Инфрақызыл и раман спектроскопия презентация

Содержание

Слайд 2

Жоспар: I Кіріспе 1.1Спектроскопия және оның түрлері 1.2Инфрақызыл сәуле II

Жоспар:

I Кіріспе
1.1Спектроскопия және оның түрлері
1.2Инфрақызыл сәуле
II Негізгі бөлім
2.1Инфрақызыл спектроскопия
2.3ИҚ спектроскопия

аппараты
2.4Раманов спектроскопиясы
2.5Раманов спектроскопия аппараты
III Қорытынды
IVПайдаланылған әдебиеттер
Слайд 3

Инфрақызыл сәулелер Инфрақызыл сәулелер - Толқын ұзындығы 760 нм-ден 2

Инфрақызыл сәулелер

Инфрақызыл сәулелер - Толқын ұзындығы 760 нм-ден 2 мм-ге

( λ = 0,74 мкм ) және (λ ~ 1—2 мм) дейінгі аралықта жататын электромагниттік сәуле. Инфрақызыл сәуле қыздыру шамын, газразрядты шам шығаратын сәулелердің едәуір бөлігін құрайды. Инфрақызыл сәулелер электромагниттік толқындар шкаласында радиотолқындар мен көрінетін жарық арасындағы бөлікті алып жатады. Инфрақызыл сәулені 1800 жылы ағылшын ғалымы В.Гершель ашты.
Слайд 4

Инфрақызыл сәуленің екі маңызды сипаттамасы бар: толқын ұзындығы (тербеліс жиілігі) сәуленің интенсивтілігі

Инфрақызыл сәуленің екі маңызды сипаттамасы бар:

толқын ұзындығы (тербеліс жиілігі)

сәуленің интенсивтілігі

Слайд 5

Инфрақызыл сәулелер толқын ұзындығына байланысты үшке бөлінеді: жақын (0,75—1,5 мкм);

Инфрақызыл сәулелер толқын ұзындығына байланысты үшке бөлінеді:

жақын (0,75—1,5 мкм);

орташа (1,5 –

5,6 мкм);

алыс (5,6—100 мкм).

Слайд 6

Қолданылуы ғылыми-зерттеу жұмыстарында, криминалистикада, жердегі және ғарыштағы байланыс жұмысында, медицина

Қолданылуы

ғылыми-зерттеу жұмыстарында,
криминалистикада,
жердегі және ғарыштағы байланыс жұмысында,
медицина саласында,
фотографияда,

жеміс-жидектерді құрғатуда,
машиналарды тез кептіру ісінде,
биология және мал дәрігерлігінде пайдаланылады.
Слайд 7

Спектроскопия Спектроскопия(лат spectrum – бейне, көрсету және грек. skopeo –

Спектроскопия

Спектроскопия(лат spectrum – бейне, көрсету және грек. skopeo – көремін) –

электрмагниттік толқындар спектрін зерттеуге арналған физиканың саласы.
Слайд 8

Спектроскопия түрлері радиоспектроскопия Толқын ұзындығы бойынша Спектроскопия инфрақызыл оптикалық ультракүлгін рентген гамма Спектроскопия

Спектроскопия түрлері

радиоспектроскопия

Толқын ұзындығы бойынша Спектроскопия

инфрақызыл

оптикалық

ультракүлгін

рентген

гамма Спектроскопия

Слайд 9

ИҚ спектроскопия Бұл әдіс қосылыстардың инфрақызыл спектрлерді жұтуына негізделген.Қосылыстарға инфрақызыл

ИҚ спектроскопия

Бұл әдіс қосылыстардың инфрақызыл спектрлерді жұтуына негізделген.Қосылыстарға инфрақызыл облыста

жұтылу молекуладағы атомдардың тербелісіне негізделген.Молекуладағы әр түрлі тербеліс жағдайлар арасындағы ауысулар квантталған,себебі ИҚ облыста әрбір тербелістің өзіне тән толқын ұзындығы бар.Молекуладағы толқын ұзындығы оны құрап тұрған атомдарға байланысты және олар оны қоршап тұрған атомдарға немесе молекулаларға аз мөлшерде ғана тәуелді.Яғни,әрбір функционалдық топтар үшін белгілі бір толқын ұзындығы бар (сәйкесінше,ИҚ спектрдегі жолағы).Қосылыстардың спектрлері мәліметтер бойынша идентификациясы ИҚ спектрдің осы қасиетіне орай негізделген.
Слайд 10

Фурье спектрометр

Фурье спектрометр

Слайд 11

Фурье спектрометр Жарық бөлуші түскен бір буын жарықты екі эквивалентті

Фурье спектрометр

Жарық бөлуші түскен бір буын жарықты екі эквивалентті буынға бөледі

Орныққан

айна

Жылжымалы айна

Үлгі

Интерферометрдің шыға берісінде екі буынның интерференциясы пайда болады

Майкельсон интерферометрінің көрсеткіш деңгейі айналардың тұрақты жылдамдығының қозғалысы кезінде өзгереді

Жылжымалы айнаның бір қозғалысын детектор интерферограммаға тіркейді,онда жарықтың спектральді құрамы жайлы толық ақпарат бар

Спектр интерферограммадан алынған Фурьенің түзілуі нәтижесінде есептеліп шығарылады

Слайд 12

Фурье-спектрометрдің артықшылығы Қарапайым аспаптарда дисперсиялайтын жүйемен анықталатын жіңішке бөлігі ғана

Фурье-спектрометрдің артықшылығы

Қарапайым аспаптарда дисперсиялайтын жүйемен анықталатын жіңішке бөлігі ғана түсетін болса,

Фурье спектрометрінде сканирлеу кезінде уақыттың әрбір моментінде сәуленің барлық ағыны қабылдағышқа бірден түсіп отырады, яғни зерттелетін спектрлі диапазон туралы толық ақпарат алуға болады.

Интерферометрдің шешуші күшін сәуле ағынын азайтпай-ақ жеңіл жоғарылатуға болады (айна ығысуының ұзындығын жоғарылату арқылы). Осыдан барып фурье-спектрометрлерінің өте жоғарғы сезімталдығы және интенсивтілігін дәл өлшеу, жоғарғы айыру қабілеті (10-2 см-1 дейін) және толқын сандарын анықтаудың үлкен дәлдігі, тез әсер етуі сияқты және т.б. артықшылықтары байқалады.

Слайд 13

ИҚ спектроскопия қолданылуы ИҚ спектроскопия әдісі полимерлі материалдық көмірді, талшықтарды

ИҚ спектроскопия қолданылуы

ИҚ спектроскопия әдісі полимерлі материалдық көмірді, талшықтарды ,лакпен

боялған жамылғыларды ,наркотикалық заттарды (толықтырғышар ретінде болатын көмірсулар ,әсіресе полисахаридтерді идентификациялағанда)зерттегенде қолданылады.Әсіресе әдіс майлағыш заттардың негізі болып табиғи қосылысты және осы негіздегі қоспа анықтауға мүмкіндік береді.
Слайд 14

Раман спектроскопия Жарықтың комбинациялық шашырау (ЖҚШ) құбылысын 1928жылы кристалдардағы жарықтың

Раман спектроскопия

Жарықтың комбинациялық шашырау (ЖҚШ) құбылысын 1928жылы кристалдардағы жарықтың шашырауын

зерттеу барысында Г.С.Ландеберг пен Л.И.Мандельштам және сол уақытта сұйықтардағы жарықтың шашырауын зерттеу барысында Ч.В.Раман мен К.С.Кришнан ашқан.Бір мезгілде екі немесе одан да көп фотондардың шығуы немесе жұтылуымен сипатталатын (фотондардың сатылай шығуы немесе жұтылуымен шатастырмаңыздар,ол кезде әрбір ауысудан кейін уақыт өтуімен және аралық күймен ерекшкленеді)ауысулар,екі немесе көп фотонды ауысулар болып ажыратылады.
Слайд 15

Раман-спектрометр төрт негізгі компоненттен тұрады: Монохроматты сәуленің қайнар көзі (лазер);

Раман-спектрометр төрт негізгі компоненттен тұрады:


Монохроматты сәуленің қайнар көзі (лазер);
Жүйені

жарықтандыру және сәуленің фокусировкасы
светофильтр;
Компьютерлік тексеру және жүйені анықтау
Слайд 16

Әр түрлі молекулалардың Раман спектрі

Әр түрлі молекулалардың Раман спектрі

Слайд 17

Раман спектрометр компоненттері Қоздырғыш көзі Үлгіден сигнал алу аппараты Детектор

Раман спектрометр компоненттері

Қоздырғыш көзі

Үлгіден сигнал алу аппараты

Детектор

Лазер

Микроскоп немесе оптикалық талшықты датчик

Детектор

Слайд 18

Қоздырғыш жарық көзі Қоздырғыш жарық көзі ретінде лазерлер қолданылады.Оларға: Ar+

Қоздырғыш жарық көзі

Қоздырғыш жарық көзі ретінде лазерлер қолданылады.Оларға: Ar+ (351,1-514,5

нм), Kr+ (337,4-676,4 нм) и He-Ne (632,8 нм). Соңғы жылдары қолданылатын лазерлер : Nd:YAG, диоды және эксимерлі лазер УФ резонансты Раман-спектроскопия үшін.Спектроскопия пайда болғаннан бастап ,лазер ашылғанға дейін қоздырғыш жарық көзі ретінде қосалқы сфетофильтр бар сынап лампалары пайдаланылды.
Слайд 19

Детектор Раман сигналының өте төменгі интенсивтілігіне байланысты ,детекторларға жоғары талап

Детектор


Раман сигналының өте төменгі интенсивтілігіне байланысты ,детекторларға жоғары талап

қойылады.Себебі фотографиялық қабықшалар жоғары сезімталды фотодетокторларға жол берді.
Слайд 20

Үлгіні жарықтандыру жүйесі Лазерлі сәуле оның төменгі диаметрі (~ 1

Үлгіні жарықтандыру жүйесі

Лазерлі сәуле оның төменгі диаметрі (~ 1 мм),

үлгінің бетіне фокусталу қиын емес.Шашыраған сәуле көбінесе жинақталған және фокустаушы линза жүйесі арқылы светофильтрге жібереді,сонымен қатар айналық жүйені де қолданады.Ахроматикалық линза жүйесінің екі конфигурациясы бар.Ол шашырау бұрышына байланысты,яғни 90° (а) және 180° (б).
Слайд 21

Светофильтр Екі оптикалық жазықтық тек ұзын толқын ұзындығын өткізуге арналған

Светофильтр

Екі оптикалық жазықтық тек ұзын толқын ұзындығын өткізуге арналған ол

кезде интерференциялық фильтр қолданылады.Жақында акустикалық фильтр қолданыла бастады.
Слайд 22

Раман шашырауы (рассеяния) Кванттық теория Классикалық толқынды теория

Раман шашырауы (рассеяния)

Кванттық теория

Классикалық толқынды теория

Слайд 23

Раман шашырауы (рассеяния)

Раман шашырауы (рассеяния)

Слайд 24

Раман спектроскопиясын қолдану Белгісіз бағалы тастарды раман әдісімен зерттеу Геология және мнералогия

Раман спектроскопиясын қолдану

Белгісіз бағалы тастарды раман әдісімен зерттеу

Геология және мнералогия

Слайд 25

Ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі Раман спектроскопиясын қолдану Жартылай өткізгіш және энергетикалық өнеркәсіп

Ауыл шаруашылығы және тамақ өнеркәсібі

Раман спектроскопиясын қолдану

Жартылай өткізгіш және энергетикалық өнеркәсіп

Слайд 26

Қорытынды Бұл курстық жобалауда ИҚ және Раман спектроскопияларын қарастыдық.Олардың аппараттарының

Қорытынды

Бұл курстық жобалауда ИҚ және Раман спектроскопияларын қарастыдық.Олардың аппараттарының түрлерімен

, құрылысымен,атқаратын қызметмен таныстық.Қазіргі заманға сай заманауи аппараттардың қабілетін көрдік.
Имя файла: Инфрақызыл-и-раман-спектроскопия.pptx
Количество просмотров: 143
Количество скачиваний: 0