Разделы презентаций


Презентация на тему Об’єкти бази даних. Запити

Содержание

Запити - спеціальні об'єкти, призначені для вибірки даних з таблиць бази за певними умовами Результат виконання запиту Нова тимчасова таблиця На відміну від реальної таблиці, цей набір записів реально не існує в базі даних. Інформація є актуальною, відбиває останні
Об’єкти бази даних. Запити. СУБД MS Access 2010 Запити - спеціальні об'єкти, призначені для вибірки даних з таблиць бази за певними умовами запит на вибірку; запит на вибірку з полем, що обчислюється; підсумковий запит; Створення Запиту Для створення запиту існує спеціальна мова SQL, але більшість користувачів створюють запит на Створення Запиту в режимі Конструктора. Бланк конструювання запиту: Створення Запиту в режимі Конструктора. Кнопки створення Запитів: запит на вибірку запит на створення Створення Запиту в режимі конструктора.
 Заповнення бланку Запиту. Створюються   «Поля» запиту Виконання Запиту в режимі конструктора. Натиснути кнопку на стрічці Конструювання запиту  Результат Далі представлені приклади запитів до БД «Учень» Приклади створення запитів Таблиця «Успішність з математики» Таблиця Завдання: Відобразити список хлопчиків , зріст яких більше або дорівнює 170 см. Упорядкувати прізвища в Завдання: 
 Відобразити список хлопчиків , які захоплюються спортом і СБ яких за 1 триместр Завдання: 
 Відобразити список учнів, прізвища яких починаються з букви К . Упорядкувати імена в Завдання: 
 Відобразити список учнів, 1995 року народження. Упорядкувати за датами . Приклад Завдання: 
 Створити параметричний запит, де параметром виступає вид захоплення учня Приклад 5. Запит з Завдання: 
 Створити параметричний запит, який виводить дані про успішність з математики учня, якщо Сформувати запити до БД «Учень» Відобразити список дівчат, зріст яких менше 160 см. Упорядкувати імена Бланк для виконання завдань: Завдання: 
 Створити запит, який виводить середній річний бал учня з математики Приклад 7. Підсумковий запит  Запит, що виконує обчислення по всіх записах для якого-небудь числового поля, Завдання: 
 Створити підсумковий запит з операцією Avg(середнє), який виводить середній зріст дівчат або Перехресний запит це запит, у якому відбувається статистична обробка даних, результати якої виводяться у Приклад 9.
 Перехресний запит Значення поля Стать – це заголовки рядків Значення поля Захоплення- Запити на зміну   Це особлива група запитів, які дозволяють автоматично створювати нові Приклад 10. Запит на оновлення записів Завдання: 
 Змінити таблицю Особисті відомості, замінивши вид Приклад 11. Запит на створення нової таблиці Завдання: 
 Створити таблицю «Ідеальна вага», яка Приклад 12. Запит на знищення записів Завдання: 
 Знищити з таблиці «Особисті відомості» дані Сформувати запити до БД «Учень» Створити підсумковий запит , який відображає середню вагу і
Слайды и текст этой презентации

Слайд 2
Запити - спеціальні об'єкти, призначені для вибірки даних

Запити - спеціальні об'єкти, призначені для вибірки даних з таблиць бази за певними умовамиРезультат виконання

з таблиць бази за певними умовами
Результат виконання запиту
Нова тимчасова

таблиця

На відміну від реальної таблиці, цей набір записів реально не

існує в базі даних. Інформація є актуальною, відбиває останні зміни даних.

всі записи якої задовільняють умовам відбору


Слайд 3

запит на вибірку;
запит на вибірку з полем, що

запит на вибірку;запит на вибірку з полем, що обчислюється; підсумковий запит; запит з параметром; перехресний

обчислюється;
підсумковий запит;
запит з параметром;
перехресний запит;
запит

на зміну (на оновлення, на створення таблиці, на знищення, на

додавання).

Види запитів


Слайд 4 Створення Запиту
Для створення запиту існує спеціальна мова SQL,

Створення ЗапитуДля створення запиту існує спеціальна мова SQL, але більшість користувачів створюють запит на основі

але більшість користувачів створюють запит на основі запиту за

зразком - QBE(Query by Example). Основою створення нового запиту можуть

бути таблиці та існуючі запити

Режими створення запитуСлайд 5
Створення Запиту в режимі Конструктора.
Бланк конструювання запиту:

Створення Запиту в режимі Конструктора.Бланк конструювання запиту:

Слайд 6
Створення Запиту в режимі Конструктора.
Кнопки створення Запитів:
запит на

Створення Запиту в режимі Конструктора.Кнопки створення Запитів:запит на вибіркузапит на створеннязапит на оновленняперехресний запит запит

вибірку
запит на створення
запит на оновлення
перехресний запит
запит на додавання
запит

на знищення
підсумковий запит


Слайд 7 Створення Запиту в режимі конструктора. Заповнення бланку Запиту.
Створюються

Створення Запиту в режимі конструктора.
 Заповнення бланку Запиту.Створюються «Поля» запиту2 .В рядку «Сортування» задається

«Поля» запиту
2 .В рядку «Сортування» задається вид

упорядкування даних
3 . В рядку «Виведення на екран» позначені ті

поля, які мають бути у результатній таблиці

4 . В рядку Умова відбору та рядку «або» задаються умови виборки даних


Слайд 8 Виконання Запиту в режимі конструктора.
Натиснути кнопку на

Виконання Запиту в режимі конструктора. Натиснути кнопку на стрічціКонструювання запитуРезультат виконання запиту

стрічці
Конструювання запиту


Результат виконання запиту


Слайд 9 Далі представлені приклади запитів до БД «Учень»
Приклади створення

Далі представлені приклади запитів до БД «Учень»Приклади створення запитівТаблиця «Успішність з математики»Таблиця «Особисті відомості»

запитів
Таблиця «Успішність з математики»
Таблиця «Особисті відомості»


Слайд 10 Завдання: Відобразити список хлопчиків , зріст яких більше

Завдання: Відобразити список хлопчиків , зріст яких більше або дорівнює 170 см. Упорядкувати прізвища в

або дорівнює 170 см. Упорядкувати прізвища в алфавітному порядку


Приклад 1. Запит на вибірку
Результат , таблиця з записами, які

задовільняють умові

Слайд 11 Завдання: Відобразити список хлопчиків , які захоплюються спортом

Завдання: 
 Відобразити список хлопчиків , які захоплюються спортом і СБ яких за 1 триместр

і СБ яких за 1 триместр >10 та дівчат

, які захоплюються танцями і СБ яких за 1 триместр>=10.

Упорядкувати прізвища в алфавітному порядку

Приклад 2. Запит на вибірку

Результат , таблиця з записами, які задовільняють умові


Слайд 12 Завдання: Відобразити список учнів, прізвища яких починаються з

Завдання: 
 Відобразити список учнів, прізвища яких починаються з букви К . Упорядкувати імена в

букви К . Упорядкувати імена в алфавітному порядку
Приклад

3. Запит на вибірку
Результат , таблиця з записами, які задовільняють

умові

Слайд 13
Завдання: Відобразити список учнів, 1995 року народження. Упорядкувати

Завдання: 
 Відобразити список учнів, 1995 року народження. Упорядкувати за датами . Приклад 4. Запит

за датами .
Приклад 4. Запит на вибірку
Результат ,

таблиця з записами, які задовільняють умові


Слайд 14 Завдання: Створити параметричний запит, де параметром виступає вид

Завдання: 
 Створити параметричний запит, де параметром виступає вид захоплення учняПриклад 5. Запит з параметромРезультат

захоплення учня
Приклад 5. Запит з параметром
Результат , таблиця з

записами, які задовільняють умові


Слайд 15 Завдання: Створити параметричний запит, який виводить дані

Завдання: 
 Створити параметричний запит, який виводить дані про успішність з математики учня, якщо задати

про успішність з математики учня, якщо задати його прізвище

або частину прізвища
Приклад 6. Запит з параметром зі складеною умовою
Результат

, таблиця з записами, які задовільняють умові

Слайд 16 Сформувати запити до БД «Учень»
Відобразити список дівчат, зріст

Сформувати запити до БД «Учень»Відобразити список дівчат, зріст яких менше 160 см. Упорядкувати імена в

яких менше 160 см. Упорядкувати імена в алфавітному порядкуВідобразити список хлопчиків , які захоплюються спортом і СБ яких

за 1 триместр >10 та дівчат , які захоплюються танцями і СБ яких за 2 триместр<=10. Упорядкувати прізвища в алфавітному порядку
Вивести список учнів , чиї дані знаходяться в діапазоні:
65 кг < вага< 71кг, 166 см < зріст< 171 см
Створити параметричний запит, який відображає список хлопців або дівчат з вказівкою їх ваги та зросту
Вивести список дівчат, за видом захоплення. Сформувати такий запит, щоб вид захоплення можна було ввести частково.Слайд 17 Бланк для виконання завдань:

Бланк для виконання завдань:

Слайд 18 Завдання: Створити запит, який виводить середній річний

Завдання: 
 Створити запит, який виводить середній річний бал учня з математикиПриклад 7. Запит з

бал учня з математики
Приклад 7. Запит з обчислювальним полем
Результат

, таблиця з записами, які задовільняють умові


Слайд 19 Підсумковий запит

Запит, що виконує обчислення по всіх

Підсумковий запит Запит, що виконує обчислення по всіх записах для якого-небудь числового поля, називається підсумковим

записах для якого-небудь числового поля, називається підсумковим запитом.
В такому

запиті поля діляться на 2 типи:
- поля, по яких здійснюється

групування  даних;
- поля, для яких проводяться обчислення.

Операції у підсумкових запитах:


Слайд 20 Завдання: Створити підсумковий запит з операцією Avg(середнє), який

Завдання: 
 Створити підсумковий запит з операцією Avg(середнє), який виводить середній зріст дівчат або хлопцівПриклад

виводить середній зріст дівчат або хлопців
Приклад 8. Підсумковий

запит з параметром
Результат , таблиця з записами, які задовільняють умовіСлайд 21 Перехресний запит
це запит, у якому відбувається статистична

Перехресний запит це запит, у якому відбувається статистична обробка даних, результати якої виводяться у вигляді

обробка даних, результати якої виводяться у вигляді таблиці, дуже

схожої на зведену таблицю Excel.
Кожен перехресний запит повинен включати

наступні компоненти: 
 - заголовок стовпця;
 заголовок рядка;
підсумкове поле.

Переваги:
- можливість обробки значного обсягу даних і виводу їх у форматі, який дуже добре підходить для автоматичного створення графіків і діаграм;
- простота й швидкість розробки складних запитів з декількома рівнями деталізації.


Слайд 22 Приклад 9. Перехресний запит
Значення поля Стать – це

Приклад 9.
 Перехресний запит Значення поля Стать – це заголовки рядківЗначення поля Захоплення- це заголовки

заголовки рядків
Значення поля Захоплення- це заголовки стовпців
Дані в таблиці

– результати роботи функції Count
Завдання: Створити перехресний запит, який підраховує

кількість дівчат і хлопців, окремо за кожним видом захоплення

Слайд 23
Запити на зміну
 

Це особлива група запитів, які дозволяють

Запити на зміну Це особлива група запитів, які дозволяють автоматично створювати нові таблиці або змінювати вже

автоматично створювати нові таблиці або змінювати вже наявні.

Існує кілька

видів запитів на зміну:
Запит на створення таблиці,
Запит на

оновлення даних,
Запит на додавання записів
Запит на видалення записів.
Всі вони працюють, змінюючи базові таблиці відповідно до даних результуючих таблиць

Слайд 24 Приклад 10. Запит на оновлення записів
Завдання: Змінити

Приклад 10. Запит на оновлення записів Завдання: 
 Змінити таблицю Особисті відомості, замінивши вид захоплення

таблицю Особисті відомості, замінивши вид захоплення «танці» на

«бальні танці»


Слайд 25 Приклад 11. Запит на створення нової таблиці
Завдання:

Приклад 11. Запит на створення нової таблиці Завдання: 
 Створити таблицю «Ідеальна вага», яка буде

Створити таблицю «Ідеальна вага», яка буде містити обчислення ідеальної

ваги учня


Слайд 26 Приклад 12. Запит на знищення записів
Завдання: Знищити

Приклад 12. Запит на знищення записів Завдання: 
 Знищити з таблиці «Особисті відомості» дані про

з таблиці «Особисті відомості» дані про учнів 1995 р.н.


 • Имя файла: obєkti-bazi-danih-zapiti.pptx
 • Количество просмотров: 85
 • Количество скачиваний: 0