Соціальна стратифікація суспільства презентация

Содержание

Слайд 2

Соціальна стратифікація (stratum – шар) – поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи

і
верстви (страти),
які мають власний
престиж,
власність, владу,
освіту тощо.

Соціальна стратифікація (stratum – шар) – поділ суспільства на вертикально розташовані соціальні групи

Слайд 3

Страти – це великі сукупності людей, які розрізняються за своїм становищем у соціальній

ієрархії суспільства. Основою утвореня страт є природна і соціальна нерівність.

Страти

Природна нерівність (етнічна приналежність, статевовікові особливості)

Соціальна нерівність (поділ праці, уклад життя)

Страти – це великі сукупності людей, які розрізняються за своїм становищем у соціальній

Слайд 4

Англійський соціолог Е. Гіденс розрізняє 4 основних історичних типи стратифікованого суспільства:

Рабство
Гранична форма

нерівності, за якої одні люди володіють іншими.

2. Касти
Поділ суспільства, що характерно для Індії. Межі між кастами дуже різкі, що виключає будь-яку соціальну мобільність.

3. Стани
Властиві Європейському феодалізму:
Аристократи і вельможі.
Духовенство.
Селяни, купці, ремісники.

4. Класи
Це відкритий тип стратифікації,в якому можливі і бажані переміщення з одного класу в інший.

Англійський соціолог Е. Гіденс розрізняє 4 основних історичних типи стратифікованого суспільства: Рабство Гранична

Слайд 5

Рабство

Рабство

Слайд 6

Касти

Касти

Слайд 7

Клани

Клани

Слайд 8

Класи

Класи

Слайд 9

Клас – угрупування людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які

визначають їхні життєві шанси, соціальні претензії та соціальні можливості спільно діяти.

Клас – угрупування людей на основі нерівного становища щодо основних соціальних ресурсів, які

Слайд 10

Основні складові стратифікації сучасного суспільства

Вищий клас:
Роботодавці, керівники, топ-менеджери, ті хто має високий майновий

ценз.

Середній клас:
Сукупність соціальних груп, що займають проміжну позицію між верхами і низами суспільства
Зосереджує у своїх рядах більш кваліфікованих, діяльних кадрів суспільства.
Виступає культурним інтегратором, соціальним медіатором, та соціальним стабілізатором суспільства.

Нижчий клас:
Малокваліфіковані робітники, особи
без професійної кваліфікації.

Основні складові стратифікації сучасного суспільства Вищий клас: Роботодавці, керівники, топ-менеджери, ті хто має

Слайд 11

У сучасному західному суспільстві виділяють 7 основних страт:
Верхня вища – “Аристократія”.
Нижня вища –

“Нові багаті”.
Верхній середній клас .
Середній середній клас – Інтелектуальні професії.
Нижній середній клас.
Верхня нижча.
Нижня нижча.

У сучасному західному суспільстві виділяють 7 основних страт: Верхня вища – “Аристократія”. Нижня

Слайд 12

Клас носіїв знань – це клас інтелектуалів, працівників інтелектуальної праці, власників інтелектуального капіталу.

Клас носіїв знань – це клас інтелектуалів, працівників інтелектуальної праці, власників інтелектуального капіталу.

Слайд 13

Основні форми соціальної стратифікації

Основні форми соціальної стратифікації

Слайд 14

Соціальна мобільність – переміщення індивідів між елементами соціальної структури.
Зміна умов життя.
Отримання нової професії.
Зміна

видів діяльності.
Суспільна думка ( престиж) .

Соціальна мобільність – переміщення індивідів між елементами соціальної структури. Зміна умов життя. Отримання

Имя файла: Соціальна-стратифікація-суспільства.pptx
Количество просмотров: 109
Количество скачиваний: 0