ТРЕНАЖЁР СЛОВАРНЫЕ СЛОВА (3 класс) УМК «ШКОЛА РОССИИ» презентация

Слайд 2

Результат теста

Верно: 20
Ошибки: 0
Отметка: 5

Время: 0 мин. 40 сек.

ещё

Слайд 3


…лфавит

А

О

И

Е

Я

Слайд 4


в…р…бей

А

Е

Я

О

И

Слайд 5

з…вод

Е

О

А

И

Я

Слайд 6


в…р…на

А

Е

Я

О

И

Слайд 7


д…кабрь

А

О

И

Я

Е

Слайд 8


р…бята

А

И

О

Е

Я

Слайд 9


М…сква

И

А

Е

Я

О

Слайд 10


…дежда

А

Е

И

Я

О

Слайд 11


пр…щай

О

И

Е

Я

А

Слайд 12


п…суда

Я

А

О

Е

А

Слайд 13


п…льто

И

О

Е

Я

А

Слайд 14


сп…сибо

И

О

Е

Я

А

Слайд 15


к…ртина

И

О

Е

Я

А

Слайд 16


с…нтябрь

Я

А

Е

О

А

Слайд 17


вет…р

Я

А

Е

О

А

Слайд 18


х…роший

И

А

Е

Я

О

Слайд 19


т…пор

Е

И

А

О

Я

Слайд 20


с…р…ка

И

А

Е

Я

О

Слайд 21


…нварь

И

А

Е

О

Я

Имя файла: ТРЕНАЖЁР-СЛОВАРНЫЕ-СЛОВА-(3-класс)-УМК-«ШКОЛА-РОССИИ».pptx
Количество просмотров: 145
Количество скачиваний: 0