Энергияны үнемдеу презентация

Содержание

Слайд 2

Жоспар

Кіріспе
1.Энергияны үнемдеу
2.Тұрмыстағы энергия тиімділігін арттыру
3.Энергиялық ресурстарды тұтынушыны энергетикалық тексеру
4.Энергия тиімділігі көрсеткіштері
5.Энергиятиімділігін арттыружөніндегі іс-шаралар
6.Мемлекеттік

мекемелерге арналған үлгі энергия үнемдеу
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Жоспар Кіріспе 1.Энергияны үнемдеу 2.Тұрмыстағы энергия тиімділігін арттыру 3.Энергиялық ресурстарды тұтынушыны энергетикалық тексеру

Слайд 3

Кіріспе

Энергияның бейберекет тұтынылуын төмендетуге, энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға жəне жылыжай газдарының лықсымасын қысқартуға ұмтылып

жатқан шақта, энергия тиімділігі маңызды орын алады. «Жасырын» немесе «нөмір бірінші отын» деп аталатын энергия тиімділігін арттыру көзге айқын көрініп тұрған ақиқат болып табылады, өйткені ол, əдетте, инвестицияларды ақтайды жəне əрқашан қолжетімді болып келеді. Алайда, энергия тиімділігін бағалау үшін тиісті көрсеткіштерді əзірлейтін деректердің болмауы кəсіпорындардың мəлімдемелерін іс-əрекетке айналдыруына жиі кедергі жасайды. Сонымен қатар деректер мен көрсеткіштерсіз энергия тиімділігі саясатын оңтайландыру жəне ілгерілеу мен сəтсіздіктерді қадағалау қиынға соғады.

Кіріспе Энергияның бейберекет тұтынылуын төмендетуге, энергетикалық қауіпсіздікті нығайтуға жəне жылыжай газдарының лықсымасын қысқартуға

Слайд 4

1.Энергияны үнемдеу

Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігі саласындағы нормативтік-құқықтық база жəне техникалық реттеу
Қазақстан

Республикасының 2050 ж. кезеңг арналған энергетикалық стратегиясы. Қазіргі таңда мемлекеттік деңгейде бірқатар бағдарламалық-стратегиялық құжаттар бар:
●2010ж. Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары
●2012ж. «Қазқстан 2050» стратегиясы
●2013ж. Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшу кнцепциясы
●2015ж. «Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 нақты қадам» ұлт жоспары
Энергия үнемдеуді негізгі үш құрамдас бөлімнен тұратын құрылымдық схема түрінде ұсынуға болады

1.Энергияны үнемдеу Энергия үнемдеу жəне энергия тиімділігі саласындағы нормативтік-құқықтық база жəне техникалық реттеу

Слайд 5

1–сурет. Энергия үнемдеудің құрылымдық схемасы  

1–сурет. Энергия үнемдеудің құрылымдық схемасы

Слайд 6

2 – сурет. Энергетикалық консалтингтің құрылымдық схемасы

2 – сурет. Энергетикалық консалтингтің құрылымдық схемасы

Слайд 7

3 сурет. Инжинирингтің құрылымдық схемасы

3 сурет. Инжинирингтің құрылымдық схемасы

Слайд 8

2.Тұрмыстағы энергия тиімділігін арттыру

Жылуды үнемдеу
Біздің еліміз солтүстікте орналасқан жəне өз баспанамызды жылылау –

қалыпты жағдай. Жылылаудың бірнеше қарапайым тəсілдері бар:
терезе жақтаулары мен есіктер ойықтарындағы қуыстарды бітеу. Бұл үшін монтаждау көбіктері, өздігінен кеңейетін тұмшалауыш таспалар, силиконды жəне акрилді тұмшалауыштар жəне т.т. қолданылады. Нəтижесінде үйжайдағы ауа температурасы 1-2 градусқа көтеріледі;
терезелер мен есіктердің жапқыштарын жылылау. Түрлі өздігінен желімделетін тығыздағыштар мен төсемдер қолданылады. Терезелерді тығыздау тек периметрді бойлап қана емес, сондай-ақ жақтаулардың арасында да жүргізіледі. Нəтижесінде үй-жайдың ішіндегі температура 1-3 градусқа көтеріледі.
камералары көп шыны пакеттері бар пластикалы немесе ағаш терезелер орнату. Егер əйнекте жылу тойтарғыш таспа болса, жəне терезенің конструкциясында желдеткіштер қарастырылған болса, жақсы. Онда үйжайдағы температура қысы-жазы тұрақтырақ болады, ауа таза болады əрі жыл ауаның көп көлемін шығарып тастап, терезені жүйелі түрде ашып отыру қажеттігі болмайды. Нəтижесінде үй-жайдағы температура 2-5 градусқа көтеріледі жəне көше шуылы деңгейі азаяды;

2.Тұрмыстағы энергия тиімділігін арттыру Жылуды үнемдеу Біздің еліміз солтүстікте орналасқан жəне өз баспанамызды

Слайд 9

4.Энергия тиімділігі көрсеткіштері

 
Түсіндірме сөздігі «индикаторды» түрлі ұғымдармен анықтайды, бұл тұжырымдаманың қай саласына жатқандығына

байланысты: инженерия, химия, өмір немесе жаратылыстану ғылымдары. Көрсеткіштің кейбір көрсеткіштері бар екенін айту өте қарапайым. Аздап қиындатады: көрсеткіш əртүрлі статистикалық мəндердің кезкелгені болуы мүмкін, олар бірге кейбір көрсеткіштерді береді.

4.Энергия тиімділігі көрсеткіштері Түсіндірме сөздігі «индикаторды» түрлі ұғымдармен анықтайды, бұл тұжырымдаманың қай саласына

Слайд 10

5.Энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар

5.Энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар

Слайд 11

Энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар

бюджеттік мекемелерде мынадай ұйымдық үлгі энергия үнемдеу шаралары

бөлінеді:
1) бюджеттік мекемелерде энергия тасымалдаушылардың шығындарын бақылауға жəне энергия үнемдеу шараларын жүргізуге жауапты тұлғаларды тағайындау. Энергия үнемдеуге жауапты адамның біліктілігін арттыру.
2) ірі ұйымдардың жанынан мамандандырылған «энергия бюроларын» құру.
3) ұйымның жұмыс істеу тəртібін жетілдіру жəне ғимараттарды жарықтандыру, желдету, сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысын оңтайландыру.
4) энергия пайдалану жүйелерін жəне бөлек энергия қондырғыларын пайдалану жəне қызмет көрсету қағидаларын сақтау, жарықтандыру, желдету жүйелерін, жылу перделерін жəне т.т. қосу жəне ажырату кестелерін енгізу. Қажетті аймақтарға жарықтандыру қосуды орталықсыздандыру. Жүйелерді қосу-ажыратуды бақылауға жауапты адамдарды тағайындау.
5) шырағдандарды пайдалану, оларды тазарту, терезе жақтауларын уақтылы жөндеу, терезелерді желімдеу, санитариялық тораптарды жəне т.т. жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру.
6) оқушылармен жəне қызметкерлермен энергия үнемдеу мəселелері жөнінде түсіндірме жұмыстарын жүргізу.
7) жүйелі энергетикалық тексерістерді жүргізу, энергетикалық паспорттарды əзірлеу жəне түзету.
8) энергия тұтынуды ұдайы мониторингтеу.

Энергия тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар бюджеттік мекемелерде мынадай ұйымдық үлгі энергия үнемдеу шаралары

Слайд 12

Мемлекеттік мекемелерге арналған үлгі энергия үнемдеу шаралары

Бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік (муниципалдық) мекемелер үшін мынадай

үлгі энергия үнемдеу шаралары бөлінген, атап айтқанда [12]:
мемлекеттік (муниципалдық) мекемелердің ғимараттарын жылу энергиясын есептеу аспаптарымен жарақтандыру;
мемлекеттік (муниципалдық) мекемелер ғимараттарында энергетикалық ресурстарды есепке алудың коммерциялық тораптарын ұйымдастыру;
мемлекеттік (муниципалдық) мекемелер үшін жылу қорғау параметрлері жоғары жаңа ғимараттар салу;
жылыту мақсатына арнап ресурстардың үлес шығынын азайту талабын енгізе отырып, ғимараттарға күрделі жөндеу жүргізу;
əкімшілік ғимараттарды жылылау жəне оларды жеке жылу пункттерімен жарақтандыру;
əкімшілік ғимараттардың ескірген конструкциялы газды қазандықтарын жаңарту жəне ПƏК 92 % төмен емес жаңаларымен айырбастау;
мемлекеттік (муниципалдық) мекемелердің ғимараттарындағы жеке жылу пункттерін қайта жаңарту;

Мемлекеттік мекемелерге арналған үлгі энергия үнемдеу шаралары Бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік (муниципалдық) мекемелер үшін

Слайд 13

Қорытынды
Соңғы жылдары отандық экономиканың энергия сыйымдылығы 46% -ға өсті, ал орта есеппен 30%

металл және басқа да негізгі энергияны қажет ететін өнімдерді өндіруге энергия шығынын арттырды, 25% электр энергиясын тұтынуды және жан басына жылуды төмендетті. Қоғамдық желідегі электр энергиясының жоғалуы жылына 120 млрд. КВт / сағ дейін немесе өндіріс көлемінің 13,5% дейін артты. Мұнайдың жылдық шығыны 10-12 млн. Тоннаға, ал мотор отыны - 11-12 млн. Тоннаға бағаланады, бұл тиісінше 3,7% және 5,7% құрайды. Сонымен бірге, энергияны үнемдеудің әрбір пайызы ұлттық табыс көлемін 0,35% -ға арттырады.

Қорытынды Соңғы жылдары отандық экономиканың энергия сыйымдылығы 46% -ға өсті, ал орта есеппен

Имя файла: Энергияны-үнемдеу.pptx
Количество просмотров: 166
Количество скачиваний: 0