Қазіргі коммерциялық банктер

Содержание

Слайд 2

Қазіргі коммерциялық банктер — бұл тікелей кәсіпорындарға, ұйымдарға, сондай-ақ халыққа қызмет ететін банктерді

Қазіргі коммерциялық банктер — бұл тікелей кәсіпорындарға, ұйымдарға, сондай-ақ халыққа қызмет

ететін банктерді білдіреді.
Коммердиялық банктер деп, бұл жерде Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейдегі банктер туралы айтылып отыр.
Коммерциялық банктер мынадай белгілеріне байланысты жіктеледі:
1. Жарғылық капиталдың қалыптасуына қарай:
мемлекеттік;
акционерлік;
жеке;
пай қосу арқылы (жауапкершілігі шектеулі серіктестік);
аралас (шетел капиталының қатысуымен).
Слайд 3

2. Операцияларының турлеріне қарай: әмбебап, яғни экономиканың барлықсалаларына бірдей және кең көлемді банктік

2. Операцияларының турлеріне қарай:
әмбебап, яғни экономиканың барлықсалаларына бірдей және кең көлемді

банктік қызмет көрсететін банктер;
маманданған, яғни бір ғана салаға қызмет көрсететін банктер;
3. Аумақтық белгісіне қарай:
халықаралық;
мемлекетаралық
ұлттық;
аймақтық;
Слайд 4

4. Салалық белгісіне қарай: өнеркәсіптік банктер; сауда банктері; ауыл шаруашылық банктері; құрылыс банктері;

4. Салалық белгісіне қарай:
өнеркәсіптік банктер;
сауда банктері;
ауыл шаруашылық банктері;
құрылыс банктері;
басқа.
5. Филиалдар санына

қарай:
филиалсыз;
кеп филиалды.
Слайд 5

Акционерлік банктердің жарғылық капиталы шығаратын акцияларын сатудан түсетін түсімдерден қүралады. Акциялар екі түрге

Акционерлік банктердің жарғылық капиталы шығаратын акцияларын сатудан түсетін түсімдерден қүралады. Акциялар


екі түрге бөлінеді: жай және артықшылығы бар.
Жай акция — оның иелеріне сол қоғамды басқару ісіне араласуына, оның пайдасына қарай дивидент алып отыруға күқык береді. Ал артықшылығы бар акция — оның иесіне коғамды басқаруға қатысуына құқық бермегенмен, уақытылы, яғни қоғамның пайдасына байланыссыз тұрақты пайызын алуға, қоғам банкроттыққа ұшыраған жағдайларда жай акция иесінен бұрын қоғамға косқан өз үлесін алуға құқық береді.
Егер де банк жауапкершілік шектеулі қоғам түрінде құрылған болса, онда оның жарғылық қорының әр құрылтайшыға тиетін үлесі құрылтайшылық құжатта анықталады және бұл банктің қатынасушылары немесе кұрылтайшылары өздерінетиісті үлес шегінде ғана оның міндетгемелеріне жауап береді.
Слайд 6

Банктің ұйымдастырылуы және құқықтық нысанындағы байланыссыз, оның жарғылық капиталы оның қатынасушылары, жеке және

Банктің ұйымдастырылуы және құқықтық нысанындағы байланыссыз, оның жарғылық капиталы оның қатынасушылары,

жеке және занды тұлғалар есебінен кұрылады. Және олардың міндеттемелерінің қамтамасыз ету құралы болып табылады. Жарғылық капитал, оның қатынасушыларының меншікті қаражаты есебінен ғана құрылуы мүмкін. Банктік несиелер есебінен жарғылық капиталды құруға тыйым салынады. Банктің жарғылық капиталы тек ақшалай қаражаттар есебінен құрылуы мүмкін.
Слайд 7

ҚР коммерциялық банктерінің несие портфелін қалыптастыру және сапасын көтеру мәселелері мен жолдары туралы

ҚР коммерциялық банктерінің несие портфелін қалыптастыру және сапасын көтеру мәселелері мен

жолдары туралы қазақша реферат
Бүгінде несие портфелі банктің несиелік саясатының сапасы туралы пайымдауғы және есепті кезеңдегі несиелік қызметтің нәтижесін болжамдауға мүмкіндік беретін анықтаушы критерий болып табылады. Несие портфелінің сапасын талдау және бағалау банк менеджерлеріне өздерінің несиелік операцияларын тиімді басқаруларына қызмет етеді.
Слайд 8

Банк активтерін басқару мақсаты - меншікті және тартылған қаржыларды тиімді орналастыру негізінде банктің

Банк активтерін басқару мақсаты - меншікті және тартылған қаржыларды тиімді орналастыру

негізінде банктің ең үлкен пайда алуына қол жеткізу.
Активтерді басқару сапасы тікелей бірнеше көрсеткіштерге ықпал жасайды:
- өтемпаздығы;
- пайдалылығы;
- сенімділігі;
- банктің тұрақтылығы.
Слайд 9

Банктің активтерін басқару кезінде мынандай негізгі қағидалармен жетекшілік жасалады: - банк активтерінің тиімді

Банктің активтерін басқару кезінде мынандай негізгі қағидалармен жетекшілік жасалады:
- банк активтерінің

тиімді құрылымын қамтамасыз ету;
- әр тараптандыру ( актив операциясын кеңейту);
- тәуекелділікті анықтау және резервті құру;
- активтердің тұрақты табысын қамтамасыз ету.
Слайд 10

Банк активтерінің құрылымы баланстағы активтердің әр түрлі баптарының сапасына қатынасы ретінде көрінеді. Ал,

Банк активтерінің құрылымы баланстағы активтердің әр түрлі баптарының сапасына қатынасы ретінде

көрінеді. Ал, активтердің құрылымы мен сапасы олардың өтемпаздығынан көрінеді.
Банктің өтемпаз активтерін банк міндеттемелерін жабу үшін тез пайдалануға болады.
Өтемпаз активтерге жататындар:
- кассадағы қолма-қол ақша;
- Ұлттық банктегі, шетел банктеріндегі корреспонденттік шоттардағы қаржы қорларының қалдығы;
- банкпен сатып алынған мемлекеттік займдар, Ұлттық банктің бағалы қағаздары.