Разделы презентаций


Презентация на тему Тема 4: Призначення, особливості та можливості СУБД Ms Access

Содержание

План лекції: 1. Основні поняття СУБД Access. 2. Вікно додатку Microsoft Access. 3.іОб’єкти Ms Access та їх коротка характеристика.
Дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології» 2 семестр План лекції:
 1. Основні поняття СУБД Access. 2. Вікно додатку Microsoft Access. 3.іОб’єкти 1. Основні поняття СУБД Access
 
 Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, Розширення СУБД Access:  Microsoft Access 97, 2000, 2002-2003 - *.mdb; Функції СУБД Access: Забезпечення опису структури і процесів інформаційної моделі у вигляді БД. Забезпечення Можливості СУБД Access: Введення, зміна, додавання та видалення даних; Знаходження потрібних даних по Майстер в Access – це спеціальна програма, що здійснює діалог з користувачем, у процесі якого У СУБД Ms Access реалізовано дві мови програмування:  Visual Basic; SQL. СУБД Access (2000-2007) є сумісною з такими базами даних:  Fox Base; Fox 2. Вікно додатку СУБД Access
 Панель інструментів (піктографічне меню) містить певну кількість кнопок (піктограм), Групи команд, які використовуються в СУБД Access: Команди для роботи з файлами; Команди Команди для роботи з файлами: Створення нових об'єктів бази даних; Зберігання і перейменування раніше Команди редагування та форматування: Переміщення, копіювання, видалення даних; Пошук і заміна вказаного користувачем тексту Команди для створення об’єктів бази даних та роботи в основних режимах (таблиця, форма, запит, Команди для роботи з вікнами Отримання довідкової інформації (F11) 3. Об’єкти СУБД Access та їх коротка характеристика База даних - це файл, що включає набір таких об’єктів: Таблиця - це фундаментальна Форма – об’єкт бази даних, що використовується для введення, перегляду та коригування інформації на екрані. Запит – це об’єкт бази даних, що призначений для зміни, перегляду та аналізу даних. Звіт - об’єкт бази даних, сформований у вигляді текстових і табличних документів, що використовується як Сторінка – об’єкт, що забезпечує доступ до інформації бази даних з мережі Інтернет. Кожна сторінка Макрос створюються для автоматизації процедур. Найчастіше містить набори операторів, які виконують конкретне завдання, наприклад, відкрити Модуль - набір процедур, функцій, оголошень і констант мови Visual Basic For Applications, які керують Лекція закінчена!
Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи

Дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології»2 семестр
 
 Тема 4:

і технології»
2 семестр
Тема 4: «Призначення, особливості

та можливості СУБД Ms Access»
Лектор: к.т.н., доц.

Яремко Світлана Анатоліївна

Слайд 2 План лекції:
1. Основні поняття СУБД Access.
2. Вікно

План лекції:
 1. Основні поняття СУБД Access. 2. Вікно додатку Microsoft Access.3.іОб’єкти Ms Access та

додатку Microsoft Access.
3.іОб’єкти Ms Access та їх коротка характеристика.


Слайд 3 1. Основні поняття СУБД Access
Під предметною областю слід

1. Основні поняття СУБД Access
 
 Під предметною областю слід розуміти частину реального світу, яку

розуміти частину реального світу, яку належить вивчити з метою

автоматизації управління, наприклад підприємством.

Microsoft Access – це реляційна база даних

(від англ. relation – «відношення, зв’язок»), що являє собою сукупність даних, розміщених у зв’язаних двовимірних таблицях, що описують об’єкти певної сфери діяльності людини.

Слайд 4 Розширення СУБД Access:

Microsoft Access 97, 2000, 2002-2003

Розширення СУБД Access: Microsoft Access 97, 2000, 2002-2003 - *.mdb;Microsoft Access 2007-2013 - *.accdb

- *.mdb;


Microsoft Access 2007-2013 - *.accdb


Слайд 5 Функції СУБД Access:

Забезпечення опису структури і процесів інформаційної

Функції СУБД Access:Забезпечення опису структури і процесів інформаційної моделі у вигляді БД.Забезпечення контролю цілісності та

моделі у вигляді БД.
Забезпечення контролю цілісності та несуперечливості даних

в БД.
Автоматичне відображення інформаційної моделі у вигляді фізичної реалізації бази

даних.

Слайд 6 Можливості СУБД Access:

Введення, зміна, додавання та видалення даних;

Можливості СУБД Access:Введення, зміна, додавання та видалення даних; Знаходження потрібних даних по заданим умовам; Створення


Знаходження потрібних даних по заданим умовам;
Створення форм і

звітів;
Автоматизоване виконання стандартних задач;
Графічне встановлення зв’язків між даними;


Робота з діаграмами та малюнками;
Створення власних програм для роботи з базою даних.

Слайд 7 Майстер в Access – це спеціальна програма, що

Майстер в Access – це спеціальна програма, що здійснює діалог з користувачем, у процесі якого

здійснює діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані,

необхідні для розв’язання відповідної задачі.

Майстри, які використовуються в СУБД Access:
Майстер

форм;
Майстер запитів;
Майстер звітів;
Майстер кнопок та ін.

Слайд 8 У СУБД Ms Access реалізовано дві мови програмування:

У СУБД Ms Access реалізовано дві мови програмування: Visual Basic; SQL.

Visual Basic;
SQL.
Слайд 9 СУБД Access (2000-2007) є сумісною з такими базами

СУБД Access (2000-2007) є сумісною з такими базами даних: Fox Base; Fox Pro; Paradox; Oracle.

даних:

Fox Base;
Fox Pro;
Paradox;
Oracle.


Слайд 10 2. Вікно додатку СУБД Access
Панель інструментів (піктографічне меню)

2. Вікно додатку СУБД Access
 Панель інструментів (піктографічне меню) містить певну кількість кнопок (піктограм), призначених

містить певну кількість кнопок (піктограм), призначених для швидкої активізації

виконання певних команд меню і функцій програми.
Панель швидкого доступу

– це настроювана панель інструментів, що містить набір команд, які не залежать від вкладки, що є активованою.

Рядок меню містить основні команди для роботи з базою даних.

Активо-ваний
об’єкт
Таблиці

Рядок Стану


Слайд 11 Групи команд, які використовуються в СУБД Access:
Команди

Групи команд, які використовуються в СУБД Access: Команди для роботи з файлами; Команди редагування; Команди

для роботи з файлами;
Команди редагування;
Команди форматування;


Команди для роботи з вікнами;
Команди для створення

об’єктів бази даних та роботи в основних режимах (таблиця, форма, запит, звіт);
Команди для роботи із зовнішніми даними;
Отримання довідкової інформації та ін.

Слайд 12 Команди для роботи з файлами:
Створення нових об'єктів бази

Команди для роботи з файлами:Створення нових об'єктів бази даних; Зберігання і перейменування раніше створених об'єктів;Відкриття

даних;
Зберігання і перейменування раніше створених об'єктів;
Відкриття та закриття

вже існуючих баз даних;
Виведення на принтер об'єктів бази даних.


Налаштування параметрів бази даних.

Слайд 13 Команди редагування та форматування:
Переміщення, копіювання, видалення даних;
Пошук

Команди редагування та форматування:Переміщення, копіювання, видалення даних; Пошук і заміна вказаного користувачем тексту в межах

і заміна вказаного користувачем тексту в межах всього документу

або виділеної частини;
Вирівнювання даних, вибір шрифту, товщини і розташування ліній,

висоти букв, кольору фону і т.п;
Форматування даних за зразком.

Слайд 14 Команди для створення об’єктів бази даних та роботи

Команди для створення об’єктів бази даних та роботи в основних режимах (таблиця, форма, запит, звіт)

в основних режимах (таблиця, форма, запит, звіт)

Слайд 15 Команди для роботи з вікнами

Команди для роботи з вікнами

Слайд 16 Отримання довідкової інформації (F11)

Отримання довідкової інформації (F11)

Слайд 17 3. Об’єкти СУБД Access та їх коротка характеристика

3. Об’єкти СУБД Access та їх коротка характеристика Контейнер бази даних - сховище об'єктів бази
Контейнер бази даних - сховище об'єктів бази даних.
Студенти
Викладачі
Успішність


Слайд 18 База даних - це файл, що включає набір

База даних - це файл, що включає набір таких об’єктів:Таблиця - це фундаментальна структура бази

таких об’єктів:

Таблиця - це фундаментальна структура бази даних, у

якій дані зберігаються у вигляді записів (рядків) і полів (стовпців).Слайд 19 Форма – об’єкт бази даних, що використовується для

Форма – об’єкт бази даних, що використовується для введення, перегляду та коригування інформації на екрані.

введення, перегляду та коригування інформації на екрані.


Слайд 20 Запит – це об’єкт бази даних, що призначений

Запит – це об’єкт бази даних, що призначений для зміни, перегляду та аналізу даних.

для зміни, перегляду та аналізу даних.


Слайд 21 Звіт - об’єкт бази даних, сформований у вигляді

Звіт - об’єкт бази даних, сформований у вигляді текстових і табличних документів, що використовується як

текстових і табличних документів, що використовується як вихідний документ

для виведення на екран або друк.


Слайд 22 Сторінка – об’єкт, що забезпечує доступ до інформації

Сторінка – об’єкт, що забезпечує доступ до інформації бази даних з мережі Інтернет. Кожна сторінка

бази даних з мережі Інтернет. Кожна сторінка представляє

HTML-файл, за допомогою якого користувач Інтернет отримує доступ до бази даних.

У Access 2010, 2013 відключена можливість розробки і виконання сторінок доступу до даних. Вони відображуються в області навігації, але при їх відкритті з'являється повідомлення про помилку, в якому вказано, що Access не підтримує операції із сторінками доступу до даних.

Натомість можна використовувати Sharepoint для розміщення бази даних Access в Інтернет.

Слайд 23 Макрос створюються для автоматизації процедур. Найчастіше містить набори

Макрос створюються для автоматизації процедур. Найчастіше містить набори операторів, які виконують конкретне завдання, наприклад, відкрити

операторів, які виконують конкретне завдання, наприклад, відкрити форму або

звіт.


Слайд 24 Модуль - набір процедур, функцій, оголошень і констант

Модуль - набір процедур, функцій, оголошень і констант мови Visual Basic For Applications, які керують

мови Visual Basic For Applications, які керують базами даних

Access. Створюються для організації більш функціонального управління процесами, ніж макроси.
Слайд 25 Лекція закінчена!

Лекція закінчена!

 • Имя файла: tema-4-priznachennya-osoblivostі-ta-mozhlivostі-subd-ms-access.pptx
 • Количество просмотров: 36
 • Количество скачиваний: 0