Өндірістік орындарының микроклиматы презентация

Содержание

Слайд 2

Жоспар:

Өндірістік микроклимат
Микроклиматтың негізгі параметрлері
Вентиляцияның системасы
Ауаны кондиционерлеу
Жылу берудің және алмасудың системасы
Микроклиматты бақылаушы- өлшеуіш приборлар
Микроклиматтың

дұрыс болмауының адам организіміне әсері

Жоспар: Өндірістік микроклимат Микроклиматтың негізгі параметрлері Вентиляцияның системасы Ауаны кондиционерлеу Жылу берудің және

Слайд 3

Өндірістік орындардағы микроклимат:
Микроклимат – бұл қызметкер үшін белгілі бір температурадағы ылғалдылықты сақтау.


Микроклиматтың рұқсатты және оптимальды параметрлері бар.
Рұқсатты температура – 18 0С (өндірістік орындарда), 16 0С (коридорларда).
Оптималды температура 20 – 24 0С.
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы – 40 – 60%.
Микроклимат - вентиляция, кондиционерлеу және жылу жүйесінің көмегімен құрылады
"Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"). (ГОСТ 12.1.005)
Бұл мемлекеттік стандарты жұмыс орнына қойылған талап – пол және потолок арасы 2 метр биіктікте болу керек, егер адамның күнделікті немесе уақытша жұмысының 50% сол бөлмеде өтсе .

Өндірістік орындардағы микроклимат: Микроклимат – бұл қызметкер үшін белгілі бір температурадағы ылғалдылықты сақтау.

Слайд 4

Слайд 5

.

Микроклиматқа әсер ететін факторларды екіге бөлінеді:
Нерегулируемые (комплексті климатты өзгертуші жергілікті фактор)
Регулируемые

(ғимарат құрылысындағы ерекшеліктер мен сапасы, жылу сәулелерінің интенсивтілігі арнайы жылу беретін құрылғылар арқылы, ауа алмасуының тезділігі, бөлмедегі адамдардың, сонымен қоса жануарлардың да саныда маңызды.
Жұмыс орнының микроклиматтық параметрінің гигиеналық нормасы екінші факторлық әсері маңызды орын алады. ГОСТ 12.1.005 установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия.

. Микроклиматқа әсер ететін факторларды екіге бөлінеді: Нерегулируемые (комплексті климатты өзгертуші жергілікті фактор)

Слайд 6

где α − коэффициент конвекции , ;
S − площадь теплоотдачи, м2
t −

температура источника, ºС;
tв − температура окружающего воздуха, ºС.

Микроклиматтың негізгі параметрлері

ГОСТ 12.1.005-88 “Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования” Жыл мезгілдеріне қарай жылу алмасу қадағалау:

где α − коэффициент конвекции , ; S − площадь теплоотдачи, м2 t

Слайд 7

Слайд 8

Вентиляцияның системасы

Өндірістік орындардағы ауа алмасуы есептеу:

Lпр − требуемое количество приточного, м3/ч;


C − удельная теплоёмкость воздуха при постоянном давлении, равная 1кДж/(кг∙град);
ρпр − плотность приточного воздуха,кг/м3;
tвыт − температура удаляемого воздуха, ºС;
tпр − температура приточного воздуха, ºС.

Табиғи жолмен вентиляциялау: инфильтрация, проветривание, аэрация, дефлекторды қолдану арқылы

Вентиляцияның системасы Өндірістік орындардағы ауа алмасуы есептеу: Lпр − требуемое количество приточного, м3/ч;

Слайд 9

Ауаны кондиционерлеу

Қазіргі таңда микроклиматтың талаптарын сақтау үшін өндірістік орындарына кондиционерлер қойылады.


Ауаны кондиционерлеу автоматты түрде бөлмедегі температураны, ылғалдылықты тазалықты және ауа жылдамдығын қадағалау, сыртағы метереологиялық жағдайларға қарамастан сақтау. Кондиционер − бұл автоматтандырылған вентиляциялық құрылғы, ол жұмыс орнындағы микроклиматтың параметрлерін сақтауға арналған.

Ауаны кондиционерлеу Қазіргі таңда микроклиматтың талаптарын сақтау үшін өндірістік орындарына кондиционерлер қойылады. Ауаны

Слайд 10

Белгіленген температураны сақтап тұру үшін водяную, паровую, воздушную и комбинирленген жылулық система қолданылады.

Булық

жылулық системада көбіне өндірісте қолданады. Оның жылу тасымалдағышы төменгі немесе жоғарғы температурағы бу қысымы.

Водяной система жылу санитарлық- гигиеналық жағынан тиімді

Белгіленген температураны сақтап тұру үшін водяную, паровую, воздушную и комбинирленген жылулық система қолданылады.

Слайд 11

Ауа системасындағы жылуды арнайы калориферте қыздырылған ауа қолданылады.

Комбинирленген отопленияда жоғарыды қарастырылған барлық

жылу тасымалдағыштар қолданылады.

Ауа системасындағы жылуды арнайы калориферте қыздырылған ауа қолданылады. Комбинирленген отопленияда жоғарыды қарастырылған барлық жылу тасымалдағыштар қолданылады.

Слайд 12

Микроклиматты бақылаушы- өлшеуіш приборлар

Микроклиматты бақылаушы- өлшеуіш приборлар

Слайд 13

Өндірістік орындағы микроклиматты өлшеуіштер
ауа температурасын сынаптық ( 0 ºС жоғары) және спирттік

(0 ºС төменгі) термометр; Егер температура өзгерісінің уақытын белгілеу керек жағдайда термографпен өлшейді;

Жылу интенсивтілігін актинометрмен өлшейді;

Өндірістік орындағы микроклиматты өлшеуіштер ауа температурасын сынаптық ( 0 ºС жоғары) және спирттік

Слайд 14

Қарапайым жылулық қабылдағыш термопар;

Ауаның ылғалдылығын психрометрмен және гигрометрмен; Егер параметрдің өзгерісін уақытын өлшеу

керек болса, онда гигрорафпен өлшейді;

Қарапайым жылулық қабылдағыш термопар; Ауаның ылғалдылығын психрометрмен және гигрометрмен; Егер параметрдің өзгерісін уақытын

Имя файла: Өндірістік-орындарының-микроклиматы.pptx
Количество просмотров: 111
Количество скачиваний: 0