Инженерлік құрылыстардың деформацияларын бақылау презентация

Содержание

Слайд 2

ТАҚЫРЫП ӨЗЕКТІЛІГІ Бүгінгі таңда Қазақстандағы тау-кен өнеркәсібі күнен-күнге кәсіпорындардың өнімдерінің

ТАҚЫРЫП ӨЗЕКТІЛІГІ

Бүгінгі таңда Қазақстандағы тау-кен өнеркәсібі күнен-күнге кәсіпорындардың өнімдерінің өсуімен, өндіріс

процестерінің қарқындылығымен, карьерлердің терңдігі мен қызмет ету мерзімінің ұлғаюымен ерекшеленді. Мұндай жағдайдағы ең маңызды мәселе карьер қиябеттерінің жай-күйімен қатар, тау-кен жұмыстары әсер ететін маңайда, яғни өндіріс алаңында орналасқан инженерлік құрылыстар мен коммуникациялардың орнықтылығын қамтамасыз ету болып табылады. Табиғат жағдайларының және адамның іс-әрекетінің нәтижесінде құрылыс және оның жеке элементтері түрлі деформацияларға ұшырайды. Жалпы жағдайда деформация терминін бақыланатын объектінің формасының өзгеруін айтады. Ал геодезияда деформацияны берілген объектінің бастапқы объектіге қарағанда орнының ауысуына байланысты қарастырады.
Слайд 3

ИНЖЕНЕРЛІК ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ Техногендік

ИНЖЕНЕРЛІК ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

Техногендік және

антропогендік үдерістердің әсерінен инженерлік құрылыстар вертикаль және горизонталь бағыттарды өздерінің бастапқы жағдайынан ауытқиды және жарықшақтар, иілу, қисаю сияқты әртүрлі деформацияларға ұшырайды. Міне осы айтылғандарға байланысты, карьер қиябеттері мен онда орналасқан инженерлік құрылыстардың ұзақ уақыттық орнықтылығын қамтамасыз ету үшін, геомеханикалық мониторинг жүргізу мен сенімді инженерлік есептеу әдістерінің кешенді бағдарламасын жасау қажеттігі туындайды. Сондықтан да, өндіріс алаңындағы инженерлік құрылыстардың техникалық жағдайын бағалау мақсатымен карьер жағалауындағы таужыныстары сілемінің орнықтылығы зерттеленді. Бұл мәселе, яғни кен орындарын игерудің барлық сатыларында, тау-кен жұмыстары зиянды әсер ететін аймақтардағы орналасқан құрылыстардың ұзақ уақыттық жұмыс атқаруын қамтамасыз етумен тығыз байланыстылығы, күн тәртібінен түспейтін мәселе.
Слайд 4

Құрылыстардың іргетас астындағы топырақтардың әртүрді қысылғанда немесе топыраққа әртүрлі жүктер

Құрылыстардың іргетас астындағы топырақтардың әртүрді қысылғанда немесе топыраққа әртүрлі жүктер түскенде

шөгу біртүрлі бейнеде болмайды. Бұлар құрылыс нысандарының деформацияларының өзге түрлеріне жеткізеді

ИНЖЕНЕРЛІК ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

Слайд 5

ИНЖЕНЕРЛІК ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ Инженерлік құрылыстар деформациялануының әсерінен пайда болған жарықшақтар

ИНЖЕНЕРЛІК ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ОРНЫҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

Инженерлік құрылыстар

деформациялануының әсерінен пайда болған жарықшақтар
Слайд 6

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ 1900-2000 ж аралығындағы бақылауларды қолданылған геодезиялық бақылау әдістері мен олардың дәлдіктері

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

1900-2000 ж аралығындағы бақылауларды қолданылған геодезиялық бақылау әдістері мен олардың

дәлдіктері
Слайд 7

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

Слайд 8

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СТАНЦИЯ Профильдік сызықтың құрылымдық бейнесі

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СТАНЦИЯ

Профильдік сызықтың құрылымдық бейнесі

Слайд 9

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СТАНЦИЯ Профильдік сызықтың жармасы бойынша бақылау сұлбасы

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СТАНЦИЯ

Профильдік сызықтың жармасы бойынша бақылау сұлбасы

Слайд 10

Вертикаль бұрыштарды және арақашықтықтарды өлшеу сызбасы карьер алаңшасындағы реперлер; репер үстіндегі шағылдырғыш

Вертикаль бұрыштарды және арақашықтықтарды өлшеу сызбасы

карьер алаңшасындағы реперлер;

репер үстіндегі

шағылдырғыш
Слайд 11

а-қадағалау маркасының сырт бейесі; ә- жерасты қазбалары төбесіндегі репердегі қағалау маркалары

а-қадағалау маркасының сырт бейесі; ә- жерасты қазбалары төбесіндегі репердегі қағалау маркалары


Слайд 12

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СТАНЦИЯ Инженерлік құрылыстар мен карьер кемерлеріндегі реперлері электронды тахеометрмен бақылау

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СТАНЦИЯ

Инженерлік құрылыстар мен карьер кемерлеріндегі реперлері электронды тахеометрмен бақылау


Слайд 13

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СТАНЦИЯ тұрақты реперге орнатылған лазерлік сканермен карьер беткейі деформациясын түсіру

ЖЕР БЕТІНДЕГІ СТАНЦИЯ

тұрақты реперге орнатылған лазерлік сканермен карьер беткейі деформациясын түсіру


Слайд 14

Жерасты қазбасының 3D моделі

Жерасты қазбасының 3D моделі

Слайд 15

ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛАНУЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ғимараттардағы бақылау маркаларының орналасуы

ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ДЕФОРМАЦИЯЛАНУЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

ғимараттардағы бақылау маркаларының орналасуы

Слайд 16

ДЕФОРМАЦИЯНЫ БАҚЫЛАУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ профильдік сызықтар бойынша реперлердің шөгу графиктері

ДЕФОРМАЦИЯНЫ БАҚЫЛАУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

профильдік сызықтар бойынша реперлердің шөгу графиктері

Имя файла: Инженерлік-құрылыстардың-деформацияларын-бақылау.pptx
Количество просмотров: 94
Количество скачиваний: 0