Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру презентация

Содержание

Слайд 2

Жоспар:

Кәсіпорынның қаржылық ортасы
Кәсіпорынның қаржылың ресурстары
Қаржылық ресурстарды жоспарлау
Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар

Жоспар: Кәсіпорынның қаржылық ортасы Кәсіпорынның қаржылың ресурстары Қаржылық ресурстарды жоспарлау Кәсіпкерліктегі лизингтік операциялар

Слайд 3

I.Кәсіпорынның қаржылық ортасы

Кез-келген кәсіпорын экономикалық жүйенің элементі болып табылады және кәсіпкерлік қызмет

бойынша серіктестермен,әртүрлі деңгейдегі бюджеттермен,капитал иелерімен және басқа да субъектілермен белгілі бір қарым-қатынастарға түседі.Қаржылық ресурстарды қалыптастыру мен пайдалану үрдісінде кәсіпорында нарықтың басқа субъектілерімен қаржылық қатынастар пайда болады.Дәл осы қатынастар кәсіпорын қаржысының мәнін құрайды

I.Кәсіпорынның қаржылық ортасы Кез-келген кәсіпорын экономикалық жүйенің элементі болып табылады және кәсіпкерлік қызмет

Слайд 4

Кәсіпорынның қаржылық ортасы – кәсіпорынның қаржылық қатынастар субъектілерімен және объектілерімен көпжақты өзара

іскерлік байланыстар кешені

Кәсіпорынның қаржылық ортасы – кәсіпорынның қаржылық қатынастар субъектілерімен және объектілерімен көпжақты өзара іскерлік байланыстар кешені

Слайд 5

Кәсіпорынның барлық ақшалай ағындарының немесе қаржылық ресурстарының қалыптасуы мен пайдаланылуымен келесі түрде

бөліп көрсетуге болады:
Кәсіпорынның ақша ағынын реттеу
Қаржы ресурстарын қалыптастыру
Қаржы ресурстарын бөлу және пайдалану

Кәсіпорынның барлық ақшалай ағындарының немесе қаржылық ресурстарының қалыптасуы мен пайдаланылуымен келесі түрде бөліп

Слайд 6

II.Кәсіпорынның қаржылың ресурстары

Кәсіпкерлік ұйымдарды қаржыландыру - бұл жай және ұлғаймалы ұдайы өндірісті

қаржылық қамтамасыз ету шартта- ры мен қағидаларының, нысандары мен эдістерінің жиынтығы.

II.Кәсіпорынның қаржылың ресурстары Кәсіпкерлік ұйымдарды қаржыландыру - бұл жай және ұлғаймалы ұдайы өндірісті

Слайд 7

Қаржыландыру деп ақшалай қаражаттардың қалыптасу үрдісін немесе кең мағынада - капиталдың барлық түрлерінің

қалыптасу үрдісін айтады. «Қаржыландыру» түсінігі «инвестициялау» түсінігімен тығыз байланысты
Қаржылық ресурстарды қалыптастыру мен пайдалану үрдісінде кәсіпорында нарықтың басқа субъектілерімен қаржылъіқ қатынастар пайда болады. Дэл осы қатынастар кәсіпорын қаржысының мэнін құрайды

Қаржыландыру деп ақшалай қаражаттардың қалыптасу үрдісін немесе кең мағынада - капиталдың барлық түрлерінің

Слайд 8

Слайд 9

III.КӘСІПКЕРЛІКТЕГІ ЛИЗИНГТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

Лизингтік цызмет - бүл мүлікті алу мен оны лизинг- ке беру

бойынша инвестициялық қызмет. Лизинг - лизинг келісімшартын жүзеге асыру үшін, оның ішінде лизингтік затты алу мақсатында экономикалық және қүқықтық қатынастардың жиынтығы

III.КӘСІПКЕРЛІКТЕГІ ЛИЗИНГТІК ОПЕРАЦИЯЛАР Лизингтік цызмет - бүл мүлікті алу мен оны лизинг- ке

Слайд 10

Имя файла: Кәсіпкерлік-қызметті-қаржыландыру.pptx
Количество просмотров: 122
Количество скачиваний: 0