Презентация на тему Органикалық химия

Содержание

Органикалық химияКөмірсутегінің өзге элементтермен қосылыстарын, қасиеттерін зертейтін химия ғылымының саласын- «Органикалық химия» деп атайды. Алғашқыда, «Органикалық химия» − деп тек қана тірі ағзалардан, яғни өсімдіктер мен жануарлар ағзасынан бөлініп Бутлеров Александр Михайлович«Все тела, содержащие углерод, должны…. Войти в область органической химии, или, правильней, эта Табиғи синтезC12H22O11 (сахароза) − қант құрағынан, H2NCONH2 ( мочевина) қосылысы − зәрден, CH2OHCHOHCH2OH (глицерин)- қойдың 1828 ж. Ф.Велер-неміс ғалымыБейорганикалық қосылыс болып табылатын NH4CNO - аммоний цианатынанорганикалық зат H2NCONH2 мочевинаны синтездік Фридрих Велер 1824 год – синтез щавелевой кислоты     		H2O,H	NC - CN→ Адольф Вильгельм Герман  Кольбе (1818-1884)1845 год – синтез уксусной кислоты Марселен Бертло (1827 – 1907)1854 год – май синтезі 1856 год – метан синтез CS2 Бутлеровтың органикалық қосылыстарға арналған құрылыс теориясының қысқаша жазылған қағидалары: 1. Органикалық қосылыстардың молекулаларының құрамындағы А. М. Бутлеровтың құрылыс теориясы мен изомерия құбылысыМолекула құрамындағы атомдардың байланысу реті құрылымдық изомер деп Бутаннан-С4Н10 бастап молекуладағы көміртек атомдарының әртүрлі ретпен байланыса алатындығына байланысты изомерлер пайда болады.   Көмірсутектердің номенклатураларыМетан, этан, пропан, бутан. Ал одан кейінгілерін гректің сан атаулары және −ан жалғауын жалғау Қаныққан көмірсутектің молекуласынан бір сутек атомын алып тастаса, онда қалған қалдық радикал - алкил Қанықпаған көмірсутектер Молекуласының құрамында қос, үш байланыстары бар көмірсутектер қанықпаған көмірсутектер деп аталады. Бұл көмірсутектерді

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Органикалық химия
Көмірсутегінің өзге элементтермен қосылыстарын, қасиеттерін зертейтін химия ғылымының саласын- «Органикалық химия»

Органикалық химияКөмірсутегінің өзге элементтермен қосылыстарын, қасиеттерін зертейтін химия ғылымының саласын- «Органикалық химия» деп атайды.
деп атайды.

Слайд 2
Алғашқыда, «Органикалық химия» − деп тек қана тірі ағзалардан, яғни өсімдіктер мен

Алғашқыда, «Органикалық химия» − деп тек қана тірі ағзалардан, яғни өсімдіктер мен жануарлар ағзасынан бөлініп
жануарлар ағзасынан бөлініп алынған заттардың химиясын атаған. Тірі табиғаттан алынатын мұндай заттардың құрамында міндетті түрде көміртек атомы болатындығы дәлелденген.

Слайд 3 Бутлеров Александр Михайлович
«Все тела, содержащие углерод, должны…. Войти в область органической химии,

Бутлеров Александр Михайлович«Все тела, содержащие углерод, должны…. Войти в область органической химии, или, правильней, эта
или, правильней, эта последняя должна получить название химии углеродистых соединений»
1861 год – синтез сахаристого вещества (C12H22O11 сахароза )

Слайд 4 Табиғи синтез
C12H22O11 (сахароза) − қант құрағынан, H2NCONH2 ( мочевина) қосылысы − зәрден,

Табиғи синтезC12H22O11 (сахароза) − қант құрағынан, H2NCONH2 ( мочевина) қосылысы − зәрден, CH2OHCHOHCH2OH (глицерин)- қойдың
CH2OHCHOHCH2OH (глицерин)- қойдың майын гидролиздеу арқылы алынған.
Зертханалық
көміртектің ең қарапайым қосылыстары:
көміртек диоксиді CO2,
кальций карбиді CaC2,
калий цианиді KCN - қосылыстар ғана синтездеуге болады деген түсінік қалыптасқан


Слайд 5 1828 ж. Ф.Велер-неміс ғалымы
Бейорганикалық қосылыс болып табылатын NH4CNO - аммоний цианатынан
органикалық зат

1828 ж. Ф.Велер-неміс ғалымыБейорганикалық қосылыс болып табылатын NH4CNO - аммоний цианатынанорганикалық зат H2NCONH2 мочевинаны синтездік
H2NCONH2 мочевинаны синтездік жолмен алу әдісін тапты:
қыздыру
NH4CNO H2NCONH2


Слайд 6 Фридрих Велер
1824 год – синтез щавелевой кислоты

Фридрих Велер 1824 год – синтез щавелевой кислоты   		H2O,H	NC - CN→ HOOC –
H2O,H
NC - CN→ HOOC – COOH
1828 год – синтез мочевины

NH4OCN → H2N – C – NH2

O
CO2+ 2NH3 → H2N – C – NH2 + H2O

O


Слайд 7
Адольф Вильгельм Герман Кольбе (1818-1884)
1845 год – синтез уксусной кислоты

Адольф Вильгельм Герман 
 Кольбе (1818-1884)1845 год – синтез уксусной кислоты
CL2 H2O
C + FeS → CS2 → CCl4 → Cl2C=CCl2 → Cl3CCOOH → CH3COOH

Слайд 8 Марселен Бертло (1827 – 1907)
1854 год – май синтезі
1856 год –

Марселен Бертло (1827 – 1907)1854 год – май синтезі 1856 год – метан синтез CS2
метан синтез
CS2 + 2H2S + 8Cu → CH4 + 4Cu2S
1862 год –ацетилен синтезі
CaC2 +H2O → Ca(OH)2 + HCΞCH


Слайд 9 Бутлеровтың органикалық қосылыстарға арналған құрылыс теориясының қысқаша жазылған қағидалары:
1. Органикалық қосылыстардың молекулаларының

Бутлеровтың органикалық қосылыстарға арналған құрылыс теориясының қысқаша жазылған қағидалары:
 1. Органикалық қосылыстардың молекулаларының құрамындағы
құрамындағы атомдар белгілі бір ретпен байланысады, ал осы реттілікті молекуланың құрылысы деп атайды.
2. Қосылыстың химиялық қасиеті молекуланың құрамы мен құрылысы арқылы анықталады.
3. Заттың құрамы мен молекулалық массалары бірдей, бірақ құрылысының әртүрлілігі изомерия құбылысы арқылы түсіндіріледі.
4. Белгілі бір химиялық реакциялар барысында молекуланың қандай да бір бөлігі ғана өзгеріске ұшырайтынын және ол молекуланың құрылысын химиялық реакцияның өнімін зерттей отырып анықтауға болады.
5. Молекула құрамындағы атомдардың реакциялық қабілеттіктері олардың қандай басқа атоммен байланысқанына тәуелді болады. Себебі, молекуладағы атомдардың реакциялық қабілеттігінің өзгерістері сол байланысқан атомдардың бір-біріне қалай әсер ететініне байланысты. Молекуладағы тікелей байланыспаған атомдардың бір-біріне әсері өте әлсіз болады.

Слайд 10 А. М. Бутлеровтың құрылыс теориясы мен изомерия құбылысы
Молекула құрамындағы атомдардың байланысу реті

А. М. Бутлеровтың құрылыс теориясы мен изомерия құбылысыМолекула құрамындағы атомдардың байланысу реті құрылымдық изомер деп
құрылымдық изомер деп аталады.
Қаныққан көмірсутектердің гомологтық қатарындағы: метан -СН4, этан-С2Н6, пропан-С3Н8 көмірсутектерінің изомерлері болмайды.

Слайд 11 Бутаннан-С4Н10 бастап молекуладағы көміртек атомдарының әртүрлі ретпен байланыса алатындығына байланысты изомерлер пайда

Бутаннан-С4Н10 бастап молекуладағы көміртек атомдарының әртүрлі ретпен байланыса алатындығына байланысты изомерлер пайда болады.  
болады.  


| | | | | | |
− C − C − C − C − және − С − С − С −
| | | | |
− С −
|
Слайд 12

CH3
5 4 3 2| 1
CH3 − CH2 − CH − C − CH3
| |
CH3 CH3
2, 2, 3-триметилпентан


Слайд 13 Көмірсутектердің номенклатуралары
Метан, этан, пропан, бутан. Ал одан кейінгілерін гректің сан атаулары және

Көмірсутектердің номенклатураларыМетан, этан, пропан, бутан. Ал одан кейінгілерін гректің сан атаулары және −ан жалғауын жалғау
−ан жалғауын жалғау арқылы атау қалыптасқан:
Метан − CH4 Гептан − C7H16
Этан − C2H6 Октан − C8H18
Пропан − C3H8 Нонан − C9H20
Бутан − C4H10 Декан − C10H22
Пентан − C5H12 Ундекан − C11H24
Гексан − C6H14 Додекан − C12H26 
Бұл қосылыстардың жалпы формуласы CnH2n+2


Слайд 14
Қаныққан көмірсутектің молекуласынан бір сутек атомын алып тастаса, онда қалған қалдық

Қаныққан көмірсутектің молекуласынан бір сутек атомын алып тастаса, онда қалған қалдық радикал - алкил
радикал - алкил деп аталады. Радикалдың атауы өзіне сәйкес алканның −ан жалғауының орнына −ил жалғауын жалғау арқылы аталады:
 
CH3 − метил H3С
С2H5 − этил CH − CH2 − изобутил
H3C
H3С
CH − изопропил CH3 − CH2 − CH − CH3 екіншілікті- бутил
H3C |
 
Жалпы органикалық қосылыстардың атаулары «Химия және қолданбалы химияның халықаралық одағы (IUPAC)» ұсынған номенклатуралық ережелерге сәйкес аталады:


Слайд 15 Қанықпаған көмірсутектер
Молекуласының құрамында қос, үш байланыстары бар көмірсутектер қанықпаған көмірсутектер деп аталады.

Қанықпаған көмірсутектер
 Молекуласының құрамында қос, үш байланыстары бар көмірсутектер қанықпаған көмірсутектер деп аталады. Бұл көмірсутектерді
Бұл көмірсутектерді жалпы сәйкесінше алкендер және алкиндер деп атайды.

  • Имя файла: organikalyқ-himiya.pptx
  • Количество просмотров: 16
  • Количество скачиваний: 0