Об'єм призми

Содержание

Слайд 2

Призма Призмою називається многогранник, який складається з двох плоских многокутників, які лежать в

Призма

Призмою називається многогранник, який складається з двох плоских многокутників, які лежать

в різних площинах і суміщаються паралельним перенесенням, та всіх відрізків, що сполучають відповідні точки цих многокутників.
Слайд 3

Многокутники A1A2…An і B1B2…Bn називаються основами призми, а параллелограми – бічнимими гранями призми

Многокутники A1A2…An і B1B2…Bn називаються основами призми,

а параллелограми – бічнимими гранями

призми
Слайд 4

Бічні ребра призми відрізки A1B1, A2B2, … , AnBn називаються бічними ребрами призми

Бічні ребра призми

відрізки A1B1, A2B2, … , AnBn називаються бічними ребрами

призми
Бічні ребра призм рівні і параллельні
Слайд 5

Висота призми Перпендикуляр, проведений из будь-якої точки однієї основи до площини іншої основи, називається висотою призми

Висота призми

Перпендикуляр, проведений из будь-якої точки однієї основи до площини іншої

основи, називається висотою призми
Слайд 6

Види призм Шестикутна Трикутна Чотирикутна призма призма призма

Види призм

Шестикутна Трикутна Чотирикутна призма призма призма

Слайд 7

Пряма і похила призми якщо бічні ребра призм перпендикулярні до основи, то призма

Пряма і похила призми

якщо бічні ребра призм перпендикулярні до основи, то

призма називається прямою,
в іншому випадку – похилою
Висота прямої призм дорівнює її бічному ребру
Слайд 8

Правильна призма Пряма призма називається правильною, якщо її основи – правильні многокутники У

Правильна призма

Пряма призма називається правильною, якщо її основи – правильні многокутники
У

правильної призми всі бічні грані – рівні прямокутники
Слайд 9

Правильні призми

Правильні призми

Слайд 10

Бічна поверхня прямої призми дорівнює добутку периметра основи на висоту призми Sбічне=ph Повна

Бічна поверхня прямої призми дорівнює добутку периметра основи на висоту призми

Sбічне=ph Повна поверхня призми дорівнює сумі площі бічної поверхні та площ двох основ призми. Sповне= Sбічне+ 2Sоснови
Слайд 11

Слайд 12

Об ‘єм призми

Об ‘єм призми

 

Слайд 13

Задача № 1 Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми, сторона основи якої дорівнює 3

Задача № 1
Знайдіть об'єм правильної чотирикутної призми, сторона основи якої дорівнює

3 см, а висота – 7 см.
Розв'язання
V=SH                                     V=9 7=63cм3
S=а2     
S= 3 3=9 см2
Відповідь  63 см3
Слайд 14

 

Слайд 15

Задача № 3 Класні кімнати повинні бути розраховані так, щоб на кожного учня

Задача № 3
Класні кімнати повинні бути розраховані так, щоб на кожного

учня припадало не менше 6 м3  повітря. Скільки студентів можна розмістити у нашому кабінеті математики, який має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 8,8 м, 6,4 м і 3,2 м не порушуючи санітарних норм ?
Слайд 16

Задача № 4 Задача № 5

Задача № 4

Задача № 5

Слайд 17