Презентация на тему Антигени. Властивості та хімічна характеристика. Антигенна будова мікроорганізмів. Антигени організму людини

Антигени. Властивості та хімічна характеристика. Антигенна будова мікроорганізмів. Антигени організму людини.ВНМУ ім. М.І.ПироговаКафедра мікробіології Антигени (anti-проти, genos-рід) – це хімічні речовини, розчинні або у складі клітин, що мають ознаки генетичної Основні властивості антигену – здатність зумовлювати імунну відповідь та взаємодіяти з продуктами імунної відповіді (з антитілами Види імунної реактивності організму1.Синтез антитіл2.Утворення специфічних цитотоксичних клітин3.Реакції гіперчутливості негайного та сповільненого типу4.Утворення клітин імунної пам’яті5.Виникнення Вид імунної відповіді обумовлені:Властивостями антигенуЙого дозоюШляхами потрапляння в організмСтаном імунної системи Види антигенівПовноцінні антигени – здатні індукувати імунну відповідь і взаємодіяти з її продуктамиСтруктура повноцінного антигену:гаптен + Гаптен (детермінанта антигену, епітоп) – це невелика ділянка молекули антигену, яка має сталу стереохімічну структуру, зумовлює Види антигенівНеповноцінні антигени – не здатні самостійно індукувати імунну відповідь, але зберігають можливість реагувати з її Гаптени – це низькомолекулярні органічні речовини, здатні взаємодіяти з білками організмуНапівгаптени – це прості неорганічні речовини, Види антигенівПовноцінні антигени:складні білкивисокомолекулярні полісахаридиглікопротеідиліпопротеідиліпополісахаридинуклеопротеїди Неповноцінні антигени:Гаптениолігопептидиполісахаридинуклеїнові кислотиліпідистероїдилікарські засоби Неповноцінні антигени:НапівгаптенинітрогрупиІони галогенів (йод, хлор, бром)Іони важких металівамінокислоти Властивості антигенів1.Генетична чужерідність2.Антигенність3.Імуногенність4.Специфічність5.Велика молекулярна маса6.Колоїдність7.Розчинність Генетична чужерідністьГенетична чужерідність – це ознака, яка характеризує антиген, як хімічну речовину певного походження. Чим більша Умови генетичної чужерідності не є абсолютними, оскільки в організмі існують ізоантигени, аутоантигени та ін. По відношенню Антигени організму людиниАутоантигени Утворюються або присутні в нормі в організмі людини і при контакті з імунними Антигени організму людини2. Алоантигени – зумовлюють індивідуальні антигенні особливості конкретного індивідума Напр., антигени головного комплексу гістосумісності Антигени організму людини4. Ксеноантигени (видові) – антигени певного виду, наділені імуногенністю по відношенню до представників іншого АнтигенністьАнтигенність – це здатність антигену компле-ментарно зв’язуватись із рецепторами В і Т клітинАнтигенність притаманна повноцінним антигенам ІмуногенністьІмуногенність – це сукупність властивостей, які визначають здатність речовини індукувати в організмі гуморальний або клітинний імунітетІмуногенність СпецифічністьСпецифічність – це структурні особливості, які відрізняють антигенні речовини одну від одноїСпецифічність визначаєтьсяструктурою епітопукількістю епітопів (моновалентні, Видові АГ – представлені антигенними епітопами, притаманними особинам одного видуГетерогенні АГ (перехресно реагуючі) – представлені антигенними Групові АГ – представлені антигенними детермінантами, які зумовлюють внутрішньовидові відмінності, що дозволяє розділити вид на групиТипові Велика молекулярна масаВелика молекулярна маса – зумовлює імуногенність антигенівРечовини з ММ 5-10кДа деградуються макрофагом на 95%, Розчинність і колоїдністьРозчинність та колоїдність визначають імуногенність АГНерозчинні речовини не викликають розвитку імунних реакційКолоїдними властивостями наділеніізольовані Антигени мікроорганізмів поділяються наРозчинні (чужорідні білки-ферменти, токсини, продукти деградації клітин)Корпускулярні (антигени, зв’язані з клітинами бактерій, грибів, Антигенна будова мікроорганізмівБактеріальна клітинаO-Ag (соматичні) – ліпополі-(оліго)сахаридні комплекси Грам(-) бактерій, термостійкіH-Ag (джгутикові) – білки, термолабільніK-Ag (капсульні) Vi-Ag (поверхневі соматичні) – полімер N-ацетилгалактоз-аміноуронової кислотиПротективні Ag – поверхневі білки, які синтезуються тільки в організмі Антигенна структура бактерій визначається за допомогою серологічних реакційКорпускулярні антигени (О-Аг, К-Аг, Н-Аг) виявляються за допомогою реакції Антигенна будова вірусівS-Ag (серцевинні) – РНК + білок, ДНК + білок (нуклеопротеідні)V-Ag (поверхневі оболонкові)капсидні, рецепторні – Визначення антигенної структури вірусів проводять за допомогою серологічних реакцій:Внутрішні (корпускулярні, ендогенні) антигени визначають за допомогою реакції Знешкодження антигену в організміПроцеси зв’язування і нейтралізації антигенів відбуваються в периферичних органах імунної системиСелезінка – антигени, Лімфоїдні тканини травного каналу – антигени, що потрапляють через шлунково-кишковий трактЛімфоїдні тканини навкологлоткового кільця – антигени, Класифікація антигенівРізні антигени по-різному стимулюють імунну системуТ-залежні антигени потребують участі макрофагів і Т-лімфоцитів у своєму процесінгу Антигенпрезентуючі клітини1.Фагоцитимоноцити кровімакрофаги тканиннімакрофаги крайових зонклітини Купфераклітини мікроглії 2.Факультативні АПКастроцитифолікулярні клітини щитоподібної залозиендотелій судинфібробласти3.ЛімфоцитиТ- та В-лімфоцити Процесінг антигена Імунокомпетентні клітини, їх маркери  Т-лімфоцити – відповідають за клітинний імунітет, диференціюються на Т- Маркери лімфоцитів – специфічні поверхневі білкові молекули, притаманні тим або іншим субпопуляціям лімфоцитів і вказують на Кооперація клітин у гуморальній імунній відповіді на Т-залежний Аг 1.Макрофаг розпізнає антиген, поглинає, процесуєПроцесінг – це 4.Розмноження Т-хелперів (7-8 поколінь) з утворенням клону сенсибілізованих антигеном лімфоцитів5.Стимуляція Т-хелпером В-лімфоцитів6.Розмноження сенсибілізованих В-лімфоцитів Кооперація клітин у клітинній імунній відповіді на  Т-залежні ендогенні Аг 1.Макрофаг розпізнає антиген, поглинає, процесує2.Макрофаг 4.Розмноження Т-лімфоців (хелперів, кіллерів, супресорів) з утворенням клону сенсибілізо-ваних антигеном лімфоцитів з відповідною специфічністю рецепторів до

Презентацию Антигени. Властивості та хімічна характеристика. Антигенна будова мікроорганізмів. Антигени організму людини, из раздела: Медицина,  в формате PowerPoint (pptx) можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам материалов: Политика защиты авторских прав

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

ім. М.І.ПироговаКафедра мікробіології

Антигени. Властивості та хімічна характеристика. Антигенна будова мікроорганізмів. Антигени організму людини.

ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Кафедра мікробіологіїСлайд 2

клітин, що мають ознаки генетичної чужерідності, здатні викликати імунну відповідь і призводити до зміни імунної


Антигени (anti-проти, genos-рід) – це хімічні речовини, розчинні або у складі клітин, що мають ознаки генетичної чужерідності, здатні викликати імунну відповідь і призводити до зміни імунної реактивності макроорганізму.


Слайд 3

продуктами імунної відповіді (з антитілами або рецепторами лімфоцитів)

Основні властивості антигену – здатність зумовлювати імунну відповідь та взаємодіяти з продуктами імунної відповіді (з антитілами або рецепторами лімфоцитів)


Слайд 4

сповільненого типу4.Утворення клітин імунної пам’яті5.Виникнення імунної толерантності6.Розвиток ідіотип-антиідіотипової взаємодії

Види імунної реактивності організму

1.Синтез антитіл
2.Утворення специфічних цитотоксичних клітин
3.Реакції гіперчутливості негайного та сповільненого типу
4.Утворення клітин імунної пам’яті
5.Виникнення імунної толерантності
6.Розвиток ідіотип-антиідіотипової взаємодії


Слайд 5

Вид імунної відповіді обумовлені:

Властивостями антигену
Його дозою
Шляхами потрапляння в організм
Станом імунної системи


Слайд 6

її продуктамиСтруктура повноцінного антигену:гаптен + шлеппер

Види антигенів


Повноцінні антигени – здатні індукувати імунну відповідь і взаємодіяти з її продуктами

Структура повноцінного антигену:
гаптен + шлеппер


Слайд 7

має сталу стереохімічну структуру, зумовлює специфічність імунної відповіді і специфічну взаємодію антигену з продуктами імунної

Гаптен (детермінанта антигену, епітоп) – це невелика ділянка молекули антигену, яка має сталу стереохімічну структуру, зумовлює специфічність імунної відповіді і специфічну взаємодію антигену з продуктами імунної відповіді

Шлеппер (провідник) – це велика ділянка молекули, яка є носієм епітопу антигену


Слайд 8

зберігають можливість реагувати з її продуктамиСтруктура неповноцінного антигену:гаптен напівгаптен

Види антигенів

Неповноцінні антигени – не здатні самостійно індукувати імунну відповідь, але зберігають можливість реагувати з її продуктами
Структура неповноцінного антигену:
гаптен
напівгаптен


Слайд 9

– це прості неорганічні речовини, здатні взаємодіяти з білками організмуГаптени і напівгаптени здатні викликати імунну

Гаптени – це низькомолекулярні органічні речовини, здатні взаємодіяти з білками організму
Напівгаптени – це прості неорганічні речовини, здатні взаємодіяти з білками організму
Гаптени і напівгаптени здатні викликати імунну відповідь тільки після кон’югації з високомолекулярними білками


Слайд 11

Види антигенів

Повноцінні антигени:
складні білки
високомолекулярні полісахариди
глікопротеіди
ліпопротеіди
ліпополісахариди
нуклеопротеїди


Слайд 12

Неповноцінні антигени:
Гаптени
олігопептиди
полісахариди
нуклеїнові кислоти
ліпіди
стероїди
лікарські засоби


Слайд 13

Неповноцінні антигени:
Напівгаптени

нітрогрупи
Іони галогенів (йод, хлор, бром)
Іони важких металів
амінокислоти


Слайд 14

Властивості антигенів


1.Генетична чужерідність
2.Антигенність
3.Імуногенність
4.Специфічність
5.Велика молекулярна маса
6.Колоїдність
7.Розчинність


Слайд 15

речовину певного походження. Чим більша філогенетична відстань між організмами, тим більший ступінь чужерідності

Генетична чужерідність

Генетична чужерідність – це ознака, яка характеризує антиген, як хімічну речовину певного походження. Чим більша філогенетична відстань між організмами, тим більший ступінь чужерідності


Слайд 16

аутоантигени та ін. По відношенню до організму реципієнта антигени організму людини класифікують як:АутоантигениТканнинні або органоантигени

Умови генетичної чужерідності не є абсолютними, оскільки в організмі існують ізоантигени, аутоантигени та ін.
По відношенню до організму реципієнта антигени організму людини класифікують як:
Аутоантигени
Тканнинні або органоантигени
Алоантигени
Ізоантигени
Ксеноантигени


Слайд 17

і при контакті з імунними клітинами викликають імунну відповідьНормальні - містяться в тканинах забар’єрних органів

Антигени організму людини

Аутоантигени Утворюються або присутні в нормі в організмі людини і при контакті з імунними клітинами викликають імунну відповідь
Нормальні - містяться в тканинах забар’єрних органів (кришталик ока, тканини статевих залоз, мозку)
Патологічні – утворюються в нормальних тканинах при пухлинній трансформації клітин, при дії низьких або високих температур, при опроміненні, під впливом ферментів бактерій, тощо


Слайд 18

Напр., антигени головного комплексу гістосумісності (MHC I, MHC II)3. Ізоантигени (групові) – антигени певного групи

Антигени організму людини

2. Алоантигени – зумовлюють індивідуальні антигенні особливості конкретного індивідума
Напр., антигени головного комплексу гістосумісності (MHC I, MHC II)
3. Ізоантигени (групові) – антигени певного групи індивідумів, наділені імуногенністю по відношенню до представників іншої групи свого виду
Напр., антигени груп крові, Rh-фактор


Слайд 19

по відношенню до представників іншого виду5. Тканинні або органоспецифічні антигени - зумовлюють певні антигенні властивості

Антигени організму людини

4. Ксеноантигени (видові) – антигени певного виду, наділені імуногенністю по відношенню до представників іншого виду
5. Тканинні або органоспецифічні антигени - зумовлюють певні антигенні властивості різних органів і тканин в процесі їх росту і диференціації (напр., ембріональні антигени)


Слайд 20

Т клітинАнтигенність притаманна повноцінним антигенам і гаптенамАнтигенність визначаєтьсямолекулярною масоюжорсткістю структури молекулинаявністю ароматичних амінокислот

Антигенність

Антигенність – це здатність антигену компле-ментарно зв’язуватись із рецепторами В і Т клітин
Антигенність притаманна повноцінним антигенам і гаптенам

Антигенність визначається
молекулярною масою
жорсткістю структури молекули
наявністю ароматичних амінокислот


Слайд 21

організмі гуморальний або клітинний імунітетІмуногенність притаманна тільки повноцінним антигенамІмуногенність визначаєтьсямолекулярною масоюпросторовою конфігурацієюхімічною структуроюступенем чужерідностістаном імунної

Імуногенність

Імуногенність – це сукупність властивостей, які визначають здатність речовини індукувати в організмі гуморальний або клітинний імунітет
Імуногенність притаманна тільки повноцінним антигенам
Імуногенність визначається
молекулярною масою
просторовою конфігурацією
хімічною структурою
ступенем чужерідності
станом імунної системи індивідуума


Слайд 22

одноїСпецифічність визначаєтьсяструктурою епітопукількістю епітопів (моновалентні, дівалентні, мультівалентні антигени)За специфічністю розрізняютьВидові антигениГрупові антигениТипові антигени

Специфічність

Специфічність – це структурні особливості, які відрізняють антигенні речовини одну від одної
Специфічність визначається
структурою епітопу
кількістю епітопів (моновалентні, дівалентні, мультівалентні антигени)
За специфічністю розрізняють
Видові антигени
Групові антигени
Типові антигени


Слайд 23

(перехресно реагуючі) – представлені антигенними детермінантами, спільними для організмів різних таксономічних групГетероантигени мікроорганізмів подібні за

Видові АГ – представлені антигенними епітопами, притаманними особинам одного виду
Гетерогенні АГ (перехресно реагуючі) – представлені антигенними детермінантами, спільними для організмів різних таксономічних груп
Гетероантигени мікроорганізмів подібні за структурою до антигенів людини зумовлюють явище антигенної мімікрії збудника


Слайд 24

дозволяє розділити вид на групиТипові АГ – представлені антигенними детермінантами, які зумовлюють внутрішньогрупові відмінності, що

Групові АГ – представлені антигенними детермінантами, які зумовлюють внутрішньовидові відмінності, що дозволяє розділити вид на групи

Типові АГ – представлені антигенними детермінантами, які зумовлюють внутрішньогрупові відмінності, що дозволяє розділити групу на варіанти (типи)


Слайд 25

5-10кДа деградуються макрофагом на 95%, 5% процесується для індукції імунної відповідіРечовини з ММ

Велика молекулярна маса

Велика молекулярна маса – зумовлює імуногенність антигенів
Речовини з ММ 5-10кДа деградуються макрофагом на 95%, 5% процесується для індукції імунної відповіді
Речовини з ММ <5кДа деградуються макрофагом повністю, імунна відповідь не індукується


Слайд 26

розвитку імунних реакційКолоїдними властивостями наділеніізольовані клітини (гриби, найпростіші, бактерії) та віруси

Розчинність і колоїдність

Розчинність та колоїдність визначають імуногенність АГ
Нерозчинні речовини не викликають розвитку імунних реакцій
Колоїдними властивостями наділені
ізольовані клітини (гриби, найпростіші, бактерії) та віруси


Слайд 27

зв’язані з клітинами бактерій, грибів, а також з віріонними частками) Розчинні антигени стимулюють розвиток гуморальної

Антигени мікроорганізмів поділяються на

Розчинні (чужорідні білки-ферменти, токсини, продукти деградації клітин)
Корпускулярні (антигени, зв’язані з клітинами бактерій, грибів, а також з віріонними частками)
Розчинні антигени стимулюють розвиток гуморальної імунної відповіді
Корпускулярні антигени зумовлюють розвиток як гуморальної, так і клітинної імунної відповіді


Слайд 28

(джгутикові) – білки, термолабільніK-Ag (капсульні) – полісахариди, поліпептиди; термостабільні або термолабільні

Антигенна будова мікроорганізмів

Бактеріальна клітина
O-Ag (соматичні) – ліпополі-(оліго)сахаридні комплекси Грам(-) бактерій, термостійкі
H-Ag (джгутикові) – білки, термолабільні
K-Ag (капсульні) – полісахариди, поліпептиди; термостабільні або термолабільні


Слайд 29

які синтезуються тільки в організмі хазяїнаЕкзоферменти – білкиЕкзотоксини – білки

Vi-Ag (поверхневі соматичні) – полімер N-ацетилгалактоз-аміноуронової кислоти
Протективні Ag – поверхневі білки, які синтезуються тільки в організмі хазяїна
Екзоферменти – білки
Екзотоксини – білки


Слайд 30

Н-Аг) виявляються за допомогою реакції аглютинаціїК-Аг також можна визначити за реакцією набухання капсули (свелінг-реакція)Розчинні антигени


Антигенна структура бактерій визначається за допомогою серологічних реакцій
Корпускулярні антигени (О-Аг, К-Аг, Н-Аг) виявляються за допомогою реакції аглютинації
К-Аг також можна визначити за реакцією набухання капсули (свелінг-реакція)
Розчинні антигени визначають за допомогою реакції преципітації або реакції нейтралізації in vivo


Слайд 31

(нуклеопротеідні)V-Ag (поверхневі оболонкові)капсидні, рецепторні – білок Суперкапсидні, рецепторні – полісахарид, глікопротеін, гемаглютинін, нейрамінідаза

Антигенна будова вірусів

S-Ag (серцевинні) – РНК + білок, ДНК + білок (нуклеопротеідні)
V-Ag (поверхневі оболонкові)
капсидні, рецепторні – білок
Суперкапсидні, рецепторні – полісахарид, глікопротеін, гемаглютинін, нейрамінідаза


Слайд 32

антигени визначають за допомогою реакції зв’язування комплементуЗовнішні (оболонкові) антигени визначають за допомогою реакції нейтралізації, реакції


Визначення антигенної структури вірусів проводять за допомогою серологічних реакцій:
Внутрішні (корпускулярні, ендогенні) антигени визначають за допомогою реакції зв’язування комплементу
Зовнішні (оболонкові) антигени визначають за допомогою реакції нейтралізації, реакції гальмування гемаглютинації і гальмування гемадсорбції


Слайд 33

органах імунної системиСелезінка – антигени, що циркулюють в кровіЛімфатичні вузлирегіонарні – антигени, що потрапляють через

Знешкодження антигену в організмі

Процеси зв’язування і нейтралізації антигенів відбуваються в периферичних органах імунної системи
Селезінка – антигени, що циркулюють в крові
Лімфатичні вузли
регіонарні – антигени, що потрапляють через шкіру
мезентеріальні – антигени, що потрапляють через шлунково-кишковий тракт


Слайд 34

тканини навкологлоткового кільця – антигени, що потравляють через верхні дихальні шляхиЛімфоїдні тканини урогенітальної системи –

Лімфоїдні тканини травного каналу – антигени, що потрапляють через шлунково-кишковий тракт
Лімфоїдні тканини навкологлоткового кільця – антигени, що потравляють через верхні дихальні шляхи
Лімфоїдні тканини урогенітальної системи – антигени, що потрапили через слизові оболонки зовнішніх статевих органів


Слайд 35

і Т-лімфоцитів у своєму процесінгу і розпізнанні Т-незалежні антигени (полісахариди бактерій) безпосередньо зв’язуються з рецепторами

Класифікація антигенів

Різні антигени по-різному стимулюють імунну систему
Т-залежні антигени потребують участі макрофагів і Т-лімфоцитів у своєму процесінгу і розпізнанні
Т-незалежні антигени (полісахариди бактерій) безпосередньо зв’язуються з рецепторами В-лімфоцитів і стимулюють синтез антитіл без попереднього процесінгу у макрофагах


Слайд 36

Антигенпрезентуючі клітини


1.Фагоцити
моноцити крові
макрофаги тканинні
макрофаги крайових зон
клітини Купфера
клітини мікроглії


Слайд 37

2.Факультативні АПК
астроцити
фолікулярні клітини щитоподібної залози
ендотелій судин
фібробласти
3.Лімфоцити
Т- та В-лімфоцити


Слайд 38

Процесінг антигена


Слайд 39

клітинний імунітет, диференціюються на Т- хелпери, Т- кіллери,

Імунокомпетентні клітини, їх маркери

Т-лімфоцити – відповідають за клітинний імунітет, диференціюються на Т- хелпери, Т- кіллери, Т- супресори та Т-клітини пам’яті
В-лімфоцити – є попередниками антитілоутворюючих (плазматичних) клітин і В-клітин пам’яті, відповідають за гуморальний імунітет


Слайд 40

субпопуляціям лімфоцитів і вказують на їх функційну здатністьМаркери Т-лімфоцитів – CD3, CD4, CD8 (CD -

Маркери лімфоцитів – специфічні поверхневі білкові молекули, притаманні тим або іншим субпопуляціям лімфоцитів і вказують на їх функційну здатність
Маркери Т-лімфоцитів – CD3, CD4, CD8 (CD - cluster of differentiation), рецептор до еритроцитів барана (Е-рецептор), молекули MHC класів I і II (major hystocompability complex)
Маркери В-лімфоцитів – мембранні Ig певного ідіотипу, рецептор Fc-фрагменту Ig, рецептори C3b, IgD, молекули MHC класів I і II (major hystocompability complex)


Слайд 41

антиген, поглинає, процесуєПроцесінг – це переробка специфічних компонентів антигену, виведення їх разом з молекулою МНС

Кооперація клітин у гуморальній імунній відповіді на Т-залежний Аг

1.Макрофаг розпізнає антиген, поглинає, процесує
Процесінг – це переробка специфічних компонентів антигену, виведення їх разом з молекулою МНС 2 класу на поверхню макрофага
2.Макрофаг виділяє цитокіни (ІЛ-1), контактує з Т-хелпером 2
3.Т-хелпер розпізнає антиген, виділяє цитокіни (ІЛ-4,ІЛ-5)


Слайд 42

В-лімфоцитів6.Розмноження сенсибілізованих В-лімфоцитів    (7-10 поколінь)7. Утворення В-лімфоцитів пам’яті7.Утворення плазматичних

4.Розмноження Т-хелперів (7-8 поколінь) з утворенням клону сенсибілізованих антигеном лімфоцитів
5.Стимуляція Т-хелпером В-лімфоцитів
6.Розмноження сенсибілізованих В-лімфоцитів (7-10 поколінь)
7. Утворення В-лімфоцитів пам’яті
7.Утворення плазматичних клітин (секреція Ig)


Слайд 44

1.Макрофаг розпізнає антиген, поглинає, процесує2.Макрофаг виділяє цитокіни (ІЛ-1), контактує з

Кооперація клітин у клітинній імунній відповіді на Т-залежні ендогенні Аг

1.Макрофаг розпізнає антиген, поглинає, процесує
2.Макрофаг виділяє цитокіни (ІЛ-1), контактує з Т-хелпером 1
3.Т-хелпер 1 розпізнає антиген, виділяє цитокіни (ІЛ-2)


Слайд 45

з відповідною специфічністю рецепторів до антигенної детермінантиРегуляція імунної відповіді:хелпери – активуютьсупресори – пригнічуютькіллери – знешкоджують

4.Розмноження Т-лімфоців (хелперів, кіллерів, супресорів) з утворенням клону сенсибілізо-ваних антигеном лімфоцитів з відповідною специфічністю рецепторів до антигенної детермінанти
Регуляція імунної відповіді:
хелпери – активують
супресори – пригнічують
кіллери – знешкоджують антигензмінені клітини


  • Имя файла: antigeni-vlastivostі-ta-hіmіchna-harakteristika-antigenna-budova-mіkroorganіzmіv-antigeni-organіzmu-lyudini.pptx
  • Количество просмотров: 11
  • Количество скачиваний: 0