Фінансові послуги на грошовому ринку презентация

Содержание

Слайд 2

1. Суть грошового ринку Грошовим ринком називають особливий сектор ринку,

1. Суть грошового ринку

Грошовим ринком називають особливий сектор ринку, на якому

здійснюється купівля та продаж грошей як специфічного товару, формування попиту, пропозиції та ціни на цей товар.
Слайд 3

Слайд 4

За інституційним критерієм грошовий ринок можна поділити на два сектори: сектор прямого фінансування сектор опосередкованого фінансування

За інституційним критерієм грошовий ринок можна поділити на два сектори:

сектор прямого


фінансування

сектор
опосередкованого фінансування

Слайд 5

Сегменти грошового ринку за видами інструментів, що застосовуються для переміщення

Сегменти грошового ринку за видами інструментів, що застосовуються для переміщення грошей

від продавців до покупців:

ринок позичкових зобов’язань
ринок цінних паперів
валютний ринок

Слайд 6

За інституційними ознаками грошових потоків можна виділити такі сектори грошового

За інституційними ознаками грошових потоків можна виділити такі сектори грошового ринку:

ринок банківських кредитів
фондовий ринок
ринок послуг небанківських фінансово-кредитних установ.
Слайд 7

За третім критерієм — економічним призначенням купівлі грошей — грошовий

За третім критерієм — економічним призначенням купівлі грошей — грошовий

ринок поділяють на два сектори:

Ринок грошей
Ринок капіталів

Слайд 8

2. Попит на гроші Формується у вигляді попиту на запас

2. Попит на гроші

Формується у вигляді попиту на запас грошей, які

у своєму розпоряджені можуть мати економічні суб’єкти на фіксований момент часу
Слайд 9

Трансакційний мотив Мотив завбачливості Спекулятивний мотив Мотиви попиту на гроші:

Трансакційний мотив
Мотив завбачливості
Спекулятивний мотив

Мотиви попиту на гроші:

Слайд 10

MV=PQ

MV=PQ

Слайд 11

Пропозиція грошей Пропозиція грошей — друга сила, що у взаємодії з попитом визначає кон’юнктуру грошового ринку.

Пропозиція грошей

Пропозиція грошей — друга сила, що у взаємодії з попитом

визначає кон’юнктуру грошового ринку.
Слайд 12

Грошова база – це консолідований показник резервних грошей банківської системи,

Грошова база – це консолідований показник резервних грошей банківської системи, на

основі яких через грошовий мультиплікатор формується пропозиція грошей. (Готівка+банківські резерви)

банківські резерви
Грошовий мультиплікатор – це величина коефіцієнта, на яку збільшується кількість грошей в обігу в результаті операцій на грошовому ринку

M=1+c/r+c
c – відношення суми готівки до депозитів;
r – норма обов’язкового банківського резерву

Имя файла: Фінансові-послуги-на-грошовому-ринку.pptx
Количество просмотров: 107
Количество скачиваний: 0