Разделы презентаций


Презентация на тему ТРЕНАЖЁР СЛОВАРНЫЕ СЛОВА (3 класс)

Результат теста Верно: 20 Ошибки: 0 Отметка: 5 Время: 0 мин. 31 сек. ещё
Начать тест Использован шаблон создания тестов в Использован шаблон создания тестов в PowerPoint ТРЕНАЖЁР Результат теста Верно: 20 Ошибки: 0 Отметка: 5 Время: 0 мин. 31 сек. ещё …зык А Е о Я п…года Е А О И Я кв…ртира Е О И Я А р…кета Е О И Я А т…релка Е О И Я А п…том И А Е Я О ов…щи А Е И Я О уж…н А Е О И н…ябрь О И Е Я А ф…враль Я А Е О А изв…ните А О Е Я И л…пата И А Е Я О пш…ница Я А Е О сн…гирь Я А Е О А …нварь И А Е О Я с…лдат И А Е Я О р…машка Е И А О Я ш…ссе И А Е Я О до св…дан…я А О Е Я
Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 Результат теста
Верно: 20
Ошибки: 0
Отметка: 5
Время: 0 мин. 31

Результат тестаВерно: 20Ошибки: 0Отметка: 5Время: 0 мин. 31 сек.ещё

сек.
ещё


Слайд 3
…зык
А
Е
о

…зык А Е о Я И

Я
И


Слайд 4 п…года
Е
А
О
И
Я

п…годаЕАОИЯ

Слайд 5
кв…ртира
Е
О
И

кв…ртира Е О И ЯА

Я
А


Слайд 6
р…кета
Е
О
И

р…кета Е О И ЯА

Я
А


Слайд 7
т…релка
Е
О
И

т…релка Е О И ЯА

Я
А


Слайд 8
п…том
И
А
Е

п…том И А Е ЯО

Я
О


Слайд 9
ов…щи
А
Е
И
Я

ов…щи А Е И Я О

Слайд 10
уж…н
А
Е
О

уж…н А Е О И Я

И
Я


Слайд 11
н…ябрь
О
И
Е
Я
А

н…ябрь О И Е Я А

Слайд 12
ф…враль
Я
А
Е
О

ф…враль Я А Е О А

Слайд 13
изв…ните
А
О
Е
Я
И

изв…ните А О Е ЯИ

Слайд 14
л…пата
И
А
Е

л…пата И А Е ЯО

Я
О


Слайд 15
пш…ница
Я
А
Е

пш…ница Я А Е О А

О
А


Слайд 16
сн…гирь
Я
А
Е
О
А

сн…гирь Я А Е О А

Слайд 17
…нварь
И
А
Е
О
Я

…нварь И А Е ОЯ

Слайд 18
с…лдат
И
А
Е

с…лдат И А Е ЯО

Я
О


Слайд 19
р…машка
Е
И
А
О

р…машка Е И АО Я

Слайд 20
ш…ссе
И
А
Е
Я
О

ш…ссе И А Е ЯО

 • Имя файла: trenazhyor-slovarnye-slova-3-klass-.pptx
 • Количество просмотров: 260
 • Количество скачиваний: 1