Технологічна карта уроку презентация

Содержание

Слайд 2

Даний термін був запозичений із промисловості, де він мав таке

Даний термін був запозичений із промисловості, де він мав таке значення:

Технологічна

картка — це основний документ технологічної документації, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їхнього виконання, а також розмір матеріальних витрат. Тобто, загалом, там знаходяться відомості про здійснення технологічних процесів.
В нашому випадку цей термін слід розуміти так:
Технологічна картка уроку — це сучасна форма планування взаємодії вчителя і учня.
Слайд 3

Технологічна карта уроку призначена для проєктування навчального процесу. Метою навчання стає особистісний і пізнавальний розвиток учнів.

Технологічна карта уроку призначена для проєктування навчального процесу.
Метою навчання стає особистісний

і пізнавальний розвиток учнів.
Слайд 4

Технологічна карта уроку дозволяє вчителю: побачити навчальний матеріал цілісно і

Технологічна карта уроку дозволяє вчителю:

побачити навчальний матеріал цілісно і системно і

спроєктувати навчальний процес освоєння теми з урахуванням мети курсу;
повністю відобразити послідовність всіх здійснюваних дій, при більш ретельному плануванні всіх етапів уроку, що призводять до наміченого результату;
коригувати, варіювати і синхронізувати дії всіх суб'єктів педагогічної діяльності;
узгоджувати дії вчителя і учня;
організувати самостійну діяльність школярів у процесі навчання.
Слайд 5

Відмінності між технологічною картою і планом-конспектом уроку Технологічна карта уроку

Відмінності між технологічною картою і планом-конспектом уроку

Технологічна карта уроку має вигляд

таблиці. Але, це лише видима відмінність від традиційного плану-конспекту. Основні відмінності стосуються інформаційного наповнення кожного з них.
Приведемо відмінності в змісті між технологічною картою та планом-конспектом у вигляді таблиці
Слайд 6

Технологічна карта План-конспект Містить опис діяльності всіх учасників навчального процесу

Технологічна карта План-конспект

Містить опис діяльності всіх учасників навчального процесу
Детальний опис навчального процесу

із вказуванням дій кожної сторони
Допомагає визначити плановані результати кожного виду діяльності і контролювати процес

Має вигляд сценарію, який в основному містить опис дій вчителя
Містить опис основних форм і методів, що використовуються на уроці
Вказуються тільки загальні цілі уроку

Слайд 7

Приклади технологічних карт уроку Не варто занадто розширювати таблицю, бо

Приклади технологічних карт уроку
Не варто занадто розширювати таблицю, бо це тільки

ускладнить користування технологічною картою уроку.
Слайд 8

Інший варіант оформлення:

Інший варіант оформлення:

Слайд 9

Слайд 10

Слайд 11

Слайд 12

Структура технологічної карти уроку Тема Мета Результати Міжпредметні зв’язки Форма

Структура технологічної карти уроку

Тема
Мета
Результати
Міжпредметні зв’язки
Форма навчання і обладнання
Основні поняття теми
Технологія вивчення

даної теми
Слайд 13

Висновки: Технологічна карта уроку призначена для планування проведення уроку, але

Висновки:

Технологічна карта уроку призначена для планування проведення уроку, але з більшою

деталізацією, ніж план-конспект.
Надає нові можливості для навчального процесу, в якому обидві сторони приймають участь.
Складається в основному у вигляді таблиці, де зазначаються етапи уроку, а також завдання вчителя та учнів.
Имя файла: Технологічна-карта-уроку.pptx
Количество просмотров: 91
Количество скачиваний: 0