Полистирол өндірісі

Содержание

Слайд 2

Полистирол өндіру полимерлік материалдар өндіру процестерінің ішінде негізгі қондырғылардың бірі болып табылады, өйткені

Полистирол өндіру полимерлік материалдар өндіру процестерінің ішінде негізгі қондырғылардың бірі болып

табылады, өйткені ол жоғары механикалық және диэлектриктік қасиеттерге ие халық шаруашылығында көп көлемде қолданылатын термопласт алуға мүмкіндік береді.
Слайд 3

Стирол СН2═СН(С6Н5)- Өзіне тән иісі бар сұйықтық , tқ=145,20С; tб=30,60С; ρ20=909кг/м3; суда ерімейді;

Стирол СН2═СН(С6Н5)-
Өзіне тән иісі бар сұйықтық ,
tқ=145,20С;
tб=30,60С;
ρ20=909кг/м3;
суда ерімейді;
барлық

қатынастарда бензолмен, диэтил эфирімен және басқа да көптеген органикалық еріткіштермен араласады ;
жанғыш және улы.
Слайд 4

Полимер синтезінің схемасы Сатылы синтез Мономерлердің функционалды топтарының өзара әрекеттесуі нәтижесінде алынады Сатылы

Полимер синтезінің схемасы

Сатылы синтез
Мономерлердің функционалды топтарының өзара әрекеттесуі нәтижесінде алынады
Сатылы

полимерлену
Поликонденсация
Тізбекті полимерлену
Қысқа тізбектердің немесе мономер циклының ашылуы нәтижесінде түзіледі

Бос радикалды полимерлену
Ионды полимерлену
анионды
катионды
Ионды-координационды

Слайд 5

Полистиролды өндіру әдістері Газдық фазада Блокта Ерітіндіде Эмульсияда Суспензияда жүргізіледі.

Полистиролды өндіру әдістері

Газдық фазада
Блокта
Ерітіндіде
Эмульсияда
Суспензияда жүргізіледі.

Слайд 6

Эмульсиядағы полистирол өндірісінің технологиялық процесі периодты тәсілінде келесі негізгі сатысынан тұрады: су фазасын

Эмульсиядағы полистирол өндірісінің технологиялық процесі периодты тәсілінде келесі негізгі сатысынан тұрады:


су фазасын дайындау мен эмульсияны алу;
стирол полимеризациясы;
полимерді тұндыру;
полимерді су фазасынан айыру мен шаю;
кептіру;
полистиролдың қаптауы.
Слайд 7

Бастапқы шикізат Полистиролдың өндiрiстерi үшiн бастапқы шикiзат стирол болып табылады. Қоспаның жарылу қаупiнің

Бастапқы шикізат

Полистиролдың өндiрiстерi үшiн бастапқы шикiзат стирол болып табылады. Қоспаның жарылу

қаупiнің шектерi ауамен бөлме температурасында 1,1-6,1%(көл.).Ауада рұқсат етілген булар концентрациясы 0,5мг/м аспайды. Стирол буларының жүйелi жоғары мүмкiн концентрациясынан асқан турде тыныс алуы бауырдың созылмалы ауруына алып келедi. Стирол аз мөлшерде мұнайды пиролиз өнiмдерi және тас көмiрден алынған қара майда болады. Стирол жанғыш және жарылғыш.
Стиролдың химиялық қасиеттерi винилді топтың үлкен реакционды қабiлеттiлiгiмен шартталған. Фенил ядросы иницирлеу кезеңінде термиялық полимерлеу процесiнде өтеді. Ауада стиролдың тотығуы полимер, формальдегид және бензальдегид түзіледі.
Слайд 8

Дайын өнім сипаттамасы Полистирол - арзан үлкен тоннажды термопласт; биiк қаттылықпен, жақсы диэлектриялық

Дайын өнім сипаттамасы

Полистирол - арзан үлкен тоннажды термопласт; биiк қаттылықпен, жақсы

диэлектриялық қасиеттермен, ылғалға төзiмдiлiкпен, оңай боялып қалыптануымен, химиялық беріктілікпен, ароматталған және хлорлалған алифатиялық көмiрсутектерде еруімен бейнеленеді. Жақсы эксплуатациялық қасиеттермен стиролдың әр түрлi сополимерлерi ие болады. Полистиролды пластиктер кең тараған пластмассалар қатарына жатады.
Жоғары температурада полистиролдың аққыштығы салдарынан оны жоғары қысымда құю әдісімен өңдеген тиімді, дегенмен престеу, экструзия және үрлеу әдістеріде жарайды. Электротехникалық детальдар және линзалар өндірісінде полистиролдан алынған блоктар мен пластиналарды механикалық өңдеу кең қолданыс тапқан.