Презентация на тему Період як особлива синтаксична конструкція

Содержание

Період як особлива синтаксична конструкція. Термін Період – це складне речення ускладненої будови: перша частина являє собою кілька однотипних (однорідних) Період - це своєрідна організація складних, а інколи простих, переважно ускладнених речень: Коли в грудях За будовою період – це найчастіше багатокомпонентне складнопідрядне речення, що складається з головної і кількох Періодом може бути і багатокомпонентне складносурядне речення, ускладнене однорідними членами.Наприклад: / Стилістичними ознаками періоду властиве своєрідне інтонаційне оформлення. Перша частина періоду характеризується висхідною інтонацією, коли при Погасне світло, та палають очі, аж доки до­світки в вікно тихенько заглянуть сивими очима і Диференційними ознаками періоду є:1) періодична побудова – уміщений у межах речення;2) поділ періоду на дві За компонентним складом  періоди можуть бути: двочленнітричленні чотиричленні п’ятичленні: Різновиди періодуНезамкнений (обернений) періодструктурно характерний тим, що починається з кінця, із ПрактикуємоПоділіть речення на періодиВід синяви дніпрової  де зводять додаткові переправи від парких Побудуйте схеми наведених складених багатокомпонентних синтаксичних конструкцій.1. Найбільше повезло грекам: їхня алфавітна система лягла 3. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло, Поставте розділові знаки та умотивуйте їхнє використання.1. Достоїнство стилю полягає в ясності доказом цього З. Я знов пригадую весну свою хлоп’ячу що квітла у вітрах в донецькій далині і 5. Сірий припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим маревом Тестування1.Період — це А) складне речення ускладненої будови;Б) просте, ускладнене однорідними членами;В) багатокомпонентне складносурядне речення;Г) 4. Визначити рідновид періоду за характеристикою:для цієї структури характерна відсутність висновку 6. Незамкнений (обернений) період – цеА) це період, який починається в засновку й висновку тією

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Період як особлива синтаксична конструкція.

Період як особлива синтаксична конструкція.

Слайд 2
Термін "період" походить від грецького слова лєріо6о ;
(грецьк. алфавіт), що

Термін
означає коло, окружність, обертання.

Слайд 3
Період – це складне речення ускладненої будови: перша частина являє

Період – це складне речення ускладненої будови: перша частина являє собою кілька однотипних (однорідних)
собою кілька однотипних (однорідних) за функцією речень(члени періоду), друга – заключна, що є простим чи складним реченням, головним щодо першої ускладненої частини.
Наприклад: І так, де на всьому лежить печать мовчання, де стримані і скарги, і пісні, де здавлені прокльони і ридання, - //вість людям подають кайдани голосні (Леся Українка).

Слайд 4 Період - це своєрідна організація складних, а інколи простих, переважно ускладнених речень:

Період - це своєрідна організація складних, а інколи простих, переважно ускладнених речень: Коли в грудях
Коли в грудях моїх тривога то потухає, то горить; коли загублена дорога, а на устах любов тремтить; коли уся душа тріпоче, як білий парус на човні,-//тоді рука моя не хоче пером виводити пісні
(М. Рильський);

Слайд 5 За будовою період – це найчастіше багатокомпонентне складнопідрядне речення, що складається з

За будовою період – це найчастіше багатокомпонентне складнопідрядне речення, що складається з головної і кількох
головної і кількох однорідних підрядних частин, які містяться у першій частині періоду.
Щоб там не було, які б не були зараз чи в майбутньому труднощі, яким би несподіваним і підступним не був ворожий удар, ніколи ворогу не перемогти нас, ніколи! (О.Довженко) – (Щоб...),
(які...), (яким...), [ ];

Слайд 6
Періодом може бути і багатокомпонентне
складносурядне речення, ускладнене однорідними
членами.
Наприклад:

Періодом може бути і багатокомпонентне складносурядне речення, ускладнене однорідними членами.Наприклад: / там, де
/ там, де на всьому лежить печать
мовчання, де стримані і скарги, і пісні,
де здавлені прокльони і ридання,
— вість людям подають кайдани голосні
(Леся Українка).

Слайд 7 Стилістичними ознаками періоду властиве своєрідне інтонаційне оформлення. Перша частина періоду характеризується висхідною

Стилістичними ознаками періоду властиве своєрідне інтонаційне оформлення. Перша частина періоду характеризується висхідною інтонацією, коли при
інтонацією, коли при збереженні загального називання елементів (частин) кожен з наступних однорідних вимовляється з завершальною інтонацією.

Слайд 8 Погасне світло, та палають очі, аж доки до­світки в вікно тихенько заглянуть

Погасне світло, та палають очі, аж доки до­світки в вікно тихенько заглянуть сивими очима і
сивими очима і всі ре­чі почнуть із темряви помалу виступати, – тоді мене перемагає сон
(Леся Українка).
Перший період — просте ускладнене речення,
другий – складне сполучниково-безсполучникове речення.

Слайд 9 Диференційними ознаками періоду є:
1) періодична побудова – уміщений у межах речення;
2) поділ

Диференційними ознаками періоду є:1) періодична побудова – уміщений у межах речення;2) поділ періоду на дві
періоду на дві частини відбувається за інтонаційною ознакою (інтонація є засобом вираження граматичних значень);
3) глибока пауза на межі підвищення і пониження – вираження відношень між ними;
4) ритмомелодійний аспект періоду
повністю залежить від кількості
однорідних синтаксичних
компонентів, згрупованих у першій
частині періоду.

Слайд 10 За компонентним складом періоди можуть бути:

двочленні
тричленні
чотиричленні
п’ятичленні:

За компонентним складом 
 періоди можуть бути: двочленнітричленні чотиричленні п’ятичленні:

Слайд 11
Різновиди періоду
Незамкнений (обернений) період
структурно характерний тим, що починається з кінця,

Різновиди періодуНезамкнений (обернений) періодструктурно характерний тим, що починається з кінця, із висновку, а
із висновку, а засновок іде в цьому випадку після висновку, після паузи.

обірваний

для цієї структури характерна відсутність висновку як такого чи заміна його фразою іншого значення — запереченням сказаного в засновку, вигуком, невеликим коментарем до сказаного або чимось подібним


обрамлений

це період,який починається в засновку й висновку
тією самою фразою чи частиною її, що передає
головну думку, яку треба виділити, підкреслити.


Слайд 12
Практикуємо
Поділіть речення на періоди

Від синяви дніпрової де зводять

ПрактикуємоПоділіть речення на періодиВід синяви дніпрової де зводять додаткові переправи від парких плавнів
додаткові переправи
від парких плавнів де рубають дерево для плацдарму
і до просторів сухого а гарячим, повітрям степу – всюди напружено трудиться люд (О. Гончар).
Коли вже люди обляглися спати коли
вже місяць вилизнувся з хмар коли
спартанка Києва не Спарти лиш я світила вікнами в бульвар тоді із ночі з пітьми з порожнечі де зап’ялася вежа на потурн мені хтось душу тихо заговорив шопенівський ноктюрн (Л. Костенко)..

Слайд 13
Побудуйте схеми наведених складених багатокомпонентних синтаксичних конструкцій.
1. Найбільше повезло грекам: їхня

Побудуйте схеми наведених складених багатокомпонентних синтаксичних конструкцій.1. Найбільше повезло грекам: їхня алфавітна система лягла
алфавітна система лягла в основу «великого дерева» алфавіту, що розкинув свої віти по всій земній кулі (А.Кондратов).
2. Дмитро уважним поглядом вдивляється в далечінь,
мов читає живу карту ланів; у плюскіт стебла непомітно
вплітаються голоси його великої рідні, і кожне поле дивиться на нього допитливими очима його друзів, що,
мов казку, підводили до сонця народне добро
(М.Стельмах).


Слайд 14 3. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів

3. І всі ми, як один, підняли вгору руки, і тисяч молотів о камінь загуло,
о камінь загуло, і в тисячні боки розприскалися штуки та відривки скали: ми з силою розпуки раз по раз гримали о кам’яне
чоло (І.Франко)
4. А тиха пристань оживає: в артілях виспіли жнива, вантажать динь
багряні кулі, і кавуни лежать
поснулі, за човном човен
підпливає (А.Малишко).


Слайд 15
Поставте розділові знаки та умотивуйте їхнє використання.
1. Достоїнство стилю полягає в

Поставте розділові знаки та умотивуйте їхнє використання.1. Достоїнство стилю полягає в ясності доказом цього
ясності доказом цього служить те що коли промова не є ясною то вона не досягає своєї мети (Аристотель).
2. Термін „другорядні члени” зовсім
не принижує їх гідність він просто підкреслює що такі слова групуються навколо підмета чи при судка і залежать від них (З підручн.).

Слайд 16 З. Я знов пригадую весну свою хлоп’ячу що квітла у вітрах в

З. Я знов пригадую весну свою хлоп’ячу що квітла у вітрах в донецькій далині і
донецькій далині і вчителя свого лице я бачу і п’є душа моя слова його ясні (В.Сосюра).
4. Дівчина з чорними косами відкидає паранджу і Черниш несподівано бачить що перед
ним та дівчина з Альба-Юлії
яка хотіла йому ворожити в каменоломнях (О.Гончар).

Слайд 17
5. Сірий припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне

5. Сірий припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим маревом
там голубим маревом суворою лінією стоять на ньому сторожові могили насипані може татарвою а може волелюбним козацтвом що шаблею та мушкетом боронило оці степи від
ворожих навал (Г. Тютюнник).

6. Моя душа ніколи не забуде того дарунку що весна дала весни такої не було й не буде як та що за вікном цвіла (Леся Українка).

7. Не може керувати той людьми хто сам
не бачить шляху із пітьми не може дати
волю той народу хто душу закував
у тем ноту (Д.Павличко).

Слайд 18 Тестування
1.Період — це
А) складне речення ускладненої будови;
Б) просте, ускладнене однорідними членами;
В)

Тестування1.Період — це А) складне речення ускладненої будови;Б) просте, ускладнене однорідними членами;В) багатокомпонентне складносурядне речення;Г)
багатокомпонентне складносурядне речення;
Г) багатокомпонентне складнопідрядне речення.
2. Будова періоду:
А) має одну граматичну основу, неускладнену однорідними членами;
Б) має дві частини: члени періоду, заключна частина;
В) засновок, висновок.
3. Ознаки періоду:
А) непостійний порядок розміщення його частин;
Б) невичерпна повнота змісту і негармонійність
синтаксичної структури ;
В) постійний порядок розміщення його частин;
Г) вичерпна повнота змісту і гармонійність синтаксичної структури.


Слайд 19
4. Визначити рідновид періоду за характеристикою:
для цієї структури характерна відсутність

4. Визначити рідновид періоду за характеристикою:для цієї структури характерна відсутність висновку як такого
висновку як такого чи заміна його фразою іншого значення — запереченням сказаного в засновку, вигуком, невеликим коментарем до сказаного або чимось подібним
А) незамкнений; Б) обірваний; В) обрамлений.

5. Визначити тип періоду за будовою.
І там, де на всьому лежить печать мовчання, де стримані і скарги, і пісні, де здавлені прокльони і ридання,— вість людям подають кайдани голосні.
А) багатокомпонентне складнопідрядне речення;
Б) багатокомпонентне складносурядне речення;
В) просте, ускладнене однорідними членами.

Слайд 20 6. Незамкнений (обернений) період – це
А) це період, який починається в засновку

6. Незамкнений (обернений) період – цеА) це період, який починається в засновку й висновку тією
й висновку тією самою фразою чи частиною її, що передає головну думку, яку треба виділити, підкреслити;
Б) структурно характерний тим, що починається з кінця, із висновку, а засновок іде в цьому випадку після висновку, після паузи;
В) для цієї структури характерна відсутність висновку як такого чи заміна його фразою іншого значення — запереченням сказаного в засновку, вигуком, невеликим коментарем до сказаного або чимось подібним

  • Имя файла: perіod-yak-osobliva-sintaksichna-konstruktsіya.pptx
  • Количество просмотров: 31
  • Количество скачиваний: 0