Разделы презентаций


Презентация на тему ТРЕНАЖЁР СЛОВАРНЫЕ СЛОВА (3 класс) УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Результат теста Верно: 20 Ошибки: 0 Отметка: 5 Время: 0 мин. 28 сек. ещё
Начать тест Использован шаблон создания тестов в шаблон создания тестов в PowerPoint ТРЕНАЖЁР №5 Результат теста Верно: 20 Ошибки: 0 Отметка: 5 Время: 0 мин. 28 сек. ещё …прель А О И Е Я л…пата А Е Я О И ф…милия Е О А И Я ин…й А О И Я Е п…нал А И О Е Я н…род И О Е Я А дев…чка А Е И Я О д…журный А И О Е Я м…л…ко А Е И Я О п…суда О И Е Я А м…л…ток Я А О Е А …лфавит И О Е Я А с…бака Я А О Е А мес…ц И А Е О Я т…пор И А Е Я О …дежда Е И А О Я …сина И А Е Я О л…гушка И А Е О Я …тец И А Е Я О ул…ца Я А Е О И
Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 Результат теста
Верно: 20
Ошибки: 0
Отметка: 5
Время: 0 мин. 28

Результат тестаВерно: 20Ошибки: 0Отметка: 5Время: 0 мин. 28 сек.ещё

сек.
ещё


Слайд 3
…прель
А
О
И
Е
Я

…прель А О И Е Я

Слайд 4
л…пата
А
Е
Я
О
И

л…пата А Е Я О И

Слайд 5 ф…милия
Е
О
А
И
Я

ф…милияЕОАИЯ

Слайд 6
ин…й
А
О
И
Я
Е

ин…й А О И ЯЕ

Слайд 7
п…нал
А
И
О
Е
Я

п…нал А И О Е Я

Слайд 8
н…род
И
О
Е
Я
А

н…род И О Е ЯА

Слайд 9
дев…чка
А
Е
И
Я
О

дев…чка А Е И Я О

Слайд 10
д…журный
А
И
О
Е
Я

д…журный А И О Е Я

Слайд 11
м…л…ко
А
Е
И
Я
О

м…л…ко А Е И Я О

Слайд 12
п…суда
О
И
Е
Я
А

п…суда О И Е Я А

Слайд 13
м…л…ток
Я
А
О
Е
А

м…л…ток Я А О Е А

Слайд 14
…лфавит
И
О
Е
Я
А

…лфавит И О Е ЯА

Слайд 15
с…бака
Я
А
О
Е

с…бака Я А О Е А

Слайд 16
мес…ц
И
А
Е
О
Я

мес…ц И А Е ОЯ

Слайд 17
т…пор
И
А
Е
Я
О

т…пор И А Е ЯО

Слайд 18
…дежда
Е
И
А
О
Я

…дежда Е И АО Я

Слайд 19
…сина
И
А
Е
Я
О

…сина И А Е ЯО

Слайд 20
л…гушка
И
А
Е
О
Я

л…гушка И А Е ОЯ

Слайд 21
…тец
И
А
Е
Я
О

…тец И А Е ЯО

 • Имя файла: trenazhyor-slovarnye-slova-3-klass-umk-shkola-rossii.pptx
 • Количество просмотров: 256
 • Количество скачиваний: 1