Разделы презентаций


Презентация на тему Кирхгоф ережелері

Содержание

Оқу мақсаты 10.4.2.6 – тармақталған электр тізбектері үшін Кирхгоф ережелерін пайдалану
Кирхгоф ережелері Пәні: Физика Сыныбы : 10 Мұғалімі: Оқу мақсаты 10.4.2.6 – тармақталған электр тізбектері үшін Кирхгоф ережелерін пайдалану Сабақ мақсаттары -  Кирхгофтың бірінші ережесін оқып үйрену; -  Кирхгофтың екінші Өткен материалды қайталау 1.	Электр тогі дегеніміз не? 2.	Ток күші шамасы нені білдіреді 3.	Ток күшінің өлшем бірлігі не? 4.	Кернеу 8.	Тізбек бөлігі үшін Ом заңын тұжырымдаңыз 9.	Қандай тізбек толық деп аталады? 10.	Ток көзінің электрқозғаушы күші Кұрделі тізбек Түйін – үш немесе одан артық өткізгіштердің қыйылысатын нүкте. Тармақ – екі көршілес Кұрделі тізбек Мына тізбекте неше түйін бар? Тізбектегі барлық түйіндерді әріптермен белгілеп көрсетіңіз Тізбекте неше Кирхгофтың бірінші ережесінің тұжырымы Тізбектің әр түйініне кіретін токтардың қосындысы сол түйіннен шығатын токтардың қосындысына Кирхгофтың екінші ережесінің тұжырымы Тізбек контурындағы ток көздері электр қозғаушы күштерінің алгебралық қосындысы сол контурдың Кұрделі тізбек Есеп шығару Берілген электр тізбегінің әр тармағындағы ток күшін анықтаңыз Теңдеулердің жалпы санын анықтайық Тізбектің әр тармағындағы ток күшін анықтау үшін Кирхгоф ережелері бойынша теңдеулер Тізбектегі әр тармақта белгілі ток болады, яғни токтардың саны тармақтар санына тең Барлығы 5 тармақ, Кирхгофтың бірінші ережесі бойынша теңдеулер саны Кирхгофтың бірінші ережесі бойынша тізбектегі түйіндер санынан 1-ге кем Тізбектегі түйіндер санын анықтайық  1 2 3 Барлығы 3 түйін, демек 2 Тізбектің барлық тармақтарында токтың бағытын белгілейміз  1 2 3 Кирхгофтың бірінші ережесі бойынша теңдеулер құрастырамыз Түйінге кіріп жатқан токтарды оң деп есептейміз және (+) 1 2 3 № 1 түйін үшін: –I1 – I3 Кирхгофтың екінші ережесі бойынша теңдеулер саны Кирхгофтың екінші ережесі бойынша өзіміз таңдаған контурлар үшін қажетті Контурларды айналып өту бағыттарын белгілеп аламыз  1 2 3 Кирхгофтың екінші ережесі бойынша теңдеулер құрастырамыз Теңдеулерді құрастырғанда контурды айналу бағытына сәйкес келетін ЭҚК және 1 2 3  I II III № I контур Осындай теңдеулер жүйесін құрастырдық –I1 – I3 – I4 = 0 I1 – I2 + Тест жауаптары
Слайды и текст этой презентации

Слайд 2 Оқу мақсаты
10.4.2.6 – тармақталған электр тізбектері үшін Кирхгоф

Оқу мақсаты10.4.2.6 – тармақталған электр тізбектері үшін Кирхгоф ережелерін пайдалану

ережелерін пайдалану


Слайд 3 Сабақ мақсаттары
- Кирхгофтың бірінші ережесін оқып

Сабақ мақсаттары- Кирхгофтың бірінші ережесін оқып үйрену;- Кирхгофтың екінші ережесін оқып үйрену;- Күрделі

үйрену;
- Кирхгофтың екінші ережесін оқып үйрену;
- Күрделі

тізбетердегі ток күштерін есептейтін әмбебаб әдісті оқып үйрену.


Слайд 4 Өткен материалды қайталау

Өткен материалды қайталау

Слайд 5 1. Электр тогі дегеніміз не?
2. Ток күші шамасы нені білдіреді
3. Ток

1.	Электр тогі дегеніміз не?2.	Ток күші шамасы нені білдіреді3.	Ток күшінің өлшем бірлігі не?4.	Кернеу дегеніміз не?5.	Кернеудің өлшем

күшінің өлшем бірлігі не?
4. Кернеу дегеніміз не?
5. Кернеудің өлшем бірлігі не?
6. Электр

кедергі дегеніміз не?
7. Электр кедергісі неге тәуелді?


Слайд 6 8. Тізбек бөлігі үшін Ом заңын тұжырымдаңыз
9. Қандай тізбек толық

8.	Тізбек бөлігі үшін Ом заңын тұжырымдаңыз9.	Қандай тізбек толық деп аталады?10.	Ток көзінің электрқозғаушы күші дегеніміз не?11.	Толық

деп аталады?
10. Ток көзінің электрқозғаушы күші дегеніміз не?
11. Толық тізбек үшін

Ом заңын тұжырымдаңыз.
12. Тізбектей қосылған резисторлардың жалпы кедергісі қалай анықталады?


Слайд 7 Кұрделі тізбек
Түйін – үш немесе одан артық өткізгіштердің

Кұрделі тізбекТүйін – үш немесе одан артық өткізгіштердің қыйылысатын нүкте.Тармақ – екі көршілес орналасқан түйіндердің

қыйылысатын нүкте.
Тармақ – екі көршілес орналасқан түйіндердің арасындағы тізбек

бөлігі.
Контур – тібектің әрбір тұйықталған бөлігі.


Слайд 8 Кұрделі тізбек
Мына тізбекте неше түйін бар?
Тізбектегі барлық түйіндерді

Кұрделі тізбекМына тізбекте неше түйін бар?Тізбектегі барлық түйіндерді әріптермен белгілеп көрсетіңізТізбекте неше тармақ бар?Тізбектегі контурларды көрсетіңіз.

әріптермен белгілеп көрсетіңіз
Тізбекте неше тармақ бар?
Тізбектегі контурларды көрсетіңіз.


Слайд 9 Кирхгофтың бірінші ережесінің тұжырымы
Тізбектің әр түйініне кіретін токтардың

Кирхгофтың бірінші ережесінің тұжырымыТізбектің әр түйініне кіретін токтардың қосындысы сол түйіннен шығатын токтардың қосындысына тең.

қосындысы сол түйіннен шығатын токтардың қосындысына тең. Немесе, Тізбектің

түйініне кіріп-шығып жатқан токтардың алгебралық қосындысы нолге тең.


Слайд 10 Кирхгофтың екінші ережесінің тұжырымы
Тізбек контурындағы ток көздері электр

Кирхгофтың екінші ережесінің тұжырымыТізбек контурындағы ток көздері электр қозғаушы күштерінің алгебралық қосындысы сол контурдың әр

қозғаушы күштерінің алгебралық қосындысы сол контурдың әр элементіндегі кернеу

түсулерінің алгебралық қосындысына тең.


Слайд 11 Кұрделі тізбек

Кұрделі тізбек

Слайд 12 Есеп шығару

Есеп шығару

Слайд 13 Берілген электр тізбегінің әр тармағындағы ток күшін анықтаңыз

Берілген электр тізбегінің әр тармағындағы ток күшін анықтаңыз

Слайд 14 Теңдеулердің жалпы санын анықтайық
Тізбектің әр тармағындағы ток күшін

Теңдеулердің жалпы санын анықтайықТізбектің әр тармағындағы ток күшін анықтау үшін Кирхгоф ережелері бойынша теңдеулер жүйесін

анықтау үшін Кирхгоф ережелері бойынша теңдеулер жүйесін құру қажет.
Жүйедегі

теңдеулердің жалпы саны белгісіз токтардың санына тең болу қажет.


Слайд 15 Тізбектегі әр тармақта белгілі ток болады, яғни токтардың

Тізбектегі әр тармақта белгілі ток болады, яғни токтардың саны тармақтар санына теңБарлығы 5 тармақ, сондықтан

саны тармақтар санына тең
Барлығы 5 тармақ, сондықтан 5 теңдеу

құрастыру қажет


Слайд 16 Кирхгофтың бірінші ережесі бойынша теңдеулер саны
Кирхгофтың бірінші ережесі

Кирхгофтың бірінші ережесі бойынша теңдеулер саныКирхгофтың бірінші ережесі бойынша тізбектегі түйіндер санынан 1-ге кем теңдеу

бойынша тізбектегі түйіндер санынан 1-ге кем теңдеу құрастырамыз, өйткені

тағы бір теңдеу құрастырсақ, ол бұрынгы құрастырылған теңдеулердің салдары болып

шығады.

Слайд 17 Тізбектегі түйіндер санын анықтайық1
2
3
Барлығы 3 түйін, демек
2 теңдеу

Тізбектегі түйіндер санын анықтайық123Барлығы 3 түйін, демек2 теңдеу құрастырамыз

құрастырамыз


Слайд 18 Тізбектің барлық тармақтарында токтың бағытын белгілейміз1
2
3

Тізбектің барлық тармақтарында токтың бағытын белгілейміз123

Слайд 19 Кирхгофтың бірінші ережесі бойынша теңдеулер құрастырамыз
Түйінге кіріп жатқан

Кирхгофтың бірінші ережесі бойынша теңдеулер құрастырамызТүйінге кіріп жатқан токтарды оң деп есептейміз және (+) белгісімен

токтарды оң деп есептейміз және (+) белгісімен аламыз, ал

түйіннен шығып жатқан токтарды теріс деп есептейміз және (–) белгісімен

аламыз.

Слайд 20


1
2
3
№ 1 түйін үшін:
–I1
– I3
– I4
=

123 № 1 түйін үшін: –I1– I3– I4= 0№ 2 түйін үшін : I1+ I4+

0
№ 2 түйін үшін :
I1
+ I4
+ I5
= 0

I2


Слайд 21 Кирхгофтың екінші ережесі бойынша теңдеулер саны
Кирхгофтың екінші ережесі

Кирхгофтың екінші ережесі бойынша теңдеулер саныКирхгофтың екінші ережесі бойынша өзіміз таңдаған контурлар үшін қажетті теңдеулер

бойынша өзіміз таңдаған контурлар үшін қажетті теңдеулер құрастырамыз.
Жетпейтін теңдеулер

саны: 5 – 2 = 3.


Слайд 22 Контурларды айналып өту бағыттарын белгілеп аламыз1
2
3I
II
III

Контурларды айналып өту бағыттарын белгілеп аламыз123IIIIII

Слайд 23 Кирхгофтың екінші ережесі бойынша теңдеулер құрастырамыз
Теңдеулерді құрастырғанда контурды

Кирхгофтың екінші ережесі бойынша теңдеулер құрастырамызТеңдеулерді құрастырғанда контурды айналу бағытына сәйкес келетін ЭҚК және токтарды

айналу бағытына сәйкес келетін ЭҚК және токтарды (+) белгісімен

аламыз, ал оған қарсы бағытталған ЭҚК және токтарды (-) белгісімен

аламыз.

Слайд 24


1
2
3I
II
III
№ I контур үшін:
I1R1
= Е1
– I4R4
№ IIконтур

123IIIIII№ I контур үшін: I1R1= Е1– I4R4№ IIконтур үшін: I4R4= Е3– I5R5№ IIIконтур үшін: I2R2=

үшін:

I4R4
= Е3
– I5R5
№ IIIконтур үшін:
I2R2
= –Е2
+

I5R5
– I3R3


Слайд 25 Осындай теңдеулер жүйесін құрастырдық
–I1 – I3 – I4

Осындай теңдеулер жүйесін құрастырдық–I1 – I3 – I4 = 0I1 – I2 + I4 +

= 0
I1 – I2 + I4 + I5 =

0
I1R1 – I4R4 = E1
I4R4 – I5R5 – I3R3 =

E3
I2R2 + I4R4 = –E2

Осы теңдеулер жүйесін шешіп, токтардың бес мәнін табамыз.

 • Имя файла: kirhgof-erezhelerі.pptx
 • Количество просмотров: 171
 • Количество скачиваний: 1