Разделы презентаций


Презентация на тему Закони Кеплера – закони руху небесних тіл

Спостережуване положення планет не відповідало обчисленому згідно теорії кругового руху планет навколо Сонця. Чому? У XVII столітті відповідь на це питання шукав німецький астроном Йоганн Кеплер.
Закони Кеплера – 
 закони руху небесних тіл Спостережуване положення планет не відповідало 
 обчисленому згідно теорії кругового руху планет навколо Сонця. Чому? Йоганн Кеплер  (1571–1630 ) Тихо Браге  (1546-1601) Йоганн Кеплер, вивчаючи рух Марса за Кеплер дослідив 
 рухи усіх відомих на той час планет і 
 емпірично вивів три кожна планета рухається по еліпсу, в 
 одному з фокусів якого знаходиться Сонце. Перший закон Еліпсом називають лінію, яка в деякій декартовій прямокутній системі координат радіус-вектор планети за рівні проміжки часу 
 описує рівні площі. Другий закон Кеплера (закон рівних Ілюстрації другого закону Кеплера Квадрати сидеричних періодів обертання 
 двох планет відносяться 
 як куби великих півосей їх орбіт З ІІІ закону Кеплера слідує, що чим ближче планета 
 до Сонця, тим менший сидеричний Квадрати сидеричних періодів обертання двох планет відносяться 
 як куби великих півосей їх орбіт. Кожна Уточнені закони Кеплера Виведені емпіричним шляхом закони Кеплера з часом були уточнені. Перший закон Кеплера Уточнені закони Кеплера Піддався уточненню і третій закон Кеплера, 
 який зараз формулюється так: Добуток Дякую за увагу !
Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Закони Кеплера – закони руху небесних тіл

Закони Кеплера – 
 закони руху небесних тіл

Слайд 2 Спостережуване положення планет не відповідало обчисленому згідно теорії

Спостережуване положення планет не відповідало 
 обчисленому згідно теорії кругового руху планет навколо Сонця.Чому?У XVII

кругового руху планет навколо Сонця.
Чому?
У XVII столітті відповідь на

це питання шукав німецький астроном Йоганн Кеплер.


Слайд 3 Йоганн Кеплер
(1571–1630 )
Тихо Браге
(1546-1601)
Йоганн Кеплер, вивчаючи

Йоганн Кеплер (1571–1630 )Тихо Браге (1546-1601)Йоганн Кеплер, вивчаючи рух Марса за результатами 
 багаторічних спостережень

рух Марса за результатами багаторічних спостережень датського астронома Тихо

Браге, виявив, що орбіта Марса не коло, а має форму

еліпса.

Слайд 4 Кеплер дослідив рухи усіх відомих на той час

Кеплер дослідив 
 рухи усіх відомих на той час планет і 
 емпірично вивів три

планет і емпірично вивів три закони руху планет відносно

Сонця.
Ці закони можна застосовувати не лише до руху планет, але

і до руху їх природних чи штучних супутників.

Слайд 5 кожна планета рухається по еліпсу, в одному з

кожна планета рухається по еліпсу, в 
 одному з фокусів якого знаходиться Сонце.Перший закон Кеплера: :

фокусів якого знаходиться Сонце.
Перший закон Кеплера: :


Слайд 6 Еліпсом називають лінію, яка в деякій декартовій прямокутній системі

Еліпсом називають лінію, яка в деякій декартовій прямокутній системі координат

координат


Слайд 7 радіус-вектор планети за рівні проміжки часу описує рівні

радіус-вектор планети за рівні проміжки часу 
 описує рівні площі.Другий закон Кеплера (закон рівних площ)

площі.
Другий закон Кеплера (закон рівних площ) :
Це означає, що

планета рухається по своїй орбіті зі змінною швидкістю: максимальною поблизу

Сонця (у перигелії), мінімальною – в афелії.
Слайд 8 Ілюстрації другого закону Кеплера

Ілюстрації другого закону Кеплера

Слайд 9 Квадрати сидеричних періодів обертання двох планет відносяться як

Квадрати сидеричних періодів обертання 
 двох планет відносяться 
 як куби великих півосей їх орбіт

куби великих півосей їх орбіт :
Третій закон Кеплера :
 
Сидеричним

періодом обертання планети називають час повного оберту планети навколо Сонця

відносно зір.
Цей закон можна застосувати як до планет, так і до їх супутників.

Слайд 10 З ІІІ закону Кеплера слідує, що чим ближче

З ІІІ закону Кеплера слідує, що чим ближче планета 
 до Сонця, тим менший сидеричний

планета до Сонця, тим менший сидеричний період її обертання (іншими

словами, тим коротший на ній рік).


Слайд 12 Квадрати сидеричних періодів обертання двох планет відносяться як

Квадрати сидеричних періодів обертання двох планет відносяться 
 як куби великих півосей їх орбіт.Кожна планета

куби великих півосей їх орбіт.
Кожна планета рухається по еліпсу,

в одному з фокусів якого є Сонце.
Перший закон Кеплера
Радіус-вектор планети

за рівні проміжки часу описує рівні площі.

Другий закон Кеплера

Третій закон Кеплера

 


Слайд 13 Уточнені закони Кеплера
Виведені емпіричним шляхом закони Кеплера з

Уточнені закони КеплераВиведені емпіричним шляхом закони Кеплера з часом були уточнені. Перший закон Кеплера зараз

часом були уточнені. Перший закон Кеплера зараз формулюєть-ся так:
Траєкторії

руху небесних тіл у центральному полі тяжіння є конічними перерізами

– еліпсом, колом, параболою чи гіперболою, в одному з фокусів яких міститься центр мас системи.

Слайд 14 Уточнені закони Кеплера
Піддався уточненню і третій закон Кеплера,

Уточнені закони КеплераПіддався уточненню і третій закон Кеплера, 
 який зараз формулюється так:Добуток сум мас

який зараз формулюється так:
Добуток сум мас небесних тіл і

їх супутників із квадратами сидеричних періодів обертання цих супутників відносяться

як куби великих півосей їх орбіт.

 

M1, m1 – маса одного небесного тіла та його супутника, M2, m2 – маса іншого небесного тіла та його супутника.


Слайд 15 Дякую за увагу !

Дякую за увагу !

  • Имя файла: zakoni-keplera-–-zakoni-ruhu-nebesnih-tіl.pptx
  • Количество просмотров: 45
  • Количество скачиваний: 0