Мова програмування. Середовище програмування

Содержание

Слайд 2

Що таке мова програмування? Розділ 2 § 7 Ви вже знаєте, що алгоритми

Що таке мова програмування?

Розділ 2 § 7

Ви вже знаєте, що алгоритми

для виконавців описують різними способами та використовують різні форми їх подання.

Якщо алгоритм створюють для виконавця людини, то, як правило, його подають словесно або графічно.

Графічний спосіб подання алгоритмів передбачає також використання спеціальних графічних позначок — блок-схем.

Слайд 3

Що таке мова програмування? Розділ 2 § 7 Основні з цих блоків такі:

Що таке мова програмування?

Розділ 2 § 7

Основні з цих блоків такі:

Початок

або кінець алгоритму

Блок введення-виведення даних

Блок умовного переходу (розгалуження)

Командний блок

Команда

Слайд 4

Що таке мова програмування? Розділ 2 § 7 Ви вже використовували середовища для

Що таке мова програмування?

Розділ 2 § 7

Ви вже використовували середовища для

складання та виконання алгоритмів, наприклад Скретч, у яких алгоритм будували за допомогою інших блоків-команд.

Для опису алгоритмів, що виконуються за допомогою комп’ютера, використовують спеціальну мову — мову програмування.

Слайд 5

Що таке мова програмування? Розділ 2 § 7 Алгоритм, записаний мовою програмування, називають

Що таке мова програмування?

Розділ 2 § 7

Алгоритм, записаний мовою програмування, називають

програмою.

Мова програмування — це система позначень для точного опису алгоритму, який потрібно виконати за допомогою комп’ютера.

Слайд 6

Що таке мова програмування? Розділ 2 § 7 Мова програмування, як і будь-яка

Що таке мова програмування?

Розділ 2 § 7

Мова програмування, як і будь-яка

інша мова, має такі складові:
Слайд 7

Що таке мова програмування? Розділ 2 § 7 Наприклад, щоб отримати повідомлення (Привіт),

Що таке мова програмування?

Розділ 2 § 7

Наприклад, щоб отримати повідомлення (Привіт),

яке ви створювали в навчальному середовищі Скретч за допомогою команди:

Мовою програмування Python потрібно ввести команду:

print ('Привіт!')

Слайд 8

Що таке мова програмування? Розділ 2 § 7 До алфавіту мови Python належать:

Що таке мова програмування?

Розділ 2 § 7

До алфавіту мови Python належать:

латинські

літери та спеціальні символи

Щоб надрукувати потрібний текст, його записують у дужках між символами «ꞌ» — такі правила синтаксису.

для запису команд

цифри

для числових даних

українські літери

для коментарів і текстових даних

слово print

належить до словника мови й задає команду Друкувати

Слайд 9

Що таке мова програмування? Розділ 2 § 7 Щоб команди програми могли виконуватися

Що таке мова програмування?

Розділ 2 § 7

Щоб команди програми могли виконуватися

за допомогою комп’ютера, слід дотримуватись усіх правил обраної мови програмування.

Якщо при складанні програми використати символи, які не входять до алфавіту обраної мови програмування, неправильно написати спеціальні слова чи скласти із цих слів структуру алгоритму, не дотримуючись прийнятих правил, це буде сприйнято як помилку, і програма не виконається.

Слайд 10

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Починаємо знайомство з

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Починаємо знайомство з популярною

сучасною мовою програмування Python, яка застосовується для розв’язування різних задач:

написання прикладних програм

створення ігор

розробки веб-сайтів

Слайд 11

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Мова програмування Python

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Мова програмування Python була

створена в 1991 році нідерландським програмістом Гвідо ван Россумом і названа ним на честь скетч-серіалу «Літаючий цирк Монті Пайтона» (англ. Monty Python’s Flying Circus).

Існують версії для:

Windows

Linux

MacOS

Слайд 12

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Для створення, редагування

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Для створення, редагування та

налагодження програм, описаних мовою програмування, використовують середовище програмування.

Для мови Python, як і для інших мов програмування, розроблено багато середовищ програмування. Розглянемо одне з них, середовище Thonny.

Слайд 13

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Середовище Thonny можна

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Середовище Thonny можна завантажити

для роботи на персональному комп’ютері з офіційного сайта (thonny.org), обравши інсталяційний пакет для відповідної операційної системи.
Слайд 14

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Після відкриття файла

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Після відкриття файла інсталяції

потрібно виконати прості кроки для встановлення програми:

ознайомитись із умовами ліцензійної угоди та прийняти їх;

1

2

Слайд 15

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Продовження… вказати шлях

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Продовження…

вказати шлях для розміщення

файлів установки

завершити процес встановлення.

Слайд 16

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 При першому запуску

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

При першому запуску програми

з головного меню чи створеного ярлика на Робочому столі у вікні налаштувань обирають мову та тип установлення.

Обрати із списку мову інтерфейсу

Почати використання

Слайд 17

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Натиснення кнопки Let’s

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Натиснення кнопки Let’s go!

відкриває вікно середовища:

Меню середовища

Панель інструментів

Назва файла

Редактор програмного коду

Поле виконання програми

Слайд 18

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Створення першої програми

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Створення першої програми

Рядок, що

починається сим-
волом #, — це коментар у
тексті програми. Коментарі
використовують, щоб допомогти тим, хто ознайомлюється з текстом програми.
Вони не впливають на хід
виконання програми. Багаторядкові коментарі відділяються від тексту програми
потрійними лапками.
Слайд 19

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Для збереження програми

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Для збереження програми у

меню Файл оберіть команду Зберегти як і збережіть у власній папці з іменем Перша програма.

1

2

Слайд 20

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Зверніть увагу на

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Зверніть увагу на тип

файла при його збереженні.
Слайд 21

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Для запуску програми

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Для запуску програми

на виконання в меню Виконати оберіть вказівку Запустити поточний скрипт або натисніть клавішу F5.

1

2

Слайд 22

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Результат виконання програми

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Результат виконання програми

Слайд 23

Яке середовище використовують для створення програм? Розділ 2 § 7 Для очищення поля

Яке середовище використовують для створення програм?

Розділ 2 § 7

Для очищення поля виконання

програми скористайтесь вказівкою з меню Правка — Очистити оболонку або комбінацію клавіш Ctrl+L.

1

2

Слайд 24

Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор? Розділ 2 § 7 У

Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор?

Розділ 2 § 7

У

середовищі Thonny можна знаходити значення виразів безпосередньо в полі виконання програми. Наприклад, як на малюнку.

Операція додавання позначається +

Операція віднімання позначається -

Операція множення позначається *

Операція ділення позначається /. Ціла частина від дробової в дійсному числі відділяється крапкою

Операція піднесення до степеня
позначається **

Слайд 25

Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор? Розділ 2 § 7 Для

Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор?

Розділ 2 § 7

Для

того щоб добути квадратний корінь із числа x, використовують оператор:

На відміну від звичайного калькулятора, у середовищі Thonny можна використати спеціальний оператор:

x**0.5

А щоб добути корінь n-го степеня:

x**(1/n)

ділення за модулем (%)

операцію цілочисельного ділення (//)

який обчислює остачу від ділення

>>> 15%6
3

>>>15//6
2

Слайд 26

Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор? Розділ 2 § 7 У

Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор?

Розділ 2 § 7

У

складених математичних виразах використовують порядок виконання дій за вказаними пріоритетами:

дужки ();

піднесення до степеня **;

множення *, ділення /, остача від ділення %, цілочисельне ділення//;

додавання +, віднімання –.

Слайд 27

Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор? Розділ 2 § 7 Порівняйте

Чи можна використати середовище програмування як звичайний калькулятор?

Розділ 2 § 7

Порівняйте

Слайд 28

Як у програмі мовою Python використовують команду виведення? Розділ 2 § 7 Ви

Як у програмі мовою Python використовують команду виведення?

Розділ 2 § 7

Ви

вже знаєте, що для виведення результату виконання програми застосовують команду:

Результат

Команда

print (''Комп’ютер – мій помічник'')

Комп’ютер – мій помічник

print ('Комп\’ютер – мій помічник')

Комп’ютер – мій помічник

print()

Приклади її застосування та отримані результати описано в таблиці.

Слайд 29

Як у програмі мовою Python використовують команду виведення? Розділ 2 § 7 Продовження…

Як у програмі мовою Python використовують команду виведення?

Розділ 2 § 7

Продовження…

Результат

Команда

print

('15+3=', 15+3)

15+3=18

print ('15+3=', 15+3, sep=' ')

15+3= 18

print ('15', '3', sep=' + ', end=' ')
print (' = ', 15+3 , sep=' ')

15 + 3 = 18

print (15*3)

45

print ('15'*3)

151515

print ('15'+'3')

153

Слайд 30

Як у програмі мовою Python використовують команду виведення? Розділ 2 § 7 У

Як у програмі мовою Python використовують команду виведення?

Розділ 2 § 7

У

команді print() іменований параметр:

(від анг. separator — роздільник) у передостанньому рядку таблиці використовує порожній рядок (дві одинарні лапки ꞌ ꞌ підряд) як роздільник.
Як параметр sep можна використовувати будь-який рядок, у тому числі такий, що складається з декількох символів.

sep

Слайд 31

Як у програмі мовою Python використовують команду виведення? Розділ 2 § 7 Якщо

Як у програмі мовою Python використовують команду виведення?

Розділ 2 § 7

Якщо

нам потрібно зробити кілька різних роздільників для різних частин рядків, то не залишається іншого вибору, окрім як використовувати кілька команд print() поспіль, як наприклад, в останньому рядку таблиці. Зверніть увагу, що в першій команді використано ще один іменований параметр end.

Оскільки після кожної команди print() наступне виведення здійснюється з нового рядка, то параметр:

дає змогу «склеїти» два виведення.

end=ꞌ ꞌ

Слайд 32

Повторюємо Розділ 2 § 7 Розгляньте схему та складіть розповідь, як пов’язані її складові.

Повторюємо

Розділ 2 § 7

Розгляньте схему та складіть розповідь, як пов’язані її

складові.
Слайд 33

Домашнє завдання Проаналізувати § 7, ст. 61-68 Розділ 2 § 7

Домашнє завдання

Проаналізувати
§ 7, ст. 61-68

Розділ 2 § 7