Система технічного регулювання при виробництві та обігу драже презентация

Содержание

Слайд 2

Законодавчо-нормативне забезпечення виробництва та обігу драже в Україні та світі
Драже – це вироби

переважно дрібних розмірів круглої форми, покриті глянцевою захисною оболонкою.
Для виробництва драже використовують різні види сировини, виходячи із складу корпусу і накатки. Найбільш цінною вважають ядра горіхів, какао та молочні продукти, сушений виноград, заспиртовані ягоди, каву тощо.
Основні терміни та визначення, класифікація, технічні вимоги, правила приймання та методи випробувань затверджені у: ГОСТ 7060-79 Драже. Технические условия; а також зміна №1 до ГОСТ 7060-79; зміна №2 до ГОСТ 7060-79; зміна №3 до ГОСТ 7060-79; зміна №4 до ГОСТ 7060-79; зміна №5 до ГОСТ 7060-79.
Держспоживстандарт затвердив нові національні стандарти України, крім того, внесено зміни до ДСТУ 4228:2003 «Драже. Загальні технічні умови».

Законодавчо-нормативне забезпечення виробництва та обігу драже в Україні та світі Драже – це

Слайд 3

Вже більше 5 років у країнах ЄС діє правило маркування 6 небезпечних для

дітей барвників. Така вимога з'явилась і в Україні. Згідно з Технічним регламентом щодо правил маркування харчових продуктів, продукти містять зазначені барвники зобов'язані мати відповідний напис: "Містить барвник (і) ... (назва барвника (ів) або його індекс (Е), який (які) може мати шкідливий вплив на активність та увагу дітей". Ця інформація вказується в кінці переліку інгредієнтів харчового продукту. "Європейська організація споживачів BEUC і 41 організація Європи, звертаються до органів контролю якості продуктів споживання з приводу заборони 6 харчових барвників", що з 20 червня 2010 року, в країнах ЄС , продукти містять небезпечні для дітей барвники, зобов'язані розміщувати попереджувальні написи: "барвники (або барвник)" назву або номер "можуть чинити негативний вплив на активність і увагу дітей". (РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 1333/2008 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 грудня 2008 р харчовим добавкам).

Вже більше 5 років у країнах ЄС діє правило маркування 6 небезпечних для

Слайд 4

Технічний регламент «Кондитерські вироби» доповнює Директиву 2000/36 / СЕ Європейського Парламенту та Ради

від 23 червня 2000 року про вироби з какао і шоколаду, призначених для споживання людьми, опубліковану в Офіційному журналі Європейського Союзу L 197, 3.8.2000, стор. 19-25 (JOL 197, 3.8.2000, стр.19-25).
Технічний регламент «Кондитерські вироби» встановлює основні вимоги до характеру, змісту, виробництву, етикетуванню, маркуванню, мінімальні вимоги до якості, які повинні бути дотримані при виробництві та / або продажу кондитерських виробів.
Директива комісії 2008/128/ЄС від 22 грудня 2008 року, що встановлює специфічні критерії чистоти щодо барвників, застосовуваних у продуктах харчування.

Технічний регламент «Кондитерські вироби» доповнює Директиву 2000/36 / СЕ Європейського Парламенту та Ради

Слайд 5

Характеристика діяльності міжнародних організацій у сфері технічного регулювання драже
Питання якості і безпечності продукції

хвилює споживачів усього світу.
У 2001 році розроблений і опублікований стандарт ISO 15161 «Керівництво з використання ISO 9001:2000 у харчовій промисловості». У 2005 році міжнародна організація із стандартизації опублікувала стандарт ISO 22000:2005 «Система менеджменту безпечності харчових продуктів. Вимоги на різних етапах харчового ланцюга»
Законодавчі документи ЄС, що стосуються оцінки якості цукру і методів його контролю, такі:
Постанова Комісії ЄЕС No1265/69, що встановлює методи контролю якості цукру, закупівля якого здійснюється через інтервенційні агентства.
Постанова Ради ЄЕС No 793/72, яка визначає норми якості білого цукру.
Директива Ради ЄЕС No73/437 про наближення права в державах-учасниках Союзу на деякі різновиди цукру, призначені для використання в їжу.
Регламент ЄЕС No 1785/81. Організація ринку цукру в ЄС, яка встановлює продаж цукру за квотами.

Характеристика діяльності міжнародних організацій у сфері технічного регулювання драже Питання якості і безпечності

Слайд 6

Дві перших постанови ЄС розроблені з метою організації і регулювання європейського ринку цукру.

Вони розділяють білий цукор на чотири категорії за балами.
За регламентом ЄС No 793/72 білий цукор ІІ категорії – основний продукт торгівлі, оскільки він складає більшу частину цукру з буряків в Європі (близько 80%), і показники його якості є базою порівняння.
Більшість держав-членів ЄС і торгових партнерів за вимогами споживачів, як правило, встановлюють ширшу гаму показників, а норми їх більш жорсткі (мікробіологічні показники, наявність пластівців, нерозчинних речовин, каламутність та інші).

Дві перших постанови ЄС розроблені з метою організації і регулювання європейського ринку цукру.

Слайд 7

Аналіз існуючих проблем в сфері технічного регулювання драже та можливі шляхи їх вирішення
В

умовах глобалізації світової економіки всі складові сфери системи технічного регулювання демонструють тенденцію до уніфікації, одночасно надаючи додаткову гнучкість виробникам, які суворо конкурують між собою.
Для усунення існуючих проблем у сфері технічного регулювання в торгівлі у рамках СОТ було укладено Угоду про технічні бар’єри в торгівлі  та Угоду про застосування санітарних і фітосанітарних заходів.  Цими угодами передбачається усунення технічних перешкод у міжнародній торгівлі, гармонізація технічних вимог і процедур у різних країнах, а також заохочується укладення угод про взаємне визнання (чи еквівалентність) між країнами та їхніми об’єднаннями.

Аналіз існуючих проблем в сфері технічного регулювання драже та можливі шляхи їх вирішення

Слайд 8

Отже, шляхами вирішення проблем ,стосовно технічного регулювання виробництва драже є:
Поширення кола інформації для

широкого спектра споживачів, не тільки в країні але і в світі.
Ретельна підготовка технічних специфікацій, необхідних для виробництва та введення в ринковий обіг такого товару, який відповідав би основним вимогам, встановленим Директивами, беручи до уваги нинішній стан розвитку технологій.
Стандарти повинні забезпечувати гарантію якості у відношенні “суттєвих вимог”, встановлених Директивами.
Державні органи у повній мірі повинні зберігати свою відповідальність за забезпечення безпеки (або інших встановлених вимог) на своїй території.
Підприємства - виробники повинні затвердити вимоги до маркування драже, з метою забезпечення їх ідентифікації.

Отже, шляхами вирішення проблем ,стосовно технічного регулювання виробництва драже є: Поширення кола інформації

Имя файла: Система-технічного-регулювання-при-виробництві-та-обігу-драже.pptx
Количество просмотров: 39
Количество скачиваний: 0