Разделы презентаций


Презентация на тему ТРЕНАЖЁР СЛОВАРНЫЕ СЛОВА (3 класс) УМК «ШКОЛА РОССИИ»

Результат теста Верно: 20 Ошибки: 0 Отметка: 5 Время: 0 мин. 40 сек. ещё
Начать тест Использован шаблон создания тестов в шаблон создания тестов в PowerPoint ТРЕНАЖЁР №2. Результат теста Верно: 20 Ошибки: 0 Отметка: 5 Время: 0 мин. 40 сек. ещё …лфавит А О И Е Я в…р…бей А Е Я О И з…вод Е О А И Я в…р…на А Е Я О И д…кабрь А О И Я Е р…бята А И О Е Я М…сква И А Е Я О …дежда А Е И Я О пр…щай О И Е Я А п…суда Я А О Е А п…льто И О Е Я А сп…сибо И О Е Я А к…ртина И О Е Я А с…нтябрь Я А Е О А вет…р Я А Е О А х…роший И А Е Я О т…пор Е И А О Я с…р…ка И А Е Я О …нварь И А Е О Я ур…жай Я А О Е А
Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 Результат теста
Верно: 20
Ошибки: 0
Отметка: 5
Время: 0 мин. 40

Результат тестаВерно: 20Ошибки: 0Отметка: 5Время: 0 мин. 40 сек.ещё

сек.
ещё


Слайд 3
…лфавит
А
О
И
Е

…лфавит А О И Е Я

Слайд 4
в…р…бей
А
Е
Я
О

в…р…бей А Е Я О И

Слайд 5 з…вод
Е
О
А
И
Я

з…водЕОАИЯ

Слайд 6
в…р…на
А
Е
Я
О

в…р…на А Е Я О И

Слайд 7
д…кабрь
А
О
И
Я
Е

д…кабрь А О И ЯЕ

Слайд 8
р…бята
А
И
О
Е

р…бята А И О Е Я

Слайд 9
М…сква
И
А
Е
Я
О

М…сква И А Е ЯО

Слайд 10
…дежда
А
Е
И
Я
О

…дежда А Е И Я О

Слайд 11
пр…щай
О
И
Е
Я
А

пр…щай О И Е Я А

Слайд 12
п…суда
Я
А
О
Е

п…суда Я А О Е А

Слайд 13
п…льто
И
О
Е
Я
А

п…льто И О Е ЯА

Слайд 14
сп…сибо
И
О
Е
Я
А

сп…сибо И О Е ЯА

Слайд 15
к…ртина
И
О
Е
Я
А

к…ртина И О Е ЯА

Слайд 16
с…нтябрь
Я
А
Е
О

с…нтябрь Я А Е О А

Слайд 17
вет…р
Я
А
Е
О

вет…р Я А Е О А

Слайд 18
х…роший
И
А
Е
Я
О

х…роший И А Е ЯО

Слайд 19
т…пор
Е
И
А
О
Я

т…пор Е И АО Я

Слайд 20
с…р…ка
И
А
Е
Я
О

с…р…ка И А Е ЯО

Слайд 21
…нварь
И
А
Е
О
Я

…нварь И А Е ОЯ

 • Имя файла: trenazhyor-slovarnye-slova-3-klass-umk-shkola-rossii.pptx
 • Количество просмотров: 135
 • Количество скачиваний: 0