Morfologiya, so`zlarni turkumlarga ajratish

Слайд 2

Grammatika Sintaksis Morfologiya So`z turkumlarini o`rganadi So`z birikmasi va gapni o`rganadi

Grammatika
Sintaksis
Morfologiya

So`z turkumlarini o`rganadi

So`z birikmasi va gapni o`rganadi

Слайд 3

So`z ma’nosi Leksik ma’no (atash ma’nosi, lug`aviy ma’no ham deyiladi) So`zning biror shaxs,

So`z ma’nosi
Leksik ma’no (atash ma’nosi, lug`aviy ma’no ham deyiladi)
So`zning biror shaxs,

narsa, joy, belgi, miqdor, harakat ma’nolarini bildirishi. Masalan: Olma (meva), talaba (shaxs), bitta (miqdor), keldi (harakat) va hokazo.
2. Grammatik ma’no— so`zning biror turkumga yoki biror bo`lakka mansubligi. Masalan: olma (ot so`z turkumi, bosh kelishikda, birlikda…), keldi (fe’l, o`tgan zamon,
III shaxs, birlikda…)
Слайд 4

Слайд 5

So`z turkumlari (12 ta)

So`z turkumlari (12 ta)

Слайд 6

So`zlarni turkumlarga ajratish asoslari 1. Atash ma’nosiga ega yoki ega emasligiga ko`ra:

So`zlarni turkumlarga ajratish asoslari
1. Atash ma’nosiga ega yoki ega emasligiga ko`ra:


Слайд 7

2. Savol olish- olmasligiga ko`ra.

2. Savol olish- olmasligiga ko`ra.

Слайд 8

3. Gap bo`lagi vazifasida kelish- kelmasligiga ko`ra:

3. Gap bo`lagi vazifasida kelish- kelmasligiga ko`ra:

Слайд 9

4. Yasalish- yasalmasligiga ko`ra:

4. Yasalish- yasalmasligiga ko`ra: