Векторна графіка. Графічні можливості MS Word презентация

Содержание

Слайд 2

Поняття «векторна графіка» На відміну від растрової графіки, в якій

Поняття «векторна графіка»

На відміну від растрової графіки, в якій для створення

зображень використовуються великі масиви окремих точок, у векторній графіці зображення будуються за допомогою математичних описів об’єктів, наприклад кіл, ліній.
Слайд 3

Основне поняття - Це простий об’єкт, який можливо описати математично.

Основне поняття -

Це простий об’єкт, який можливо описати математично.
На основі

примітивів будуються складні об’єкти.

графічний примітив

Слайд 4

Математичний опис Це певна формула, за допомогою якої можливо представити

Математичний опис

Це певна формула, за допомогою якої можливо представити об’єкт в певній

системі координат.

х

у

0

Слайд 5

Основні примітиви ТОЧКА Можна описати як пару координат (х, у),

Основні примітиви

ТОЧКА
Можна описати як пару координат (х, у), колір

х

у

0


3

2

наприклад, дану точку можна описати як (3,2,5)

Слайд 6

Основні примітиви ПРЯМА Можна описати за допомогою формули у=кх+в, колір

Основні примітиви

ПРЯМА
Можна описати за допомогою формули у=кх+в, колір

х

у

0

наприклад,

цю пряму можна описати як (у=5х+2, 4)
Слайд 7

Основні примітиви Відрізок – обмежена пряма. Можна описати за допомогою

Основні примітиви

Відрізок – обмежена пряма.
Можна описати за допомогою формули у=кх+в, х1,х2,

колір.
де х1-початок, х2-кінець

х

у

0

наприклад, цей відрізок можна описати як (у=5х+2,1,4, 7)

1

4

Слайд 8

Решту фігур Можна побудувати із сполучень точок, прямих і відрізків.

Решту фігур

Можна побудувати із сполучень точок, прямих і відрізків.

Слайд 9

Microsoft Word Ви уже знайомі з об’єктом, створеним за принципом векторної графіки Це WordArt

Microsoft Word

Ви уже знайомі з об’єктом, створеним за принципом векторної графіки

Це


WordArt

Слайд 10

Microsoft Word має вбудований редактор по роботі з векторною графікою.

Microsoft Word

має вбудований редактор по роботі з векторною графікою.
Його функціями можна

скористатись, якщо використати панель «Рисование»
Слайд 11

Панель рисования Для того, щоб панель стала доступною для роботи,

Панель рисования

Для того, щоб панель стала доступною для роботи, необхідно виконати

команду:
Вид - Панели инструментов - Рисование (встановити )

Або натиснути на кнопку

Слайд 12

Можливості текстового редактора: Створення двумірних зображень (фігури, графіки інше) Створення

Можливості текстового редактора:

Створення двумірних зображень (фігури, графіки інше)
Створення об’ємних

(трьохмірних) зображень
Додавання до об’єктів різних ефектів (тіні, особливих кольорів і способів заливки)
Имя файла: Векторна-графіка.-Графічні-можливості-MS-Word.pptx
Количество просмотров: 65
Количество скачиваний: 0