Презентация на тему Основи військового законодавства. Правові засади військового будівництва в Україні

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Ю. КОНДРАТЮКАЛЕКЦІЯ 1. ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ1. Повсякденна  діяльність командира підрозділу : навч. посіб. / В.М. Петренко, М.М. Ляпа, В.Є. ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯСУТНІСТЬ ГУМАНІТАРНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ – ЦЕ ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ, ПРИНЦИПИ ГУМАНІТАРНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИверховенство права, законність і гуманність, повага до людини, її ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ  забезпечення громадянських прав та свобод, честі ВИСНОВОКОснови механізму реалізації гуманітарної політики реалізуються у діяльності органів військового управління щодо гуманітарного та соціального розвитку ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯСИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ Виховна робота у ЗСУ – це система організаційних, морально-психологічних, правових, культурно-просвітницьких, військово-соціальних заходів органів військового управління, спрямованих ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ РОБОТИЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬВизначення головної мети виховної роботи та зосередження зусиль органів військового управління на її досягненняОПЕРАТИВНІСТЬШвидкість СКЛАДОВІ ВИХОВНОЇ РОБОТИІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНА РОБОТАКУЛЬТУРНО-ВИХОВНА РОБОТАВИХОВНА РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІПЗ)це система цілеспрямованих заходів щодо формування стійкого і керованого МПС у особового складу на ВИХОВНА РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКА СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК Методи по зміцненю військової дисципліни – це способи та прийоми впливу на свідомість, підсвідомість, мотиваційну, емоційно-почуттєву КУЛЬТУРНО-ВИХОВНА РОБОТАце діяльність, яка спрямована на задоволення духовних (культурних) потреб воїнів у повсякденної діяльності та бойових Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил УкраїниГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУуправління з морально психологічного забезпечення командувань видів ЗСУуправління ВИХОВНА РОБОТА В ЗС СШАКОМАНДИРПОМІЧНИК ПО РОБОТІ З О/СОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИДЕРЖАВНІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇвиховання національно-національної ВИХОВНА РОБОТА В ЗС ВЕЛИКОБРИТАНІЇКОМАНДИРСЛУЖБА ПРОСВІТИСЛУЖБА СУСПІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇСЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ТА ПОБУТУВІЙСЬКОВІ КАПЕЛАНИОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИвиховання ВИХОВНА РОБОТА В ЗС ФРАНЦІЇМІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИУправління з інформації та зв'язків з громадськістю - пропаганда військової політики ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЦАХАЛУГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ РАБИНАТГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ РАБИН (ГЕНЕРАЛ-МАЙОР)Відділення кашруту (кошеру) та ШабатаКапрали з координації релігійних питаньОфіцери ВИХОВНА РОБОТА В ЗС РФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ49 Центр технічних засобів Редакція журналу ВИХОВНА РОБОТА В НВАКГОЛОВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ НВАКПОЛІТУПРАВЛІННЯВОПІДОКРУГИПРОВІНЦІАЛЬНІ ВОПОЛІТКОМІСАРИ РОТААРМІЯОСНОВНІ ЗАВДАННЯРеалізація керівних ідей, яких ВИСНОВОКВиховна робота у ЗСУ – це система організаційних, морально-психологічних, правових, культурно-просвітницьких, військово-соціальних заходів органів військового управління, спрямованих

Презентацию Основи військового законодавства. Правові засади військового будівництва в Україні, из раздела: Юриспруденция,  в формате PowerPoint (pptx) можно скачать внизу страницы, поделившись ссылкой в социальных сетях! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам материалов: Политика защиты авторских прав

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Ю. КОНДРАТЮКА

ЛЕКЦІЯ 1. ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІЙСЬКОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ


Слайд 2

В.М. Петренко, М.М. Ляпа, В.Є. Житник та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Повсякденна діяльність командира підрозділу : навч. посіб. / В.М. Петренко, М.М. Ляпа, В.Є. Житник та ін. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С. 80–129.

2. Зонь В.В., Кубіцький С.О., Слонімський В.Г., Великожон М.В. Організація інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу Збройних Сил України: Начальний посібник: К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 225 с.

3. warfiles.ru/show-69698-ideyno-politicheskoe-vospitanie-voennosluzhaschih-noak.html


Слайд 3

УКРАЇНИ

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
СУТНІСТЬ ГУМАНІТАРНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ


Слайд 4

УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЇХ ДУХОВНОГО, КУЛЬТУРНОГО ТА ФІЗИЧНОГО

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ – ЦЕ ЦІЛЕСПРЯМОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЇХ ДУХОВНОГО, КУЛЬТУРНОГО ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ, РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД

 СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ - ЦЕ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ І УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СКЛАДОВОЮ З МЕТОЮ ЗАДОВОЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ ТА ІНТЕРЕСІВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЧЛЕНІВ ЇХНІХ СІМЕЙ І ПРАЦІВНИКІВ, СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПІДТРИМКИ ТА ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС АБО У ВІДСТАВКУ

СУТНІСТЬ ГУМАНІТАРНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ


Слайд 5

гуманність, повага до людини, її конституційних прав і свободзабезпечення соціального і правового захисту громадян, які

ПРИНЦИПИ ГУМАНІТАРНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

верховенство права, законність і гуманність, повага до людини, її конституційних прав і свобод

забезпечення соціального і правового захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних Силах, а також членів їхніх сімей

гласність, відкритість демократичного цивільного контролю

виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях українського народу, орієнтація на ідеали демократії і гуманізму, загальнолюдські моральні цінності

заборона створення і діяльності у ЗСУ організаційних структур політичних партій

наукові підходи до планування, здійснення та оцінки результатів діяльності органів військового управління щодо гуманітарного і соціального розвитку

взаємодія органів військового управління на основі чіткого розмежування повноважень, відповідальності у питаннях реалізації гуманітарної і соціальної політики держави у Збройних Силах


Слайд 6

громадянських прав та свобод, честі та гідності військовослужбовцівзміцнення законності та правопорядку в ЗСУпідвищення рівня соціального

ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

забезпечення громадянських прав та свобод, честі та гідності військовослужбовців

зміцнення законності та правопорядку в ЗСУ

підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей

поглиблення демократичних процесів, реалізація демократичного цивільного контролю над ЗСУ

створення умов для всебічного духовного розвитку військовослужбовців та членів їх сімей

створення умов для задоволення культурних потреб військовослужбовців, можливостей для їх освіти та культурного розвитку

забезпечення необхідного правового та соціального захисту військовослужбовців, які звільняються зі Збройних Сил України у запас або відставку, створення умов для оволодіння ними цивільними професіями (якщо такої немає) або для перепідготовки і подальшого працевлаштування


Слайд 7

щодо гуманітарного та соціального розвитку в Збройних Силах України покладається на структурні підрозділи Міністерства оборони

ВИСНОВОК

Основи механізму реалізації гуманітарної політики реалізуються у діяльності органів військового управління щодо гуманітарного та соціального розвитку в Збройних Силах України покладається на структурні підрозділи Міністерства оборони України, які здійснюють формування складових гуманітарної та соціальної політики в Збройних Силах України та реалізацію їхніх завдань


Слайд 8

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ
СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ


Слайд 9

заходів органів військового управління, спрямованих на формування та розвиток у військовослужбовців професійно необхідних психологічних якостей,

Виховна робота у ЗСУ – це система організаційних, морально-психологічних, правових, культурно-просвітницьких, військово-соціальних заходів органів військового управління, спрямованих на формування та розвиток у військовослужбовців професійно необхідних психологічних якостей, моральної свідомості, що мають забезпечити високу бойову готовність, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, високу ефективність бойової підготовки, згуртування військових колективів


Слайд 10

військового управління на її досягненняОПЕРАТИВНІСТЬШвидкість реакції реагування на застосування ефективних механізмів виховання ГНУЧКІСТЬТворчий характер управління

ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ

Визначення головної мети виховної роботи та зосередження зусиль органів військового управління на її досягнення


ОПЕРАТИВНІСТЬ

Швидкість реакції реагування на застосування ефективних механізмів виховання


ГНУЧКІСТЬ


Творчий характер управління процесами організації ВР та застосування форм і методів за умов зміни обстановки

СИСТЕМНІСТЬ

Узгодженість комплексних дій ОВУ з питань організації та проведення ВР


БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ТА ПОТУЖНОСТІ


Діалектичний взаємозв’язок та розвиток процесів ВР з процесами бойової підготовки, обслуговування ОВТ та інш.


Слайд 11

СКЛАДОВІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА

КУЛЬТУРНО-ВИХОВНА РОБОТА

ВИХОВНА РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Слайд 12

МПС у особового складу на основі своєчасного його інформування про зміст воєнно-політичної та бойової обстановки,

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІПЗ)

це система цілеспрямованих заходів щодо формування стійкого і керованого МПС у особового складу на основі своєчасного його інформування про зміст воєнно-політичної та бойової обстановки, покладені на війська (сили) завдання та умови їх виконання


ІПЗ ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬК

ОРГАНІЗАЦІЯ ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ІНФОРМУВАННЯ О/С

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

ЗВ’ЯЗОК ЗІ ЗМІ

ІПЗ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІПЗ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬК

СКЛАДОВІ ІПЗ


Слайд 13

СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СВІДОМЕ ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПРИСЯГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНИХ

ВИХОВНА РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, ЯКА СПРЯМОВАНА НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ОСОБИСТОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СВІДОМЕ ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПРИСЯГИ, ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА СЛУЖБОВИХ ОБОВ`ЯЗКІВ, ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ, ВІЙСЬКОВИХ СТАТУТІВ, НАКАЗІВ КОМАНДИРІВ І НАЧАЛЬНИКІВ, ДОСЯГНЕННЯ НЕОБХІДНОГО РІВНЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ (МПС) ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Система роботи із зміцнення дисципліни та правопорядку в підрозділі (частині) – це комплекс заходів і основних напрямків роботи командирів (начальників) щодо досягнення у підпорядкованих військових підрозділах (частинах) позитивного морально-психологічного стану (МПС) особового складу, свідомої дисциплінованості військовослужбовців, бездоганного та неухильного дотримання ними порядку і правил, встановлених військовими статутами та іншим законодавством України Слайд 14

на свідомість, підсвідомість, мотиваційну, емоційно-почуттєву та вольову сферу психіки військовослужбовця, його поведінку й військово-професійну діяльність

Методи по зміцненю військової дисципліни – це способи та прийоми впливу на свідомість, підсвідомість, мотиваційну, емоційно-почуттєву та вольову сферу психіки військовослужбовця, його поведінку й військово-професійну діяльність з метою досягнення бездоганного ставлення до виконання службових обов’язків

довіри, поваги до особистості військовослужбовця та її гідності

осуду негідної поведінки військовослужбовця

психодіагностичні, психокорекційні, психореабілітаційні

створення ситуацій, що виховують

особистого прикладу командира (начальника)

доручення підлеглому

формування свідомості особистості воїна (переконання, заохочення, примус)


Слайд 15

у повсякденної діяльності та бойових умовах, відновлення їх моральних, психічних, психофізіологічних і фізичних сил у

КУЛЬТУРНО-ВИХОВНА РОБОТА

це діяльність, яка спрямована на задоволення духовних (культурних) потреб воїнів у повсякденної діяльності та бойових умовах, відновлення їх моральних, психічних, психофізіологічних і фізичних сил у процесі введення бойових дій й мобілізацію на виконання бойових завдань


ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА

це діяльність, яка спрямована на створення оптимальних соціально-правових умов для ефективного виконання особовим складом своїх функціональних обов'язків під час бойових дій, реалізації прав і пільг військовослужбовців, працівників Збройних сил, членів їх сімей, дотримання моральних принципів поведінки, норм міжнародного гуманітарного права, підтримання високої дисципліни, організованості та порядку


Слайд 16

психологічного забезпечення командувань видів ЗСУуправління з морально психологічного забезпечення ОКЗАСТУПНИКИ КОМАНДИРА ПО РОБОТІ З О/СМІНІСТЕРСТВО

Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗСУ

управління з морально психологічного забезпечення командувань видів ЗСУ

управління з морально психологічного забезпечення ОК

ЗАСТУПНИКИ КОМАНДИРА ПО РОБОТІ З О/С

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політикиСлайд 17

РОБОТИДЕРЖАВНІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇвиховання національно-національної самосвідомості, гордості за належність до збройних сил США - «оплоту

ВИХОВНА РОБОТА В ЗС США

КОМАНДИР

ПОМІЧНИК ПО РОБОТІ З О/С

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ДЕРЖАВНІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

виховання національно-національної самосвідомості, гордості за належність до збройних сил США - «оплоту демократії в усьому світі», лояльності до уряду країни і її президенту

головна мета виховання - сформувати та розвинути особистість військовослужбовця як громадянина - патріота США й як воїна-професіонала, який постійно прагне до самовдосконалення

принципи виховання: всебічність, системність, логічність, реалістичність, ефективність; єдність задуму, умов, мети, завдань та можливостей


Слайд 18

ПОБУТУВІЙСЬКОВІ КАПЕЛАНИОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИвиховання віри в перевагу «англійського способу життя», британської нації в ціломупропаганда

ВИХОВНА РОБОТА В ЗС ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

КОМАНДИР

СЛУЖБА ПРОСВІТИ

СЛУЖБА СУСПІЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

СЛУЖБА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ТА ПОБУТУ

ВІЙСЬКОВІ КАПЕЛАНИ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

виховання віри в перевагу «англійського способу життя», британської нації в цілому

пропаганда традицій військ колишньої колоніальної імперії

вірність королеві -головний критерій морально-психологічного стану в/с


Слайд 19

громадськістю - пропаганда військової політики Франції, висвітлення діяльністі збройних сил, вирішення питань зміцнення зв'язків між

ВИХОВНА РОБОТА В ЗС ФРАНЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ

Управління з інформації та зв'язків з громадськістю - пропаганда військової політики Франції, висвітлення діяльністі збройних сил, вирішення питань зміцнення зв'язків між армією і громадськістю, збір і обробка інформації різного характеру, випуск та розповсюдження військової періодики, виробка і розмноження кінофільмів, організація різного роду виставок і т. П.

Інститут соціального управління - організація дозвілля в/с, роботи армійських бібліотек, кас взаємодопомоги, займається питаннями туризму, роботи з молоддю, організацією дозвілля в/с та цивільного персоналу. У веденні служби знаходяться офіцерські, унтер - офіцерські та солдатські клуби

Служба військових священиків вирішує питання духовного виховання в/с. Більшість з них католицькі священики; є також представники протестантського й іудейського віросповідань


Слайд 20

ШабатаКапрали з координації релігійних питаньОфіцери з релігійних питаньУПРАВЛІННЯ КАДРІВГоловні рабини Центрального, Південного, Північного округів (полковники)Головні

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЦАХАЛУ

ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ РАБИНАТ
ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ РАБИН (ГЕНЕРАЛ-МАЙОР)

Відділення кашруту (кошеру) та Шабата

Капрали з координації релігійних питань

Офіцери з релігійних питань

УПРАВЛІННЯ КАДРІВ


Головні рабини Центрального, Південного, Північного округів (полковники)


Головні рабини родів військ (піхота, авіація, флот) (підполковники)

Рабини дивізій (майори)

Роти військового рабинату – пошук та поховання військовослужбовців за канонами юдаїзму

Рабини полків (бригад) (капітани)

КОМАНДНИЙ КОЛЕДЖ
«ОР-ЕЦІОН»

ВІЙСЬКОВІ
ІЄШИВИ


Слайд 21

Центр технічних засобів Редакція журналу «Орієнтир»Редакція журналу «Воїн Росії»Редакція газети «Червона зірка»Управління по роботі з

ВИХОВНА РОБОТА В ЗС РФ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

49 Центр технічних засобів

Редакція журналу «Орієнтир»

Редакція журналу «Воїн Росії»

Редакція газети «Червона зірка»

Управління по роботі з особовим складом

Західний ВО

Східний ВО

Південний ВО

Центральний ВО

СВ

ВМФ

ПКС

ЗКРОС

РОТА


АРМІЯ


Слайд 22

ідей, яких

ВИХОВНА РОБОТА В НВАК

ГОЛОВНЕ ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ НВАК

ПОЛІТУПРАВЛІННЯ

ВО

ПІДОКРУГИ

ПРОВІНЦІАЛЬНІ ВО

ПОЛІТКОМІСАРИ

РОТА

АРМІЯ


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Реалізація керівних ідей, яких "зобов'язана постійно дотримуватися КПК": марксизм - ленінізм, ідеї Мао Цзедуна, теорії Ден Сяопіна при особливій увазі до підвищення бойового духу військовослужбовців


Слайд 23

заходів органів військового управління, спрямованих на формування та розвиток у військовослужбовців професійно необхідних психологічних якостей,

ВИСНОВОК

Виховна робота у ЗСУ – це система організаційних, морально-психологічних, правових, культурно-просвітницьких, військово-соціальних заходів органів військового управління, спрямованих на формування та розвиток у військовослужбовців професійно необхідних психологічних якостей, моральної свідомості, що мають забезпечити високу бойову готовність, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, високу ефективність бойової підготовки, згуртування військових колективівСКЛАДОВІ ВР: ВИХОВНА РОБОТА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ , ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КУЛЬТУРНО-ВИХОВНА РОБОТА, ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНА РОБОТА  • Имя файла: osnovi-vіyskovogo-zakonodavstva-pravovі-zasadi-vіyskovogo-budіvnitstva-v-ukraїnі.pptx
  • Количество просмотров: 8
  • Количество скачиваний: 0