайд 53

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Ղ.ԱՂԱՅԱՆԸ


ԿԱՄ՝
Ա Ս Լ Ա Ն Բ Ա ԼԱ Ն
ՈՒ
Ա

Ս Լ Ա Ն Ա Պ Ե Ր Ը

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Ղ.ԱՂԱՅԱՆԸ ԿԱՄ՝ Ա Ս Լ Ա Ն Բ Ա ԼԱ

Слайд 54

ԱՂԱՅԱՆԻ ՆՎԵՐԸ Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ն

ԱՂԱՅԱՆԻ ՆՎԵՐԸ Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի Ն

Слайд 55

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի ՆՎԵՐԸ Ա Ղ Ա Յ

Ա Ն Ի Ն

Իմ սիրելի Ասլան-ապեր, Մինչև այսօր բախտդ կապ էր. Փողդ շուտով պիտի ստանաս, Հանկարծակի հարստանաս.
Երեք օր էլ կացիր հալա... * Քո կարոտյալ Ասլան-բալա։
*Մինչև գրեն հրամանը, Ինչպես ասաց Խրիմյանը։  1898

Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ի ՆՎԵՐԸ Ա Ղ Ա

Слайд 56

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ Հայոց կաթողիկոս՝ 1893-1907թթ.

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ Հայոց կաթողիկոս՝ 1893-1907թթ.

Слайд 57

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ
Խրիմյանր Թումանյանի եղբոր՝ Ռոստոմի ձիով,
Դսեղում:
Լուսանկարի հեղինակն է

ինքը՝ Թումանյանը:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ Խրիմյանր Թումանյանի եղբոր՝ Ռոստոմի ձիով, Դսեղում: Լուսանկարի հեղինակն է ինքը՝ Թումանյանը:

Слайд 58

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ


1907 թ. նոյեմբերի 6-ին «Նոր ալիքում» լույս է տեսնում

«Երկու հայրր» պատմվածքր, որի հերոսը
Խրիմյան Հայրիկն էր:
…Դու քսան որդի ես կորցրել, իսկ ես քսան հազար,- պատասխանեց Հայրիկը,— այդ էլ քսան՝ եղավ քսան հազար ու քսան… Ո՞ւմն է շատ, տեր Սարգիս…

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆԸ 1907 թ. նոյեմբերի 6-ին «Նոր ալիքում» լույս է

Слайд 59

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑԸ

Թումանյանի՝
Ամենայն հայոց բանաստեղծ կոչման մասին կարդում ենք Թոթովենցի

հուշերում:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑԸ Թումանյանի՝ Ամենայն հայոց բանաստեղծ կոչման մասին կարդում ենք Թոթովենցի հուշերում:

Слайд 60

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԳԵՎՈՐԳ Ե ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ Հայոց կաթողիկոս՝ 1911-1930թթ.

Հենց նրա օրոք էր, երբ

Թումանյանը հայ գաղթականներին պատսպարեց նորակառույց վեհարանի հարկի տակ՝
իրեն հռչակելով
Ամենայն հայոց բանաստեղծ:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԳԵՎՈՐԳ Ե ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ Հայոց կաթողիկոս՝ 1911-1930թթ. Հենց նրա օրոք էր,

Слайд 61

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՂԵՌՆԱԶԱՐԿ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայ ժողովրդի մեծ ողբերգությունը
ծանր հետք թողեց
ազգասեր

բանաստեղծի հոգում …
Դառնացած սրտով նա գրեց հայտնի
«Հոգեհանգիստը»:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՂԵՌՆԱԶԱՐԿ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ Հայ ժողովրդի մեծ ողբերգությունը ծանր հետք թողեց ազգասեր

Слайд 62

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՈՐԲԵՐԻ Հ Ա Յ Ր Ի Կ Ը

ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՈՐԲԵՐԻ Հ Ա Յ Ր Ի Կ Ը

Слайд 63

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Ե Ր Ե Խ Ա Ն Ե Ր Ը

Ես էլ

ձեզ նման մի երեխա եմ: Հարազատ են ինձ բոլոր երեխաները, ձեր աշխարհը, որ իմ աշխարհն է. սիրում եմ ձեզ և ձեր աշխարհը:
Կցանկանայի, որ մեզնից հետո ունենաք երջանիկ բանաստեղծներ, որ երգեն ձեր հոգուն համապատասխան, զվարթ և պայծառ երգեր…
1919

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Ե Ր Ե Խ Ա Ն Ե Ր Ը Ես

Слайд 64

Ի՞ՆՉ ԿԱ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ, ՔԱՆ ԳԻՐՔՆ ՈՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ…

Ի՞ՆՉ ԿԱ ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ, ՔԱՆ ԳԻՐՔՆ ՈՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ…

Слайд 65

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԵՎ Գ Ր Ք Ե Ր Ը

ԳՐԱԴԱՐԱՆՍ
Բազմած են շուրջըս նըրանք ամեն

օր— Բոլոր հանճարեղ մեծերն աշխարհքի, Երգում են, պատմում ներդաշնակ ու խոր Միտքն ու գաղտնիքը մահի ու կյանքի։ Ու էսպես՝ ինձ հետ, իմ տանն ամեն օր, Ոչ հաց են ուզում ինձանից, ոչ շոր։

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԵՎ Գ Ր Ք Ե Ր Ը ԳՐԱԴԱՐԱՆՍ Բազմած են շուրջըս

Слайд 66

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Գ Ր Ա Կ Ա Ն ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ը

Գրականությունը հայելի չէ լոկ․ և եթե հայելի էլ ասենք, ապա շատ տարօրինակ ու կախարդական մի հայելի է նա։ Նա ոչ միայն արտացոլում է ժամանակը և իր դեպքերն ու դեմքերը, այլև տալիս է իր լույսն ու ջերմությունը կյանքին, և ձգտում է կյանքում ստեղծել մարդու էն վեհ ու վսեմ, էն մաքուր ու անաղարտ պատկերը, որ տվել է նրան աստված, կազմված ու հյուսված բնության ամենամաքուր տարրերից։

Եթե գրականությունը կյանքի հայելին ասենք, ապա գրականության ամեն տեսակի ստեղծագործությունների աղբյուրը ամենից առաջ մարդու սիրտն է։

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Գ Ր Ա Կ Ա Ն ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Слайд 67

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Հ Ե Ք Ի Ա Թ Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ

ՈՒ Ն Ը

Կարծում են՝ հեշտ բան է
հեքիաթ մշակելը։
Դա գրականության մեջ
ամենաբարձր
արտահայտությունն է, ուր
ամբողջը հավիտենական սիմվոլներ են։

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Հ Ե Ք Ի Ա Թ Ա Գ Ր ՈՒ Թ

Слайд 68

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կարծում են հեշտ ու հանաք բան է մանկական գրվածք գրելը.

դա ամենադժվար գործն է։
Երեխայի հոգու հետ գործ ունես … 

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Կարծում են հեշտ ու հանաք բան է մանկական գրվածք

Слайд 69

Թ Ռ Չ ՈՒ Ն Ի Մ Տ Ա Ծ Մ ՈՒ Ն

Ք Ը

Թ Ռ Չ ՈՒ Ն Ի Մ Տ Ա Ծ Մ ՈՒ Ն Ք Ը

Слайд 70

ԺՈՂՈՎՐԴԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

Слайд 71

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լ.ՇԱՆԹ

ՍՏ.ԼԻՍԻՑՅԱՆ

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Լ.ՇԱՆԹ ՍՏ.ԼԻՍԻՑՅԱՆ

Слайд 72

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Ն Ե Ս Ո Ն

 Նա էլ եթե ուսում առներ,

կրթվեր, ապահով լիներ՝ լավ մարդ կլիներ, գուցե ինձանից էլ շատ ավելի լավը․․․ 

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Ն Ե Ս Ո Ն Նա էլ եթե ուսում առներ,

Слайд 73

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՀՈՎՀ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՀՈՎՀ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ

Слайд 74

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Ս.ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆԸ

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ Ս.ԿԱՊՈՒՏԻԿՅԱՆԸ

Слайд 75

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԸ

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԶՈՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԸ

Слайд 76

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՑ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա.Կանչելի

1921թ. Վրաց գրողների հետ խնջույքի ժամանակ թամադան ասում

է՝
«Кацо, наши поэты кончились, у Туманяна больше дочерей, чем у нас поэтов…».

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՎՐԱՑ ԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ Ա.Կանչելի 1921թ. Վրաց գրողների հետ խնջույքի ժամանակ

Слайд 77

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԸ
Նաիրյան խոսքի ավագ նահապետ… որից դեռ այնքան սպասումներ ունի

հայրենի եզերքը…

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԸ Նաիրյան խոսքի ավագ նահապետ… որից դեռ այնքան սպասումներ ունի հայրենի եզերքը…

Слайд 78

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԸ
Ես կարդում եմ նրան ու ասում.-
Այս հմուտ, հանճարեղ

Լոռեցին Հոմերի, Գյոթեի հետ մի օր՝
հավասար՝ նստել է քեֆի, Եվ թաս է բռնել նրանց հետ,
մեծարանք տվել ու առել, Ինչպես իր պապերն են արել՝
իրար հետ խնջույքի նստելիս։

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԸ Ես կարդում եմ նրան ու ասում.- Այս հմուտ,

Слайд 79

ՀՈՎՀ. Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ը ԵՎ Ռ.ԴՐԱՄԲՅԱՆԸ

Գրական ատաղձի

մասին խոսելիս՝
Թումանյանն իրեն քննադատողին
այսպես է հակադարձում.
Ի՞նչ անենք, ո՛վ Դրամբյան,
ծաղիկը դրած է մեջտեղը, և նույն ծաղկից մեղուն մեղր է շինում, օձը՝ թույն։

ՀՈՎՀ. Թ ՈՒ Մ Ա Ն Յ Ա Ն Ը ԵՎ Ռ.ԴՐԱՄԲՅԱՆԸ Գրական

Слайд 80

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՇԵՔՍՊԻՐԸ

Շեքսպիրը միշտ մնում է իմ ամենասիրելի բանաստեղծը։ Եվ թեև դրամա

չեմ գրել դեռ, բայց դրաման բանաստեղծության մեջ իմ ամենասիրած ձևն է, ու ինձ թվում է, թե դրամատուրգի կոչումն ունիմ ես։

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՇԵՔՍՊԻՐԸ Շեքսպիրը միշտ մնում է իմ ամենասիրելի բանաստեղծը։ Եվ թեև

Слайд 81

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ «Տ Ի Տ Ա Ն Ի Կ» ՇՈԳԵՆԱՎԸ

1912թ. ապրիլի 16-ին խորտակվում է

«Տիտանիկը»:
Թումանյանին տպավորել էր
հատկապես նվագախմբի հերոսական քայլերգը՝ խորտակվողների ոգին
բարձր պահելու համար: Նա գնում է «Տիտանիկի» քայլերգի սկավառակը: Լսում էր, հիանում մարդկային հերոսությամբ, աներկյուղ հայացքով մահվան հանդեպ:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ «Տ Ի Տ Ա Ն Ի Կ» ՇՈԳԵՆԱՎԸ 1912թ. ապրիլի

Слайд 82

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԵՎ Ա Ս Տ Ղ Ե Ր Ը

Կամիլ ֆլամարիոն
1922թ. ամռանը Կ.Ֆլամարիոնի


«Երկնքի պատմությունը»
գրքից տպավորվելով՝
գրում է իր վերջին՝
«Սիրիուսի հրաժեշտը»
բանաստեղծությունը:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԵՎ Ա Ս Տ Ղ Ե Ր Ը Կամիլ ֆլամարիոն 1922թ.

Слайд 83

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հակումներով արևելցի էր,
կենցաղում՝ եվրոպացի: Շատ
կիրթ, բարձր ճաշակ ուներ,
սիրում էր ապրել
հարմարություններով՝ լայն,
առատ,

մաքուր:
* * *
Փողկապը, թաշկինակը և գուլպաները համապատասխան գույնի էր ընտրում:
Ճաշակով հագնվող էր:

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ Հակումներով արևելցի էր, կենցաղում՝ եվրոպացի: Շատ կիրթ, բարձր ճաշակ

Слайд 84

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԱՂՈԹՔ
Սողոմոնի պես, տեր, ես խելք չեմ ուզում, Ինձ երկար օրեր և փող

տուր բազում։ Ու մի ձեռք էլ շոր, միայն մոդնի, տեր, Մին էլ մի հաստ փոր, տրոստ, ակնոցներ։ Եվ բավական է, դու վերեն դիտե, Թե ինչեր կանե, այդ ծառադ գիտե։
1887

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ ԵՎ ՆՈՐԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՂՈԹՔ Սողոմոնի պես, տեր, ես խելք չեմ ուզում, Ինձ

Слайд 85

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԵՎ Ֆ ՈՒ Տ ՈՒ Ր Ի Զ Մ Ը

Կարծես թե

էշի պոչը թաթախել են ներկի մեջ, կանգնեցրել կտավի մոտ ու քսմսել...

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԵՎ Ֆ ՈՒ Տ ՈՒ Ր Ի Զ Մ Ը Կարծես

Слайд 86

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ՝ Ֆ Ե Լ Ի Ե Տ Ո Ն Ի Ս Տ «ՀԱՅԻ ՏՐՏՈՒՆՋԸ»

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԸ՝ Ֆ Ե Լ Ի Ե Տ Ո Ն Ի Ս Տ «ՀԱՅԻ ՏՐՏՈՒՆՋԸ»

Имя файла: Թումանյան.pptx
Количество просмотров: 182
Количество скачиваний: 0