Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш

Содержание

Слайд 2

№6. Барлық қырлары 1-ге тең алтыбұрышты дұрыс призма берілген. Екі түзудің арасындағы бұрышты

№6. Барлық қырлары 1-ге тең алтыбұрышты дұрыс призма берілген.
Екі

түзудің арасындағы бұрышты анықтаңыз:

1) AA1 және B1C1 2) AA1 және BC1
3) AA1 және DE1 4) AA1 және BD1
5)AA1 және BE1 6) AB1 және DE1
7) AB1 және DE1 8) AB1 және BD1
9) AB1 және BE1

Слайд 3

Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш 11.3.2.7 түзу мен жазықтық, жазықтықтар, айқас түзулер арасындағы

Түзу мен жазықтық арасындағы бұрыш

11.3.2.7 түзу мен жазықтық, жазықтықтар, айқас түзулер

арасындағы бұрыштарды табады және бейнелейді;
Слайд 4

Анықтама:Берілген нүктемен жазықтықтағы нүктені қосатын және осы жазықтыққа перпендикуляр емес кез-келген кесіндіні көлбеу

Анықтама:Берілген нүктемен жазықтықтағы нүктені қосатын және осы жазықтыққа перпендикуляр емес кез-келген

кесіндіні көлбеу деп атайды.
B’ – көлбеудің табаны; A’ – перпендикулярдың табаны.
АА’=a (перпендикуляр); AB’=b(көлбеу)
A’B’=b’(көлбеу мен перпендикулярдың табандарын қосатын кесінді көлбеудің ортогональ проекциясы дейді.)
Слайд 5

Үш перпендикуляр туралы теорема: Жазықтықта көлбеудің табаны арқылы оның проекциясына перпендикуляр түзу сол

Үш перпендикуляр туралы теорема:
Жазықтықта көлбеудің табаны арқылы оның проекциясына перпендикуляр түзу

сол көлбеудің өзіне де перпендикуляр болады.
Теорема:
Егер жазықтықтағы түзу көлбеуге перпендикуляр болса, онда ол көлбеудің проекциясына да перпендикуляр.
Слайд 6

Слайд 7

2. ABCA1B1C1 үшбұрышты дұрыс призма. Оның барлық қырлары 1-ге тең . AB1түзуі мен

2. ABCA1B1C1 үшбұрышты дұрыс призма. Оның барлық қырлары 1-ге тең .

AB1түзуі мен BB1C1жазықтығы арасындағы бұрышты табыңыз.
Слайд 8

3. Дұрыс 6-бұрышты SA…F пирамидасының барлық бүйір қырларының ұзындықтары 2-ге, ал табан жазықтығындағы

3. Дұрыс 6-бұрышты SA…F пирамидасының барлық бүйір қырларының ұзындықтары 2-ге, ал

табан жазықтығындағы қырының ұзындығы – 1-ге тең.
Т/к:АCтүзуі мен SAFжазықтығы арасындағы бұрышты.
Слайд 9

1. Дұрыс A…F1 6-бұрышты призманың барлық қырлары 1-ге тең. ВС1 түзуі мен BDE1

1. Дұрыс A…F1 6-бұрышты призманың барлық қырлары 1-ге тең. ВС1 түзуі

мен BDE1 жазықтығы арасындағы бұрышты анықтаңыз.