Презентация на тему Окисно-відновні реакції та їхнє значення

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники. Мета.Сформувати знання про окисно-відновні реакції. Сформувати поняття про процеси окиснення, відновлення. Навчити розрізняти які з Окисно - відновними реакціями (ОВР)називають процеси, які здійснюються при переході електронів або атомів від одних Ступінь окиснення (С.О.) — умовна величина, що показує заряд того чи іншого елемента в сполуці Низша с.о.= 8 – № групиНульова с.о.в простих речовинах.Позитивна с.о.= номеру групи. С.о. оксигену в оксиді =-2.С.о. водню в сполучені з неметалами=+1.С.о. металів 1 групи гол.підгр. =+1.С.о. Правила складання хімічної формули:1. На першому місці знаходиться элемент с позитивним ступенем окиснення.2. На останьому H2СO3H С+1О-2+1-2Х2 . (+1) + Х + 3 . (-2) = 02 + Х - Бинари –  ОксидиГідридиХлоридиСульфідиНітридиФосфідиКарбідиСиліциди -2O-1H-1Cl-2S-3N-3P-4C-4SiЦе речовини що складаються з двох элементів.+2  -2 КMnO4Cr2O3H3PO4К2Cr2O7Ca(NO3)2Знайти ступені окиснення элементів в сполуці

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Окисно-відновні реакції, їхнє значення.
Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

Слайд 2 Мета.
Сформувати знання про окисно-відновні реакції.
Сформувати поняття про процеси окиснення, відновлення.
Навчити

Мета.Сформувати знання про окисно-відновні реакції. Сформувати поняття про процеси окиснення, відновлення. Навчити розрізняти які з
розрізняти які з речовин є окисниками, а які відновниками

Слайд 3 Окисно - відновними реакціями (ОВР)
називають процеси, які здійснюються при переході електронів або

Окисно - відновними реакціями (ОВР)називають процеси, які здійснюються при переході електронів або атомів від одних
атомів від одних частинок до інших, що призводить до зміни ступенів окиснення атомів елементів, які беруть участь у реакції.

Слайд 15 Ступінь окиснення (С.О.) — умовна величина, що показує заряд того чи іншого

Ступінь окиснення (С.О.) — умовна величина, що показує заряд того чи іншого елемента в сполуці
елемента в сполуці .

1. Ступінь окиснення элемента в прості речовині = 0.

H20 ; O20 ; F20 ; Cl20 ; Ca0.

2. Ступінь окиснення деяких элементів в сполуці:

- H+1

- О-2

Ступінь окиснення металу співпадає з його валентністю :

Na+1 ; K+1 ; Ca+2 ; Mg+2 ; Ba+2 ; Al+3 .

3. Сума ступенів окисненя элементів в сполуці, з врахуванням коэфіціентів= 0.


Слайд 16 Низша с.о.= 8 – № групи
Нульова с.о.в простих речовинах.
Позитивна с.о.= номеру групи.

Низша с.о.= 8 – № групиНульова с.о.в простих речовинах.Позитивна с.о.= номеру групи.

Слайд 17 С.о. оксигену в оксиді =-2.
С.о. водню в сполучені з неметалами=+1.
С.о. металів 1

С.о. оксигену в оксиді =-2.С.о. водню в сполучені з неметалами=+1.С.о. металів 1 групи гол.підгр. =+1.С.о.
групи гол.підгр. =+1.
С.о. металів 2 гр. гол. підгр. =+2.
С.о. алюмінію =+3.

Слайд 18 Правила складання хімічної формули:
1. На першому місці знаходиться элемент с позитивним ступенем

Правила складання хімічної формули:1. На першому місці знаходиться элемент с позитивним ступенем окиснення.2. На останьому
окиснення.
2. На останьому місці знаходиться элемент с негативним ступенем окиснення

Слайд 19 H2СO3
H С
+1
О
-2
+1
-2
Х
2 . (+1) + Х + 3 . (-2) = 0
2

H2СO3H С+1О-2+1-2Х2 . (+1) + Х + 3 . (-2) = 02 + Х -
+ Х - 6 = 0

Х = +4

+4

Находження ступеня окиснення элементів в сполуці.


Слайд 20 Бинари –
Оксиди
Гідриди
Хлориди
Сульфіди
Нітриди
Фосфіди
Карбіди
Силіциди
-2
O
-1
H
-1
Cl
-2
S
-3
N
-3
P
-4
C
-4
Si
Це речовини що складаються з двох элементів.
+2 -2

Бинари – 
 ОксидиГідридиХлоридиСульфідиНітридиФосфідиКарбідиСиліциди -2O-1H-1Cl-2S-3N-3P-4C-4SiЦе речовини що складаються з двох элементів.+2 -2 +4
+4 -2 +1 -2 +4 -2
CaO, SiO2, H2O, CO2,

+1 -1 +2 -1
NaH , CaH2 ,

+1 -1 +1 -1 +3 -1
HCl, NaCl, FeCl3,

+1 -2 +1 -2 +2 -2
H2S, Na2S, FeS,

+1 -3 +2 -3 +3 -3
H3N, Ca3N2, AlN,

+1 -3 +2 -3 +3 -3
H3P, Ca3P2 AlP,

+1 -4 +2 -4 +3 -4
H4C, Ca 2C, Al4C3,

+2 -4 +3 -4
Mg2Si, Al4Si3.

+1 -3 +2 -3 +3 -3
H3P, Ca3P2 AlP,


Слайд 21 КMnO4
Cr2O3
H3PO4
К2Cr2O7
Ca(NO3)2
Знайти ступені окиснення элементів в сполуці

КMnO4Cr2O3H3PO4К2Cr2O7Ca(NO3)2Знайти ступені окиснення элементів в сполуці

  • Имя файла: okisno-vіdnovnі-reaktsії-ta-їhnє-znachennya.pptx
  • Количество просмотров: 10
  • Количество скачиваний: 0